Celtis İlaçları › DAPLONG 60 mg 3 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

DAPLONG 60 mg 3 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Dapoksetin }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 18 September  2020

DAPLONG 60 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile alınır.

   

Etken Madde

Her bir tablet 60 mg dapoksetin’e eşdeğer 67,16 mg dapoksetin hidr içerir.

   

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat DC, Kroska sodyum, aerosil 200, magnezyum stearat, opadry II blue 85F30535 [FD&C \ alüminyum lak (E 132), polietilen glikol, polivinil alkol, talk, titanyum dioksit (E 17

oklorür

■melloz lue #2 1)]

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DAPLONG nedir ve ne için kullanılır?

2. DAPLONG’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DAPLONG nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DAPLONG’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DAPLONG nedir ve ne için kullanılır?

DAPLONG’un 60 mg’lık tabletleri dapoksetin hidroklorür etkin maddesini içeren mavi renkli, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletler şeklindedir.

- DAPLONG, 3, 6 ve 18 film kaplı tablet PVC - PVDC / OPAK ALÜMİNYUM fOLYO ambalaj içinde kullanma talimatıyla beraber karton kutuda ambalajlanmıştır.

- DAPLONG, 18-64 yaşları arasındaki erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkileyecek şekilde sık görülen erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

DAPLONG etkin madde olarak dapoksetin içerir. Bu seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olarak adlandırılan ve diğer ürolojik ilaçlar olarak adlandırılan gruba dahil bir ilaçtır.

DAPLONG sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol edebilmenizi sağlar. Bu sizin hızlı boşalmanızdan dolayı olan hayal kırıklığı ve sıkıntılarınızı azaltır.


2.DAPLONG kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DAPLONG'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Dapoksetin hidroklorür ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye j^leıjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa,

- Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlannız varsa,

- Geçmişte bayılmalannız olmuşsa,

- Mani olarak adlandmlan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşın coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız (depresyon) varsa,

- Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız: o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin ioksidaz

inhibitörü) olarak adlandmlan türden ilaçlar, o Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır, o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

o Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşın yükselme ve düşüşlerle seyreden bir| durum) tedavisinde kullanılır, o Linezolid - bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotikti}*, o Triptofan - uyku bozukluklannda kullanılan bir ilaçtır.

o    Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır,

o    Tramadol - şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.

o    Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPLONG kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, DAPLONG kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçlan kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde DAPLONG kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, DAPLONG’u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız doktor ya da eczacınızla konuşunuz (Bkz. "Diğer ilaçlar le birlikte kullanımı" bölümü).    j

o    Mantar hastalıklannı tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve    itrakonazol i dahil    bazı

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

i

o Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

o    Telitromisin dahil mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bazı    antibiyotikler    (bkz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

o Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (Bkz. "Hiğer ilaçlar ile birlikte kullammı" bölümü).

 • Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa.
 • Yukanda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) DAPLONG almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

  DAPLONG'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda DAPLONG’u kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

  - Alkol kullanıyorsanız (Bkz. "DAPLONG’un yiyecek ve içecek    ile kullanılması" bölümü);

  - Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;

  - Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif    verici rjıaddeleri kullanıyorsanız;

  - Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşın fükselme

  ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh Hastalığı sorununuz olmuşsa.

  Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişse^

  nız.


 • Herhangi bir böbrek sorununuz varsa;
 • Epilepsi (sara) hastasıysanız;
 • Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa.
 • cinsel


  Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandmlan diğer biıi hastalığınız varsa.    j

  Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığındım emin değilseniz) DAPLONG almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.    i

  DAPLONG kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızılı yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için sizd uygulamalıdır.

  bir test


  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliys^, doktorunuza danışınız.

  lütfen


  DAPLONG'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  - DAPLONG yemeklerle birlikte ya da aç kamına alınabilir.

  - DAPLONG en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.

  - DAPLONG kullanırken alkol almayınız.

  - DAPLONG kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş jlönmesi, sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir.

  - DAPLONG kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya |la diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DAPLONG yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DAPLONG yalmzca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  DAPLONG kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, \ dikkati toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzerj etkiler görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de DAPLONG ile!birlikte alındığında artar ve DAPLONG kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

  Çocuklarda kullanımı

  DAPLONG yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız

  İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DAPLONG, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı ş karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzk geçiniz

  ekerlere

  temasa

  u dozda

  şu anda


  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; fcj sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Belirli ilaçlar sizde yan etki görülme riskini arttırabileceğinden eğer herhangi bir ilacj

  kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza

  z satılan


  bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetes

  ilaçlar olabilir. Çünkü DAPLONG diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların itkilerini

  değiştirebilir. Aym zamanda bazı ilaçlar da DAPLONG’un etkisini değiştirebilir. Bıj. diğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek DAPLONG dozunun olması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.

  nedenle he kadar


  DAPLONG ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

  - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoaminj oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar

 • Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır
 • Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşın yükselme ve düşüşlerle    seyreden    bfr durum)
 • tedavisinde kullanılır

 • Linezolid - bazı mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bir    antibiyotiktir
 • Triptofan - uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır
 • Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır
 • Tramadol - şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır
 • Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar S
 • Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız DAPLONG kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha Önceden almışsanız, DAPLONG kullanmaya başlamjıdan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aym şekilde DAPLONG kullanırken bd ilaçlan almak istiyorsanız, DAPLONG’u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Burju nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız DAPLONG almaya başlamadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.    İ

 • Mantar hastalıklanm tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol d^hil bazı
 • mantar ilaçlan Ritonavir, sakuinavir, nelfınavir ve atazanavir dahil HIV virüsü)ne bağlı enfeksiyonlan (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar    |

 • Telitromisin dahil mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler
 • - Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır    j

  DAPLONG ile birlikte kullanıldıklannda sorun yaratan diğer bazı ilaçlar i aşağıda listelenmiştir:

 • Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklannın tedavisinde kullanılan ilaçlar!
 • İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (iltihaplı durum) kullanılaıj steroid olmayan ilaçlar.
 • Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.
 • Sildenafıl, tadalafıl veya vardenafıl gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bcfzukluğu) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayada durur pozisyonda düşürebilir).    ;

 • Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağnnızı (anjhjta ağnsı)
 • veya büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).    j

 • Mantar hastalıklanm tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantjir ilaçları amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonlan (AIDjS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar
 • Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıklan tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler
 • Aprepitant - bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç
 • \\    •    •t

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  .


  3.DAPLONG nasıl kullanılır ?

  DAPLONG tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde almız. Emin değilsenjiz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  - Olağan dozu 30 mg'dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg’a yükseltebilip*.

 • İlacı cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız.
 • -    24 saatte veya bir günde bir kereden fazla DAPLONG almayınız.

 • 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük erkekseniz bu ilacı kullanmayınız.
 • İlk 4 hafta ya da 6 doz kullandıktan sonra doktorunuzla tedaviye devam edip; etmeme konusunda görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse her 6 pyda bir doktorunuzla tedaviye devam edip etmeme konusunu tekrar görüşmelisiniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

  - Acı tadını hissetmemek için DAPLONG’u en az bir tam dolu bardak suyla idiniz. Bu şekilde bayılma riskini de azaltırsınız.

  - DAPLONG yemeklerle birlikte ya da aç kamına alınabilir.

  Değişik yaş gruplan:

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşından büyüklerde kullanılmamalıdır. 65 yaşından küçüklerde erişkinlerdeki gilji kullanılır.

  Çocuklarda kullanımı

  18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızm kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa, kullanımı önerilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Orta derscedg v.e.,şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

  Eğer DAPLONG’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DAPLONG kullanırsanız

  Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla DAPLONG almanız durumunda bulantı kendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz.

  DAPLONG ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DAPLONG'i kullanmayı unuttuysanız

  DAPLONG ancak gerektikçe alınan bir ilaç olduğundan kullanmayı unutmanız duj'umunda herhangi bir soruna yol açmaz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DAPLONG ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İlacınızı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Her gün kullanmıycjr olsanız bile bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda uykuya dalmada güçlük ve baş dönülesi gibi problemleriniz olabilir.

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı 152.06 TL [ 18 Sep 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 152.06 TL [ 11 Sep 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697927091185
Etkin Madde Dapoksetin
ATC Kodu G04BX14
Birim Miktar 60
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 3
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DAPLONG 60 mg 3 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
18 Sep 2020152.06 TL
11 Sep 2020152.06 TL
7 Sep 2020152.06 TL
28 Aug 2020152.06 TL
21 Aug 2020152.06 TL
14 Aug 2020152.06 TL
10 Aug 2020152.06 TL
7 Aug 2020152.06 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları