Drogsan İlaçları › DALMAN AQ nazal sprey › Kullanma Talimatı

DALMAN AQ nazal sprey Kullanma Talimatı

Flutikazon Propiyonat }

Solunum Sistemi > Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar > Flutikazon propiyonat Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

DALMAN AQ nazal sprey Burun içine uygulanır.

Etken Madde

:100 mg sprey içinde 50 mikrogram flutikazon propiyonat içerir.

Yardımcı maddeler

Dekstroz, mikrokristalize selüloz ve karboksimetilselüloz sodyum (Avisel RC591), benzalkonyum klorür. polisorbat 80. disodyum hidrojen fosfat, sitrik asit ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DALMAN AQ nedir ve ne için kullanılır?

2. DALMAN AQ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DALMAN AQ nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DALMAN AQ’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DALMAN AQ nedir ve ne için kullanılır?

DALMAN nazal (burun) spreyin içindeki aktif madde flutikazon propiyonattır.

DALMAN'ın her şişesi yaklaşık olarak 120 doz püskürtme içerir.

DALMAN vücudun doğal kimyasallarına benzeyen kortikosteroidler denilen bir ilaç grubunun üyesidir. Kortikosteroidler. bazı vücut geliştiriciler ve sporcular tarafından yasa dışı olarak kullanılan anabolik (yapıcı) steroidlerle aynı değildir. Bu iki çeşit ilaçlar tamamen farklıdır. Kortikosteroidler doğrudan olarak burun içine uygulandığında alerjik reaksiyonların belirtilerini azaltmak ve önlemek için kullanılırlar.

DALMAN yetişkinlerde ve 4 yaşm üstündeki çocuklarda saman nezlesi dahil mevsimsel alerjik nezle ve mevsimsel olmayan nezlenin belirtilerinin (aşağıda gösterilmiştir) tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır.

• Aksırma.

• Kaşıntı, burun akıntısı.

• Tıkanmış burun.

• Göz ve burun çevresinde basınç ve ağrı (sinüsler)


2.DALMAN AQ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DALMAN AQ'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Flutikazon propiyonat veya DALMAN'ın içeriğindeki diğer maddelere karşı aleıjik iseniz.

DALMAN AQ'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.

• Emziriyorsanız.

• Burun içinde bir enfeksiyonunuz varsa veya son zamanlarda olduysa

• Adrenal bezinizde fonksiyon bozukluğu olduğu söylenmişse

• Burun ameliyatı geçirdiyseniz.

DALMAN uygulanmasını takiben seyrek olarak göz içi basınçta artış bildirilmiştir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

DALMAN AQ'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz DALMANT. yararları muhtemel risklerinden fazla ise kullanın.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DALMAN'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden. DALMAN kullanırken dikkatli olmalısınız.

Araç ve makina kullanımı

DALMAN'ın araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı durumlarda, burun içine uygulanan flutikazon propiyonat diğer ilaçlarla (öm: HIV/AİDS veya ağızdan alınan mantar ilaçları) birlikte kullanmak için uygun olmayabilir. Eğer ritonavir adlı bir ilaç kullanıyorsanız bir doktora danışmadan önce, burun içi flutikazon propiyonat kullanmamalısınız. Kendi kendinize aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere doktorunuzun aldığınız diğer ilaçlan bildiğinden emin olun.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.DALMAN AQ nasıl kullanılır ?

liygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Tam olarak etki göstermesi için DALMANT birkaç gün kullanabilirsiniz ve DALMAN'ı düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz söylemedikçe tedaviyi bırakmayınız.

Eğer düzenli kullanımdan sonra belirtileriniz düzelmezse veya daha kötüye giderse, ne yapacağınız gerektiğini söylemesi için doktorunuza danışınız.

Doz;

• Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar

Olağan doz günde bir kez tercihen sabahları her iki burun deliğine 2 spreydir. Doktorunuz dozun, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez her bir burun deliğine 2 spreye çıkarılmasını tavsiye edebilir. Maksimum günlük doz her burun deliğine 4 püskürtmeyi geçmemelidir.

• 4-11 yaş arası çocuklar

Olağan doz günde bir kez tercihen sabahlan her bir burun deliğine 1 spreydir. Doktorunuz dozun, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez her bir burun deliğine 1 spreye çıkarılmasını tavsiye edebilir. Maksimum günlük doz her burun deliğine 2 püskürtmeyi geçmemelidir.

Uygulama şekli:

Yalnızca burun içine uygulanmalıdır.

DALMAN’ı kullanmadan önce ellerinizi yıkamalı ve üzerindeki toz muhafazasını çıkarmalısınız.

SPREYİ KULLANIMA HAZIRLAMA

Eğer yeni veya birkaç gün boyunca kullanılmamış bir şişe ise, iyi çalışması için spreyi kullanıma hazırlamalısınız.

• Şişeyi dik konumda tutarken şişenin tabanına baş parmağınızı ve püskürtücü başlığın her iki yanma da parmaklarınızı yerleştiriniz.

• Kendinizden uzak bir yöne çevirerek şişeyi dik konumda tutmaya devam edmiz.

• Baş parmağınızı sabit tutarak parmaklarınızla aşağıya doğru bastırınız. Sprey ince bir duman şeklinde dışarı çıkacaktır.

Eğer çalışırsa: “SPREYİ KULLANMA” bölümüne geçiniz.

Eğer sprey çalışmadı ise:    veya    tıkandığını düşünüyorsanız, “SPREYİ TEMİZLEME”

bölümüne geçiniz. Tıkanıklığı açmak veya sprey deliğini büyütmek için iğne ya da keskin bir cisim kullanmayınız. Bu spreyin mekanizmasını bozacaktır.

SPREYİ KULLANMA (Aşağıdaki talimatları dikkatle takip ediniz.)

1. Şişeyi yavaşça çalkalayınız.

2. Hafifçe sümkürerek burnunuzu temizleyiniz.

3. Şişeyi dik konumda tutarken şişenin tabanına başparmağınızı ve püskürtücü başlığın her

iki yanına da parmaklarınızı yerleştiriniz.

4. Burun deliklerinizden birini parmağınızla kapatınız ve spreyin püskürtücü başlığını açık

olan burun deliğinize yerleştiriniz.

5. Şişeyi dik konumda tutabilmek için başınızı hafifçe öne eğiniz. Burnunuzdan nefes almaya başlayınız ve parmaklarınızla aşağıya doğru bastırınız. Ağzınızdan nefes verirken püskürtücü başlığı burun deliğinizin içine tutunuz.

6. Yukarıdaki 5. adımı tekrar ederek aynı burun deliğine tekrar sprey püskürtünüz.

7. Püskürtücü başlığı dışarı çıkanmz ve 3 - 6. adımlardaki işlemlerin aynısını diğer burun

deliğiniz için de tekrar ediniz.

8. Spreyi kullandıktan sonra, püskürtücü başlığı temiz bir bezle siliniz ve toz muhafazasını

takınız.

SPREYİ TEMİZLEME

• Nazal spreyinizi haftada en az bir kere temizlemelisiniz.

• Toz muhafazasını çıkarımz ve sonra spreyin püskürtücü başlığını çıkarmak için yukarı doğru çekiniz.

• Püskürtücü başlık ve toz muhafazasını ılık musluk suyu ile yıkayınız. Oda sıcaklığında kurumaya bırakınız, daha sonra püskürtücü başlığı ve toz muhafazasını şişeye tekrar yerleştiriniz.

• Eğer püskürtücü başlık tıkandıysa, vukandaki gibi çıkanp ılık su içinde bekletebilirsiniz. Soğuk musluk su) u ile durulayınız, kurutunuz ve yerine yerleştiriniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Veri yoktur.

Eğer DALMAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DALMAN AQ kullanırsanız

DALMAN dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DALMAN AQ'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu almayı unutursanız endişelenmeyin, gelecek dozu olağan zamanında alın. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DALMAN ile tedavi sonlandırıldığındakj oluşabilecek etkiler

Birkaç haftada ilacınızdan maksimum etki hissedemevebilirseniz. fakat doktorunuzun söylediği şekilde ilacınızı düzenli kullanmanız önemlidir. Doktorunuz söylemeden ilacınızı almayı bırakmayın.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09000
Satış Fiyatı 48.16 TL [ 19 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 48.16 TL [ 12 Sep 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699580540017
Etkin Madde Flutikazon Propiyonat
ATC Kodu R01AD08
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 120
Solunum Sistemi > Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar > Flutikazon propiyonat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DALMAN AQ nazal sprey Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
19 Sep 202248.16 TL
12 Sep 202248.16 TL
5 Sep 202248.16 TL
26 Aug 202248.16 TL
22 Aug 202248.16 TL
15 Aug 202248.16 TL
5 Aug 202248.16 TL
1 Aug 202248.16 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları