› › Kullanma Talimatı

DAYLEP XR 500 mg 50 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Levetirasetam }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Levetirasetam İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | Güncelleme : 24 May  2013

DAYLEP XR 500 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet etkin madde olarak 500 mg levetirasetam içerir.

Yardımcı maddeler

HPMC 4000 SR, PEG 6000, Macrogol 4000, Aerosil 200, Magnezyum Stearat, Opadry II 85G18490 White [Titanyum dioksit (El71), Polivinil alkol, Talk, Macrogol/PEG 3350, Lesitin (soya (E322))].

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DAYLEP XR nedir ve ne için kullanılır?

2. DAYLEP XR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DAYLEP XR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DAYLEP XR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DAYLEP XR nedir ve ne için kullanılır?

DA YLEP XR, 500 mg levetirasetam içeren 50 ve 100 tabletlik ambalajlarda sunulan XR film kaplı tablettir.

DAYLEP XR 500 mg Film Tablet; beyaz, oblong, bikonveks, XR film kaplı tablettir.

DAYLEP XR, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

Epilepsi tanısı konmuş 16 yaş ve üzerindeki hastalarda, parsiyel (kısmi) başlangıçtı nöbetlerin tedavisinde, diğer antiepileptik ilaçlara ilave olarak kullanılır.


2.DAYLEP XR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DAYLEP XR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer levetirasetam veya DAYLEP XR"ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşın duyarlı iseniz).
 • DAYLEP XR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
 • • Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.

  • Parsiyel başlangıçlı nöbeti olan bazı hastalarda DAYLEP XR kullanımı esnasında somnolans (uykululuk hali), sersemlik ve davranışsal anormallikler saptanmıştır.

 • DAYLEP XR ile tedavi edilen hastalarda huzursuzluk ve saldırganlık gözlenmiştir. Böyle bir durumda doktorunuza bilgi veriniz. DAYLEP XR ile kandaki alyuvar ve akyuvar sayısında azalma çok nadir de olsa ortaya çıkabilir. DAYLEP XR gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
 • Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışın.

  DAYLEP XR'ı yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak. DAYLEP XR'ı alkol ile almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •    Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

 • DAYLEP XR, kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. DAYLEP XR'ın doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. DAYLEP XR hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.
 • Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavi süresince emzirme önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  DAYLEP XR uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine Kullanma kabili>etinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür. DAYLEP XR tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  DAYLEP XR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DAYLEP XR lesitin (soya (E322)) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu ürünü kullanmayınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.DAYLEP XR nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz size kaç tablet DAYLEP XR kullanacağınızı söyleyecektir, ilacınızı daima tam olarak doktorunuzun size belirttiği gibi alınız.

  Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Genel doz: günde 1000 mg - 3000 mg arasıdır.
 • DAYLEP XR'ın başlangıçtaki tedavi dozu günde 1 kez 1000 mg’dır. Doktorunuz gerekli gördüğünde dozu artırabilir.

 • DAYLEP XR’ı, günde 1 kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde almalısınız. Yiyecekle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.
 • Belirtilerinizde geri dönüş varsa doktorunuza başvurunuz, fakat doktorunuz söylemedikçe DAYLEP XR alimini kesmeyiniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

  Aç veya tok kamına bir miktar su ile ağızdan alınır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DAYLEP XR’ın 16 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise DAYLEP XR dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, DAYLEP XR dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz ayarlanacaktır.

  Eğer DA YLEP XR 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DAYLEP XR kullanırsanız

  DA YLEP XR dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DAYLEP XR'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DAYLEP XR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 • DAYLEP XR, kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece DAYLEP XR tedavisine devam etmelisiniz.
 • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. DAYLEP XR tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.
 • Doktorunuz, DAYLEP XR tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandınlması hakkında sizi bilgilendirecektir.
 • İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Otism Hastalığı Otism Hastalığı Otisim, hayat boyu sürecek, bir kişinin iletişim yeteneğini ve diğer insanlarla olan ilişkileirni etkileyen, zamanla gelişen bir özürdür. Otistik olan çocuk ve yetişkinler, başkalarıyla anlamlı bir şekilde ilişki kurmakta zorluk çekerler.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697936031998
Etkin Madde Levetirasetam
ATC Kodu N03AX14
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Levetirasetam
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DAYLEP XR 500 mg 50 film kaplı tablet Barkodu