Actavis İlaçları › CUREXOL 30 mg 28 tablet › Kullanma Talimatı

CUREXOL 30 mg 28 tablet Kullanma Talimatı

Aripiprazol }

Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme : 13 February  2013

CUREXOL 2 mg tablet Ağızdan alınır

Etken Madde

Her tablet 2 mg aripiprazol içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, sarı demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CUREXOL nedir ve ne için kullanılır?

2. CUREXOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CUREXOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CUREXOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CUREXOL nedir ve ne için kullanılır?

• CUREXOL tablet, 2 mg Aripiprazol içerir.

• CUREXOL tablet, yuvarlak bir yüzü Actavis logolu, sarı renkli tabletler olup, 28 tablet içeren Alu/Alu folyo blisterden oluşan ambalajda takdim edilmektedir.

• CUREXOL, beyinde bulunan kimyasal aracılar olan dopamin ve serotonin adlı maddelerin etkilerini değiştirerek, aşağıda belirtilen hastalıkların bazı belirtilerinin giderilmesini sağlayan, antipsikotik olarak adlandırılan bir ilaçtır.

CUREXOL-aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

• Yetişkinlerde ve 13- 17 yaş arasındaki ergenlerde, olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde ve bu durumdaki hastaların içinde olabileceği ruhsal çökkünlük ya da kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissetmeleri halinde,

• Hastalarda olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin oluşması, aşırı derecede enerjinin varlığı, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte zaman zaman aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde,

• Depresif duygu durumunun, ilgi ve istek azalmasının, kilo kaybı veya alımının olduğu, uykusuzluk, huzursuzluk, yorgunluk, bitkinlik, düşünceleri yoğunlaştırmada sorun, yineleyen ölüm düşünceleri, değersizlik duygusuyla karakterize olan depresif epizodların tedavisinde bir antidepresanın yeterli olmadığı durumda ilave tedavi olarak kullanılır.


2.CUREXOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CUREXOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer Aripiprazol veya CUREXOL'un içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız

(alerjiniz) varsa CUREXOL'u kullanmayınız.

CUREXOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• CUREXOL bunamaya bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riskini artırdığı için kullanılması önerilmez. Bu hastalarda CUREXOL kullanımına karar verilmesi halinde, özellikle kaza yaralanmalarına ve aspirasyona yol açabilecek yutkunma güçlüğü ve uykuya aşırı eğilim durumlarına karşı ve kalp bozuklukları, zatüree ve ani ölüm durumlarına ve inme (felç) belirtilerine karşı hastaların çok dikkatli takip edilmesi gerekir.

• Major depresif bozukluk nedeniyle depresyon tedavisine ek olarak CUREXOL de alıyorsanız, özellikle çocuklar ergenler ve genç erişkinlerde intihar düşünce ve girişimlerinde artma olabileceği bilinmektedir. Depresyon tedavisine başlanan hastaların tümü, yaşları ne olursa olsun uygun şekilde izlenmeli ve klinik kötüleşme veya diğer davranış değişiklikleri açısından yakından gözlenmelidir. Aileler ve bakıcılar, hekimle yakın temas içinde olmak gereksinimi konusunda dikkatli olmak zorundadırlar.

• Aripiprazol, seyrek olarak kılcal damarlarda pıhtı oluşumuna (venöz tromboembolik olay-VTE) neden olabilmektedir. Bu nedenle CUREXOL kullanan hastalar dikkatli olmalıdır.

• Bazen major depresyon bipolar bozukluk hastalığının öncü bulgusu olarak ortaya çıkabileceği için, depresyon için tedavi uygulanmadan önce bu açıdan araştırılmanız uygundur.

• Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) tedavisi görmüş ve iyileşmişseniz tekrar antipsikotik tedaviye başlamanız durumunda bu bulgular tekrarlayabilir. (Nöroleptik Malign Sendrom Aripiprazol dahil olmak üzere tüm antipsikotik ilaçların kullanımı sırasında meydana gelebilen, ateş, kaslarda sertleşme (rijidite), ruhsal durumda değişiklik, düzensiz nabız ve kan basıncı, kalp atım hızında artış, terleme, kalpte ritim bozuklukları ile seyreden bir durumdur.)

• Tardif diskinezi (antipsikotik kullanan hastalarda görülen istem dışı tik benzeri hareketler) belirtilerinin görülmesi halinde doktorunuz ilaç tedavinizi kesebilir.

• Şeker hastalığınız varsa ve kan şekeri kontrolunuzda bozulma ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçmelisiniz. (Şeker hastalığınız yoksa fakat şişmanlık, ailede şeker hastalığı öyküsü gibi risk faktörlerine sahipseniz, CUREXOL kullanımı sırasında açlık kan şekeri kontrolu yaptırmalısınız.)

• CUREXOL kullanmaya başladıktan sonra, hızlı ayağa kalktığınızda başınız dönüyorsa,

Geçmişte nöbet geçirdiyseniz veya nöbet geçirme eşiğinizi düşüren bir durum söz konusuysa

(Örneğin 65 yaşın üzerindeyseniz, Alzheimer hastalığınız varsa)

• Vücut sıcaklığında bir artışa neden olabilecek örneğin yoğun egzersiz, aşırı sıcağa maruz kalma, vücudun susuz kalması gibi durumlar söz konusu ise

• Yutma güçlüğünüz varsa

• Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya kontrol altında olmayan kalp hastalığınızın varsa,

• Tedaviye başladıktan sonra kilonuzda hızla ve aşırı bir artış görülüyorsa,

• Yaşantınızın herhangi bir döneminde bir maddeye ya da ilaca bağımlı olduysanız Yukarıdaki durumlarda doktorunuzun yakın takibi altında olmalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CUREXOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CUREXOL aç veya tok karnına alınabilir. Alkolle birlikte kullanıldığında uyku verici etki artabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CUREXOL'u gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

Hamile kalmayı planlıyorsanız CUREXOL kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz hamilelik döneminde CUREXOL kullanıp kullanmamanız konusunda karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CUREXOL'un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. CUREXOL kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeniz önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

CUREXOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CUREXOL laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz tarafından herhangi bir şeker çeşidine karşı hassas olduğunuz söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar CUREXOL'un etkisini veya CUREXOL diğer ilaçların etkisini değiştirebilir.

• Ketakonazol (mantar tedavisinde kullanılır)

• Kinidin (bazı kalp ritim bozukluklarında kullanılır)

• Fluoksetin, paroksetin (depresyon tedavisinde kullanılır)

• Karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)

• HIV (AIDS hastalığı) infeksiyonunun tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar. Aşağıdaki ilaçlar CUREXOL'un bazı etkilerini artırabilirler:

• Uyku veren veya sizi sakinleştiren ilaçlar (sersemlik ve uyku etkileri artabilir)

• Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (kan basıncını düşürücü etkide artış görülebilir)

• Elektrokardiyografi'de (EKG) QT aralığında uzama yapan veya vücudun sıvı dengesini bozan ilaçlar (kalpte ritm bozukluğu olasılığını artırabilirler)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CUREXOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Aşağıda önerilen dozlar belirtilmiştir. Ancak sizin için gerekli doza ve tedavi süresine doktorunuz karar verecektir.

CUREXOL'u daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Şizofreni: Erişkinlerde dozu günde 1 defa 10 mg veya 15 mg'dır.

Bipolar Bozukluk: Erişkinlerde başlangıç dozu günde 1 kez 15-30 mg olarak belirlenmiştir.

Majör Depresif Bozuklukta ek tedavi: Antidepresan kullanmakta olan erişkin major depresyonlu hastalarda ek tedavi olarak kullanılan Aripiprazolun başlangıç dozunun günde 5 mg olması önerilmektedir. Hastanın durumuna göre doz günde 2 mg olarak da uygulanabilir ancak günlük doz 15 mg'ı aşmamalıdır.

Elde edilen yanıta göre devam edilecek doz ve tedavi süresi belirlenir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile (örn. bir bardak su ile), bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

13-17 yaş arası ergen şizofreni hastalarında tavsiye edilen Aripiprazol dozu 10 mg/gündür. Günlük doz 30 mg'ı aşmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Konvansiyonel ve atipik antipsikotik ilaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olmaktadır.

65 yaş ve üzerindeki hastalar için doz ayarlanması gerekli değildir. Ancak bu hastalarda deneyim sınırlıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde veya karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CUREXOL kullanırsanız

CUREXOL'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı halinde en sık olarak bulantı, kusma, halsizlik, ishal, uyku hali, kan basıncında artış ve çarpıntı görülebilir.

CUREXOL'i kullanmayı unuttuysanız

CUREXOL tableti doktorunuzun söylediği şekilde almaya çalışınız. Ancak bir dozu almayı unutursanız o dozu atlayınız ve normal şekilde günde bir kez bir tablet almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CUREXOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CUREXOL ancak gerekli sürede kullanmaya devam ettiğiniz zaman şizofreniyi/bipolar bozukluğu/majör depresif bozukluğu tedavi edebilir.

Doktorunuzun size söylediği süre boyunca CUREXOL kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Bu, hastalığın kontrol edilmesine yardımcı olacaktır. Doktorunuza danışmadan tedaviyi durdurmayınız, aniden durdurulan tedavi hastalığınızda kötüleşmeye neden olabilir.

Eğer CUREXOL'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA13660
Satış Fiyatı 445.07 TL [ 22 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 445.07 TL [ 15 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517012235
Etkin Madde Aripiprazol
ATC Kodu N05AX12
Birim Miktar 30
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antipsikotikler > Aripiprazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CUREXOL 30 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Aug 2022445.07 TL
15 Aug 2022445.07 TL
5 Aug 2022445.07 TL
1 Aug 2022445.07 TL
25 Jul 2022445.07 TL
18 Jul 2022445.07 TL
11 Jul 2022445.06 TL
24 Jun 2022356.08 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları