Koçak İlaçları › DAKARBAZ 100 mg IV/IA infüzyon için liyofilize toz içeren 10 flakon › Kullanma Talimatı

DAKARBAZ 100 mg IV/IA infüzyon için liyofilize toz içeren 10 flakon Kullanma Talimatı

Dakarbazin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkilleyici Ajanlar > Dakarbazin Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 13 September  2013

DAKARBAZ 100 mg IV/IA infüzyon için liyofılize toz içeren flakon Damar içine uygulanır.

•

Etken Madde

Bir flakon 100 mg dakarbazin içerir.

•

Yardımcı maddeler

Sitrik asit monohidrat, mannitol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DAKARBAZ nedir ve ne için kullanılır?

2. DAKARBAZ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DAKARBAZ nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DAKARBAZ’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.DAKARBAZ nedir ve ne için kullanılır?

 • DAKARBAZ damar içine uygulanır. İlacınızın bir kutusu içinde 100 mg dakarbazin içeren 10 adet cam şişe (flakon) ve enjeksiyonluk su içeren 10 adet çözücü ampul bulunur. Her bir çözücü ampul 10 mİ enjeksiyonluk su içerir. Flakon içindeki toz beyaz ya da açık san renktedir. Flakon sulandırıldıktan sonra berrak, renksiz, partikül içermeyen çözelti halini almaktadır.
 • Piyasada DAKARBAZ5m 200 mg dakarbazin içeren formu da mevcuttur.
 • DAKARBAZ kanserin ilaçla tedavisinde (kemoterapi) kullanılan alkilleyici ajanlar olarak sınıflandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Tek başına veya başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında, kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatır veya durdurur.
 • DAKARBAZ malign melanom adı verilen bir deri kanseri türünün tedavisinde tek başına kullanılır.
 • DAKARBAZ başka ilaçlarla birlikte, Hodgkin hastalığının, non Hodgkin lenfomanın ve erişkin yumuşak doku sarkomlarının (mezotelyoma ve Kaposi sarkomu hariç) tedavisinde kullanılır.

 • 2.DAKARBAZ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DAKARBAZ'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Dakarbazine veya bu ilaçtaki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Hamileyseniz veya bebek emziriyorsanız,
 • Şiddetli karaciğer veya böbrek bozukluğunuz varsa,
 • Sarı humma aşısı ve bazı başka aşı tipleriyle (canlı zayıflatılmış aşılar) birlikte,
 • Fenitoinle (havalelerin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) birlikte,
 • Lökopeni (beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma) ve trombositopeni (kan pulcuklarının sayısında azalma) varsa.
 • DAKARBAZ'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Karaciğerinizde problem varsa,
 • Böbreklerinizde problem varsa,
 • Kemik iliği baskılanması durumunuz varsa (kan hücrelerinizin sayısı önemli derecede azaldıysa),
 • DAKARBAZ kan hücrelerinizin (başta akyuvarlar ve kan pulcukları, bazen alyuvarlar) sayısında azalmaya neden olabilir. Bu durumda tedavinize bir süre ara verilmesi veya tedavinizin durdurulması gerekebilir.
 • DAKARBAZ karaciğer toksisitesine neden olabileceğinden, karaciğer büyüklüğünüzün ve karaciğer fonksiyonlarınızın sık aralıklarla izlenmesi gerekir.
 • DAKARBAZ’ın uygulama sırasında damar dışına sızması doku hasarına ve şiddetli ağrıya neden olabilir.
 • Kemoterapi sırasında karaciğere toksik ilaçlar ve alkol kullanmayınız.
 • Bu    uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  DAKARBAZ'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DAKARBAZ'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  iiacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DAKARBAZ’ı hamilelik sırasında kullanmayınız.

  Eğer tedavi sırasında hamile kalma olasılığınız varsa, tedavi süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

  Erkekseniz, eşinizin hamile kalmaması için tedavi sırasında ve tedaviden sonra 3 ay süreyle etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DAKARBAZ’ı emzirme sırasında kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Sizde bulantı, kusma veya sinir sistemini etkileyen bir yan etki ortaya çıkarsa, DAKARBAZ araç ve makine kullanma becerilerinizi etkileyebilir.

  DAKARBAZ’ın içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DAKARBAZ mannitol içermektedir. Hafif derecede bağırsak muhteviyatım yumuşatıcı(müshil) etkisi olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı başka ilaçlarla birlikte alındığında DAKARBAZ’m veya diğer ilaçların etkileri değişebilir.

  DAKARBAZ’ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte alırken dikkatli olunmalıdır:

  • Siklosporin veya takrolimus (bağışıklık sisteminin baskılanması riski artar)

 • Atenüe (zayıflatılmış) canlı aşılar (ölümcül sistemik hastalık riski ortaya çıkabilir)
 • Fotemustin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) (akciğerler üstünde toksik etki riski ortaya çıkabilir)
 • • Varfarin (kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç). Doktorunuzun size daha sık kan testi yapması gerekebilir.

  • Fenitoin (havalelerin önlenmesinde kullanılan bir ilaç) (havalelerde şiddetlenme riski ortaya çıkabilir)


  3.DAKARBAZ nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DAKARBAZ yalnızca ilaçla kanser tedavisi (kemoterapi) alanında deneyimli bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır ve sadece doktorun uygun gördüğü doz şemasına göre verilir.

  Doz şeması ilacın tek başına veya kombinasyon halinde verilişine göre değişir:

  2

  • Tek başına uygulama (monoterapi): 4-5 gün süreyle, günde vücut yüzey alanının m başına 150-250 mg uygulanacak kürler halinde verilir. Bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde uygulanır.

  ..... 2

  • Kombinasyon tedavisi: Genellikle 4-5 gün süreyle günde vücut yüzey alanının m

  başına 100 - 250 mg uygulanacak halinde verilir. Bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  DAKARBAZ damar içi infüzyon yoluyla veya bazı tümör bölgeleri için arter içine infüzyon yoluyla kullanılır.

  Tedavi sırasında enjeksiyon yerinde herhangi bir ağrı hissederseniz doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz. Enjeksiyon yerinde ağrı olması, iğnenin damarınızın içine tam olarak yerleşmemesi ve damar dışına ilaç sızması anlamına gelebilir.

  Uygulamayı yapan sağlık mesleği mensubu infüzyon sırasında sizi mümkün olduğunca ışıktan uzak tutmalıdır.

  Solüsyon uygulamadan hemen önce hazırlanmalı ve 25°C’de saklanıyorsa 8 saat, 4°C’de saklanıyorsa 24 saat içinde kullanılmalıdır.

  İnfüzyon sırasında şişe, ısı ve ışıktan korunmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda yeterli deneyim olmadığından, yaşlı hastalar için özel kullanım önerisi verilememektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek veya karaciğer ile ilgili sorunlarınız varsa, alacağınız dozun doktorunuz tarafından ayarlanması ve gözetim altında tutulması gerekir.

  Eğer DAKARBAZ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DAKARBAZ kullanırsanız

  DAKARBAZ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, kemik iliğiniz baskılanabilir ve kan hücrelerinizin sayısında azalma görülebilir. Böyle bir durumdan şüphe edildiğinde doktorunuz sizi yakından izleyecek ve gereken destekleyici önlemleri alacaktır.

  DAKARBAZ 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DAKARBAZ'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DAKARBAZ ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun uygun gördüğü doz şeması tamamlanana kadar uygulamaya devam ediniz. Tedaviyi bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14182
Satış Fiyatı 482.07 TL [ 30 Jan 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 482.07 TL [ 23 Jan 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828790327
Etkin Madde Dakarbazin
ATC Kodu L01AX04
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Alkilleyici Ajanlar > Dakarbazin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

DAKARBAZ 100 mg IV/IA infüzyon için liyofilize toz içeren 10 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
30 Jan 2023482.07 TL
23 Jan 2023482.07 TL
16 Jan 2023482.07 TL
9 Jan 2023482.07 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları