Arven İlaçları › CYPLOS SANOHALER 50/250 mcg inhilasyon için toz 60 doz {Arven} › Kullanma Talimatı

CYPLOS SANOHALER 50/250 mcg inhilasyon için toz 60 doz {Arven} Kullanma Talimatı

Flutikazon + Salmeterol }

Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) > Salmeterol Kombinasyonları Arven İlaç San ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 26 February  2021

CYPLOS SANOHALER 50/250 mcg inhalasyon için toz

Solunum yoluyla alınır. (Nefesle birlikte akciğerlere çekme)

•

Etken Madde

Bir solumada 50 mikrogram salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) ve 250 mikrogram (+%5 eksez doz) flutikazon propiyonat

• Yardımcı madde:Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı laktoz)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CYPLOS SANOHALER nedir ve ne için kullanılır?

2. CYPLOS SANOHALER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CYPLOS SANOHALER nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CYPLOS SANOHALER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CYPLOS SANOHALER nedir ve ne için kullanılır?

• CYPLOS SANOHALER, etkin madde olarak salmeterol ve flutikazon propiyonat içerir.

• Salmeterol, bronkodilatörler (bronş genişleticiler) adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol açar.

• Flutikazon propiyonat ise kortikosteroidler adı verilen ilaç grubuna aittir ve yangı (iltihap, inflamasyon) giderici etkisi olduğundan, akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında oluşan şişme ve hassasiyeti azaltarak nefes alıp verme sorunlarını rahatlatır.

CYPLOS SANOHALER 50/250 mcg inhalasyon için toz, her uygulamada 50 mikrogram salmeterol ve 250 mikrogram flutikazon propiyonat püskürten 60 dozluk bir cihazdır.

CYPLOS SANOHALER aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Astım semptomlarının düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren verilir.

• Düzenli tedavide orta ve ağır KOAH'lı (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastalarda belirtilerin ve atak sıklığının azaltılmasında.

CYPLOS SANOHALER, başlamak üzere olan nefes darlığı ve hırıltıyı durdurmaya yardımcı olur. Nefes darlığı veya hırıltılar başlamışsa işe yaramayacaktır. Bunun olması halinde, salbutamol gibi hızlı etkili, “kurtarıcı” ilaçlar kullanmanız gerekir. Hızlı etkili, “kurtarıcı” ilacınızı her zaman yanınızda taşıyınız.

Normalden daha sık nefes darlığı yaşıyorsanız veya hırıltılarınız artmışsa veya hızlı etkili kurtarıcı ilacınızı normalden daha sık kullanıyorsanız doktorunuza görünmelisiniz.


 • 2.CYPLOS SANOHALER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CYPLOS SANOHALER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  CYPLOS SANOHALER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • CYPLOS SANOHALER'i ani ortaya çıkan belirtileri rahatlatmak için kullanmayınız, böyle durumlar için kullandığınız ilaçları daima yanınızda bulundurunuz.

  • Eğer belirtileri gidermek için kısa etkili bronkodilatör (bronş genişletici) kullanımını artırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.

  • Astımınız ani ve ilerleyen şekilde kötüleştiyse doktorunuzu bilgilendiriniz.

  • İlaç tedavinizi doktorunuza danışmadan kesmeyiniz, CYPLOS SANOHALER tedavisi doktor gözetiminde kademeli olarak kesilmelidir.

  • Bu ilacı KOAH tedavisi için kullanıyorsanız pnömoni olarak bilinen akciğer enfeksiyonu geliştirme riskiniz artabilir. Bu rahatsızlığın belirtileri için “4. Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız. Bu belirtilerden herhangi biri sizde geliştiyse derhal doktorunuzu bilgilendiriniz.

  • Aktif ve sessiz akciğer tüberkülozunuz (TB-verem), mantar, virüs ya da diğer solunum yolu enfeksiyon hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

  • Tirotoksikozunuz (tiroid bezinin aşırı hormon salgılaması sonucu oluşan durum) varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

  • CYPLOS SANOHALER tedavi dozlarından yüksek dozlarda uygulandığında yüksek tansiyona ve kalp hızında artışa yol açabilir, bu nedenle yüksek tansiyonunuz varsa veya herhangi bir kalp damar hastalığınız (düzensiz veya hızlı kalp atışı da dahil olmak üzere) varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

  • CYPLOS SANOHALER daha yüksek tedavi dozlarında alındığında kandaki potasyum seviyelerinde azalmaya yol açabilir, bu nedenle kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse veya buna eğiliminiz varsa doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

  • CYPLOS SANOHALER özellikle yüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında, içerdiği kortikosteroid nedeniyle Cushing sendromu (sırtta kambura benzer yağ birikimi, yüzde yuvarlaklaşma, aşırı kıllanma ve özellikle bel ve leğen kemiklerinde kemik erimesi), Cushing benzeri belirtiler, adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinden hormon salınımının baskılanması), çocuk ve ergenlerde büyüme geriliği, kemik mineral yoğunluğunda azalma, katarakt ve glokom (göz tansiyonu) gibi sistemik etkilere yol açabilir.

  • Çocuklarda ve ergenlerde büyüme geriliğine yol açabilir, bu nedenle uzun süre CYPLOS SANOHALER alan çocukların boyu düzenli olarak takip edilmelidir.

  • İlacınızı aldıktan sonra hırıltılı solunumda ani artış olursa derhal doktorunuza bildiriniz. Tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

  • Bazı hastalar inhale (nefes yoluyla alınan) kortikosteroidlere daha duyarlı olabilir bu nedenle ağızdan alınan kortikosteroid tedavisinden inhale kortikosteroid tedavisine geçirildiğinizde doktorunuz sizi yakından izleyecektir.

  • İnhale flutikazon propiyonat tedavisine başladıktan sonra yanınızda stres dönemlerinde ek tedaviye ihtiyaç duyabileceğinizi gösteren bir uyarı kartı taşıyınız.

  • CYPLOS SANOHALER kan şekerinin seviyesini artırabilir bu nedenle şeker hastalığınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

  • Eğer ritonavir (virüslere karşı kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz, tedavinizde değişiklik yapmak isteyebilir.

  • Görüşünüzde bulanıklık veya diğer görme bozukluklarınız olursa doktorunuzla görüşünüz.

  Etkin maddelerden salmeterol, astımlı hastalarda tek başına tedavi olarak kullanılmamalıdır.

  • Uzun etkili beta agonist adı verilen bir ilaç grubundaki preparatlara bağlı olarak nadiren, ciddi ve bazen ölümcül olabilen astım ile ilgili solunum problemleri meydana gelebilir.

  • CYPLOS SANOHALER astım hastalığının başlangıç tedavisi için önerilmez.

  • Uzun etkili beta agonist grubundaki ilaçlar astım belirtilerinin kontrolünü sağlayan en kısa süre boyunca kullanılmalı ve astım kontrolüne ulaşıldığında eğer mümkünse kullanımları durdurulmalıdır. Sonrasında hastaların kontrol edici bir tedaviye devam etmesi sağlanmalıdır.

  • İnhale kortikosteroide ek olarak uzun etkili beta agonist bir ilaç kullanan çocuk ve ergen hastalarda, her iki ilaca uyumu garanti altına almak için hem inhale kortikosteroid hem de uzun etkili beta agonist içeren bir kombinasyon preparatı kullanılması önerilir.

  •

  CYPLOS SANOHALER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Salmeterol ve flutikazonun emzirme döneminde kullanımı ile ilgili deneyim yetersiz olduğundan emzirme döneminde sadece doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse kullanınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CYPLOS SANOHALER'in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine bir etki oluşturması beklenmez.

  CYPLOS SANOHALER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer bir başka ilaç alıyorsanız ya da son zamanlarda aldıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar astım ilaçlarını veya reçetesiz alınan ilaçları da kapsamaktadır. Bunun nedeni CYPLOS SANOHALER'in diğer ilaçlarla birlikte alımının uygun olmama ihtimalidir.

  CYPLOS SANOHALER kullanmadan önce, aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız lütfen bunu doktorunuza bildiriniz:

  • Beta-blokörler (atenolol, propranolol ve sotalol gibi). Beta-blokörler çoğunlukla yüksek tansiyon veya diğer kalp rahatsızlıkları için kullanılmaktadır.

  • HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (ritonavir, kobisistan içeren ilaçlar gibi) dahil enfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol ve eritromisin gibi). Bu ilaçların bazıları vücudunuzdaki flutikazon propiyonat veya salmeterol miktarının artmasına neden olabilir. Bu da düzensiz kalp atışı dahil olmak üzere CYPLOS SANOHALER'in neden olduğu yan etkileri yaşama riskinizi artırabilir veya yaşamakta olduğunuz yan etkileri daha da kötüleştirebilir. Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir.

  • Kortikosteroidler (iltihap giderici ilaçlar, ağızdan veya enjeksiyonla alınanlar). Yakın zaman önce bu ilaçlardan kullanmışsanız, bu durum bu ilacın böbrek üstü bezinizi etkileme riskini artırabilir.

  • Yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan aynı zamanda idrar söktürücü olarak bilinen diüretikler (furosemid, hidroklorotiyazid gibi kandaki potasyum seviyesini düşürebilecek idrar söktürücü içeren ilaçlar)

  • Astım ve KOAH tedavisinde kurtarıcı ilaç olarak kullanılan diğer bronkodilatörler (salbutamol gibi)

  • Ksantin ilaçları (astım tedavisinde kullanılırlar)


  3.CYPLOS SANOHALER nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz bırakmanızı söyleyene kadar CYPLOS SANOHALER'i her gün kullanınız. Doktorunuzun önerdiğinden yüksek dozda kullanmayınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışmadan CYPLOS SANOHALER kullanmayı bırakmayınız ve kullandığınız dozu azaltmayınız.

  CYPLOS SANOHALER ağız yolundan solunarak akciğerlere alınır.

  •

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Astım tedavisinde:

  Yetişkinler ve 12 yaş üzeri ergenlerde:

  Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğerlere çekme) (50 mikrogram salmeterol ve 250 mikrogram flutikazon).

  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH):

  Yetişkinler: Günde 2 kez 1 inhalasyon (nefesle birlikte akciğerlere çekme) (50 mikrogram salmeterol ve 250 mikrogram flutikazon).

  •

  Uygulama yolu ve metodu

  CYPLOS SANOHALER sadece inhalasyon yoluyla uygulanır. Toz halindeki ilacı ağız yoluyla akciğerlere inhale ediniz (inhale etmek: nefes alırken ilacı ağzınızdan içeri çekmek).

  Eğer CYPLOS SANOHALER bir çocuk için verilmişse uygulama CYPLOS SANOHALER kullanmayı anlayabilen bir yetişkin gözetiminde yapılmalıdır.

  Tam fayda sağlamak için CYPLOS SANOHALER'in düzenli kullanılması gereklidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

  Doktorunuz söylemeden ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

  CYPLOS SANOHALER kullanma talimatları

  CYPLOS SANOHALER ölçülü bir dozda hazırlanmış tozun akciğerlere inhale edilmesini sağlayan bir cihazdır.

  Aşağıda yer alan detaylı kullanma talimatında belirtildiği şekilde, öncelikle cihazın kapağı kaldırılıp, yan tarafındaki doz hazırlama butonuna basılarak kullanıma hazırlanır. Cihazın ağızlığı ağıza yerleştirilir. Tam bir inhalasyon sağlanabilmesi için cihazın ağızlığı, boşluk bırakılmayacak şekilde ağıza yerleştirilmelidir. Sonrasında doz inhale edilir. İnhalasyon sonrası cihazın kapağı sıkıca kapatılır. Cihazın kapağının kapatılması ile birlikte doz hazırlama butonu ilk konumuna otomatik olarak geri döner. Kapak kapalıyken doz hazırlama butonu kilitli konumda olacaktır. Kullanılmamış bir Sanohaler içinde ayrı ayrı korunmuş olarak toz halde 60 dozluk ilaç bulunur. Sanohaler'in alt kısmında yer alan doz göstergesi kaç doz kaldığını gösterir. İlaç miktarı azaldığında sizi uyarmak üzere 10 - 0 arasındaki rakamlar kırmızı renkte yazılmıştır.

  İlacın alınması için Sanohaler cihazının kullanımı aşağıdaki dört basamakta gösterilmiştir:

 • 1. Cihaz kapağının açılması

 • 2. Doz hazırlama butonuna basılması

 • 3. İçine çekilmesi (inhale edilmesi)

 • 4. Cihazın kapağının kapatılması

 • 1. Cihaz kapağının açılması

  Sanohaler'i açmak için bir elinizle cihazı tutarken diğer eliniz ile kapağı ok yönünde kaldırınız.

  Cihazın kapağı kapalıyken doz hazırlama butonuna basmak için zorlamayınız.  2. Doz hazırlama butonuna basılması

  Sanohaler'i ağızlığı size dönük olacak şekilde tutunuz. Doz hazırlama butonuna bir “klik” sesi duyulana kadar basınız. Sanohaler artık kullanıma hazırdır.  3. İçine çekilmesi (İnhale edilmesi)

  İlacı içinize çekmeden önce bu bölümü dikkatli bir şekilde okuyunuz.

  - Sanohaler'i ağzınızdan uzakta tutarak, nefesinizi verebildiğiniz kadar dışarı veriniz. Unutmayınız - asla Sanohaler'in içine nefes vermeyiniz.

  - Ağızlığı boşluk kalmayacak şekilde ağzınıza yerleştiriniz. Kesintisiz bir şekilde derin bir nefes alınız. Nefesi burnunuzdan değil, Sanohaler'in içinden alınız.

  - İnhalasyon tamamlandıktan sonra Sanohaler'i ağzınızdan uzaklaştırınız.

  - 10 saniye veya tutabildiğiniz kadar uzun bir süre nefesinizi tutunuz. Daha sonra normal nefes alıp vermeye devam edebilirsiniz.


  4. Cihazın kapağının kapatılması

  Sanohaler'i kapatmak için bir elinizle cihazı tutarken diğer eliniz ile kapağı sıkıca kapatınız. Sanohaler kapağı kapatılınca bir “klik” sesi duyulur ve doz hazırlama butonu ilk konumuna otomatik olarak geri döner. Kapak kapalıyken doz hazırlama butonu kilitli konumda olacaktır.  Eğer doktorunuz tarafından iki inhalasyon dozu almanız tavsiye edildiyse, ilk inhalasyondan sonra Sanohaler'in kapağını kapatarak yukarıda tarif edilen 1'den 4'e kadar olan basamakları tekrar etmelisiniz.

  UNUTMAYINIZ!

  Doz hazırlama butonuna basılıp doz inhale edilmeye hazır hale geldikten sonra mutlaka inhale edilmelidir. Doz inhale edilmediği takdirde haznede kalan ilaç, cihazın çalışma mekanizmasını bozarak sonraki dozların alınmasında probleme neden olacaktır.

  Sanohaler'i sudan ve nemli ortamlardan uzak tutunuz.

  Cihaz kullanılmadığı zaman kapağını kapalı tutunuz.

  Sanohaler'in içine asla nefes vermeyiniz.

  Doz hazırlama butonunu sadece ilacı almaya hazır olduğunuzda ve cihazın kapağı açıkken itiniz.

  Cihazın kapağı kapalıyken doz hazırlama butonuna basmak için zorlamayınız.

  Doktorunuzun önerdiği dozdan fazla doz almayınız.

  Sanohaler'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  •

  Çocuklarda kullanımı

  4 - 12 yaş arası çocuklarda CYPLOS SANOHALER 50/100 mikrogram kullanılır.

  4 yaşından küçük çocuklarda salmeterol/flutikazon propiyonat kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  •

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Salmeterol/flutikazon propiyonat kullanımına ilişkin veri yoktur.

  Eğer CYPLOS SANOHALER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CYPLOS SANOHALER kullanırsanız

  CYPLOS SANOHALER'i talimatlar doğrultusunda kullanmanız önemlidir. Kazara önerilenden daha fazla doz almış olmanız halinde, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kalbinizin normalden hızlı attığını ve titrediğinizi hissedebilirsiniz. Ayrıca baş ağrısı, kaslarda güçsüzlük ve eklem ağrısı da hissedebilirsiniz.

  Uzun süre boyunca yüksek doz kullandıysanız, tavsiye almak üzere doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bunun nedeni yüksek dozlarda alınan CYPLOS SANOHALER'in adrenal bezlerde üretilen steroid hormonlarının miktarını azaltabilme ihtimalidir.

  CYPLOS SANOHALER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CYPLOS SANOHALER'i kullanmayı unuttuysanız

  CYPLOS SANOHALER'i kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CYPLOS SANOHALER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  CYPLOS SANOHALER'i her gün doktorunuzun belirttiği şekilde kullanmanız önemlidir. Doktorunuz bırakmanızı söyleyene kadar kullanmaya devam ediniz. CYPLOS SANOHALER'i aniden kullanmayı bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız. Bu, nefes almanızı kötüleştirebilir.

  Ayrıca, aniden CYPLOS SANOHALER'i kullanmayı bırakırsanız veya dozunuzu azaltırsanız, bu (çok seyrek olarak) böbrek üstü bezlerinizle ilgili problemlere (adrenal yetmezlik) ve buna bağlı yan etkilere neden olabilir.

  Bunlar aşağıdakileri içermektedir:

  • Mide ağrısı

  • Yorgunluk ve iştahsızlık

  • Bulantı ve ishal

  • Kilo kaybı

  • Baş ağrısı ve sersemlik

  • Kanınızdaki potasyum düzeylerinde düşüş

  • Düşük tansiyon ve nöbetler

  KOAH'lı hastalarda tedavinin kesilmesi semptomatik dekompansasyona (organın çalışmasındaki yetersizlik) yol açabilir, tedavi bir hekim gözetiminde kesilmelidir.

  Çok seyrek olmakla birlikte, enfeksiyona yakalanmanız veya aşırı stres altında olduğunuz (örneğin ciddi bir kazanın ardından veya ameliyat olmuşsanız) durumlarda da benzer yan etkileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtilerin ortaya çıkmasını engellemek için, doktorunuz size ekstra kortikosteroid reçete edebilir (prednizolon gibi).

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Arven İlaç San ve Tic. A.Ş
  Geri Ödeme KoduA12626
  Satış Fiyatı 110.24 TL [ 26 Feb 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 110.24 TL [ 21 Feb 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8680833550020
  Etkin Madde Flutikazon + Salmeterol
  ATC Kodu R03AK06
  Birim Miktar 250+50
  Birim Cinsi MCG
  Ambalaj Miktarı 60
  Solunum Sistemi > Adrenerjikler (İnhalan) > Salmeterol Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CYPLOS SANOHALER 50/250 mcg inhilasyon için toz 60 doz {Arven} Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  26 Feb 2021110.24 TL
  21 Feb 2021110.24 TL
  12 Feb 202192.01 TL
  8 Feb 202192.01 TL
  1 Feb 202192.01 TL
  22 Jan 202192.01 TL
  18 Jan 202192.01 TL
  11 Jan 202192.01 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları