MediCheck İlaçları › DATSCAN 75 MBQ/ml enjeksiyonluk çözelti (1 flakon) › Kullanma Talimatı

DATSCAN 75 MBQ/ml enjeksiyonluk çözelti (1 flakon) Kullanma Talimatı

[123i] Ioflupane }

Çeşitli İlaçlar > Merkezi Sinir Sistemi > Iodine ioflupane (123i) MEDİCHECK NÜKLEER ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Güncelleme : 14 May  2019

DaTSCAN 74 MBq/ml enjeksiyonluk çözelti Steril

Etken Madde

Ioflupane (123I).

Çözeltinin her bir mililitresi, referans zamanda, 74MBq ioflupane ((123I) içerir (0.07 - 0.13 pg/ml ioflupane).

Yardımcı maddeler

Asetik asit, sodyum asetat, etanol, enjeksiyonluk su

^ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.”

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DATSCAN nedir ve ne için kullanılır?

2. DATSCAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DATSCAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DATSCAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DATSCAN nedir ve ne için kullanılır?

DaTSCAN, beynin durumunu saptamaya (tanı koymaya) yardımcı olmak için kullanılan ioflupane (123I) adlı etkin maddeyi içerir. Bu ilaç, düşük miktarda radyoaktivite içeren “radyofarmasötikler” adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

• Bir radyofarmasötik vücuda enjekte edildiğinde, kısa bir süre için belli bir organda veya vücudun belli bir yerinde toplanır.

 • Düşük miktarda radyoaktivite içerdiğinden, bu ilaç, özel kameralar kullanılarak vücudunuzun dışından saptanabilir.
 • Görüntüleme olarak adlandırılan bir resim çekilebilir. Bu görüntüleme, radyoaktivitenin organın ve vücudun tam olarak neresinde olduğunu gösterecektir. Böylece doktorunuz, o organın nasıl çalıştığı ile ilgili değerli bilgiler sağlayabilir.
 • DaTSCAN bir erişkine enjekte edildiğinde, kanla vücutta dolaşır. İlaç, beyninizin küçük bir bölümünde toplanır. Beyninizdeki bu alanda aşağıda belirtilen koşullarda değişiklikler ortaya çıkar:

 • Parkinsonizm adı verilen bir durum (parkinson hastalığı dahil)
 • Lewy cisimcikli demans (unutkanlık).
 • Görüntüleme, beyninizin bu bölgesinde oluşan değişiklikler ile ilgili doktorunuza bilgi verecektir. Doktorunuz, bu görüntülemenin, durumunuz ve olası tedaviniz için karar verirken daha fazla bilgi sağlanmasına yardımcı olacağını düşünebilir.

  DaTSCAN kullanıldığında, düşük miktarlarda radyoaktiviteye maruz kalmış olacaksınız. Bu maruziyet miktarı, bazı X-ışım tetkik tiplerine göre daha düşüktür. Doktorunuz her zaman, DaTSCAN’ın olası risklerini ve yararlarını değerlendirecektir.

  Bu ilaç, sedece tanı amaçlı olarak kullanılır. Sadece hastalığın tanımlanması için kullanılır.

  DaTSCAN, 10 mİ renksiz cam bir flakon içinde 5 mİ çözelti içerir. Cam şişe, kauçuk bir kapak ile kapanmış ve metal kapüşonla kaplanmıştır. Ambalaj içinde 1 şişe bulunur.


  2.DATSCAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DATSCAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Ioflupane veya DaTSCAN içindeki yardımcı maddelere karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılık) (bkz. Yukarıda “yardımcı maddeler”).

 • Hamileyseniz
 • DATSCAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  DaTSCAN kullanımı aşağıdaki durumlarda önerilmez:

 • Orta veya şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa
 • Çocuklarda kullanım:

  DATSCAN, şu durumda önerilmez:

 • 0-18 yaşındaki çocuklarda
 • Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız DaTSCAN kullanmayınız. Çünkü, çocuk bir miktar radyoaktiviteye maruz kalabilir. Eğer hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu durumda radyoaktivite içermeyen alternatif teknikler düşünülmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız, doktorunuz DaTSCAN kullanımını erteleyebilir veya emzirmeyi bırakmanızı isteyebilir. Ioflupane’ın (123I) anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 • Size DaTSCAN uygulandıktan sonra 3 gün boyunca çocuğunuzu emzirmeyiniz
 • Anne sütü yerine çocuğunuza uygun bir mama veriniz. Bu arada sütünüzü düzenli aralıklarla sağınız ve sağdığınız sütü atınız.
 • Bunu yapmaya, artık vücudunuzda radyoaktivite kalmayıncaya kadar, yani 3 gün süre ile devam etmeniz gerekir.
 • Araç ve makina kullanımı

  DaTSCAN’in araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  DATSCAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DaTSCAN hacim olarak %5 alkol (etanol) içerir. Her doz, 197 mg’a kadar alkol içerir. Bu miktar, yaklaşık olarak, 5 mİ bira veya 2 mİ şaraba denktir. Bu miktar, alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı veya sara hastalığı gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır. Eğer bu koşullardan herhangi biri sizin için geçerli ise doktorunuza bildiriniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaç veya maddeler DaTSCAN’in etkilerini değiştirebilir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

 • Bupropion (depresyon tedavisi için kullanılan bir ilaç)
 • Benzatropin (Parkinson hastalığının tedavisi için kullanılan bir ilaç)
 • Mazindol (iştahı azaltır, obezite tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Sertralin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Metilfenidat (çocuklarda hiperaktivitenin ve aşırı uyku halinin (narkolepsi) tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Fentermin (iştahı azaltır, obezite tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Amfetamin (çocuklarda hiperaktivitenin ve aşırı uyku halinin (narkolepsi) tedavisinde kullanılan bir ilaç. Suistimal edilebilir)
 • Kokain (Bazı durumlarda burun cerrahisinde anestezik olarak kullanılır. Suistimal edilebilir)

Bazı ilaçlar elde edilen görüntünün kalitesini azaltabilir. Doktorunuz, size DaTSCAN uygulanmasından önce bazı ilaçlan kullanmayı kısa bir süre için kesmenizi isteyebilir.


3.DATSCAN nasıl kullanılır ?

Radyoaktif maddelerin kullanımı, uygulanması ve atılması ile ilgili çok sıkı kanunlar vardır. DaTSCAN, sadece nükleer tıp merkezlerinde uygulanabilir. Bu ilaç, ürünün güvenli şekilde kullanımı için eğitilmiş ve yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanarak size uygulanacaktır. Bu ilacı size uygulayan sağlık kişiler, bu ilacın güvenli bir şekilde kullanılması için yapmanız gereken herşeyi söylemelidir.

Doktorunuz sizin için en uygun doza karar verecektir.

DaTSCAN size uygulanmadan önce, doktorunuz, iyot içeren bazı tabletleri veya sıvıyı almanızı isteyecektir. Bunları içmeniz, tiroid bezinizde radyoaktivite birikmesini önleyecektir. Bu tabletleri veya sıvıyı doktorunuzun size söylediği şekilde içmeniz önemlidir.

DaTSCAN, enjeksiyon yolu ile ve genellikle kolunuzdaki bir toplardamardan uygulanır. Enjeksiyon yolu ile uygulanan önerilen radyoaktivite 111-185 MBq’dir (megabekerel veya MBq, radyoaktivitenin ölçümünde kullanılan bir birimdir). Tek enjeksiyon yeterlidir. Kamera görüntüleri, genellikle DaTSCAN enjeksiyonundan 3-6 saat sonra çekilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

0-18 yaş arasındaki çocuklarda DaTSCAN’in güvenliliği ve etkililiği tespit edilmemiştir. Hiç bir veri mevcut değildir. Bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Böbreklerinde belirgin bozukluk olan hastalarla ilgili çalışmalar yürütülmemiştir. Herhangi bir veri mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği: Böbreklerinde belirgin bozukluk olan hastalarla ilgili çalışmalar yürütülmemi ştir. Herhangi bir veri mevcut değildir.

Eğer DaTSCAN’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DATSCAN kullanırsanız

DaTSCAN bir doktor tarafından kontrollü koşullar altında verildiğinden, kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç almanız beklenmez. Doktorunuz, ilacın vücudunuzdan atılması için bol miktarda sıvı içmenizi isteyecektir. Yaptığınız idrarla ilgili olarak dikkatli olmalısınız, doktorunuz size bu konuda ne yapacağınızı söyleyecektir. Bu, DaTSCAN gibi ilaçlar için normal bir uygulamadır. Vücudunuzda kalan ioflupane ( I) doğal olarak radyoaktivitesini kaybedecektir.

Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

MEDİCHECK NÜKLEER ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699360730348
Etkin Madde [123i] Ioflupane
ATC Kodu V09AB03
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 1
Çeşitli İlaçlar > Merkezi Sinir Sistemi > Iodine ioflupane (123i)
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DATSCAN 75 MBQ/ml enjeksiyonluk çözelti (1 flakon) Barkodu