Aset İlaçları › CRUTER 200 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

CRUTER 200 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Sefpodoksim Proksetil }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefpodoksim Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 5 October  2012

CRUTER 200 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

200 mg Sefpodoksim’e eşdeğer 260,90 mg sefpodoksim proksetil

Yardımcı mailde:Kalsiyum karboksimetil selüloz, laktoz monohidrat, hidroksi propil selüloz, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat, polivinil alkol, titanyum dioksit, talk, lesitin, ksantan guırı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CRUTER nedir ve ne için kullanılır?

2. CRUTER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CRUTER nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CRUTER’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CRUTER nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film tablet 200 mg sefpodoksime eşdeğer sefpodoksim proksetil içerir. Bu ilaç sefalosporinler olarak bilinen bir antibiyotik grubunda yer alır. Bakteriyel hücre duvarı sentezine engel olarak bakterileri öldürürler ve sefalosporinler enfeksiyonları tedavi eder.

CRUTER, 10, 14 ve 20 film tablet içeren blister ambalajlarda, karton kutu içinde takdim edilir. CRUTER, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

• Alt solunum yolu enfeksiyonlarında (kronik bronşit, toplumda kazanılmış zatürre, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi),

• Üst solunum yolları enfeksiyonlarında [farenjit (yutak iltihabı), bademcik iltihaplanması, akut orta kulak iltihabı, sinüzit (kafa içindeki boşlukların iltihabı)],

• Seksüel yolla bulaşan hastalıklarda (gonore),

• Kadınlarda görülen akut komplike olmayan makat bölgesi enfeksiyonlarında,

• İdrar yolıı enfeksiyonları (sistit ve böbrek iltihabı),

• Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında.


2.CRUTER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CRUTER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Sefpodoksiın’e ya da sefalosporin grubu antibiyotiklerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

• Penisilin içeren antibiyotiklerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise bu ilacı kullanmayınız.

CRUTER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Karın ağrısı ve şiddetli ishal probleminiz (kolit) varsa,

• Böbrek problemleriniz varsa, bu ilacı kullanırken dikkatli olunuz.

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

CRUTER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CRUTER’İ aç ya da tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • CRUTER'i hamilelik sırasında yalmzca, doktorunuz    dikkatli    bir    risk-
 • yarar değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekli görüyorsa kullanmalısınız.

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • CRUTER anne sütüne geçmektedir ancak bebek üzerine etkisi bilinmemektedir.    Eğer
 • emziriyorsanız CRUTER’i kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  • CRUTER alırken sersemlik hissi oluşabileceğinden, böyle bir durumda araç ve makine kullanım becerisi bozulabilir. Bu ilacı aldığınızda araç ve makine kullanmayınız.

  CRUTER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CRUTER tablet laktoz monohidrat içerdiği için; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Bu tıbbi ürün soya lesitini içermektedir. Eğer soyaya allerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Antasitlerin    (sodyum bikarbonat ve    alüminyum hidroksit) yüksek dozlarda
 • uygulanması veya Hı blokerleri (simetidin, famotidin, ranitidin gibi) sefpodoksimin etkisini azaltabilir.

 • Diğer betalaktam antibiyotiklerle de    olduğu    gibi, probenesid sefpodoksim’in
 • böbreklerden atılımını engeller ve dolayısıyla sefpodoksimin etkisini arttırabilir.

 • Sefpodoksim    proksetil ile birlikte aminoglikozid    antibiyotikler veya idrar söktüriicii

ilaçlar gibi    nefrotoksik potansiyeli    olan    bileşiklerden alacaksanız böbrek

fonksiyonunuzun kontrol edilmesi gerekebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CRUTER nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Doktorunuz başka şekilde önermediyse CRUTER’i aşağıdaki şekilde kullanınız:

Yetişkinlerde (13 yaş ve yukarısı):

Üst solunum yolu enfeksiyonları:

Sinüzit (kafa içindeki boşlukların iltihabı) tedavisinde doz günde 2 kez 200 mg tablettir. Farenjit (yutak iltihabı) ve/veya bademcik iltihabı tedavisinde doz günde 2 kez 100 mg tablettir.

Alt solunum yolu enfeksiyonları:

Kronik bronşit, toplumda kazanılmış zatürre, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi doz günde 2 kez 100 mg veya 200 mg tablettir.

Üst ve alt idrar yolu enfeksiyonları:

Komplike olmayan alt idrar yolu enfeksiyonlarında doz günde 2 kez 100 mg tablettir.

Komplike olmayan üst idrar yolu enfeksiyonlarında doz günde 2 kez 200 mg tablettir. Komplike olmayan Gonore (bel soğukluğu):

Günde tek doz 200 mg tablet alınmalıdır.

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:

Günde 2 kez 200 mg tablet alınmalıdır.

Doktorunuz CRUTER ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu

• Bu ilacı ağızdan bir miktar su ile alınız.

• Bu ilacın emilimini artırmak için yemeklerle birlikte alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda (13 yaşından küçük) CRUTER Film Tablet kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar için özel bir kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek Yetmezliğinde Kullanımı:

Böbrek yetmezliğiniz var ise doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Karaciğer Yetmezliğinde Kullanımı:

Karaciğer yetmezliği için özel bir kullanımı yoktur.

Eğer CRUTER in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CRUTER kullanırsanız

CRUTER'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımına bağlı olarak mide bulantısı, kusma, mide ekşimesi ve ishal görülebilir.

CRUTER'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir dozu atlarsanız endişelenmeyiniz ve bir sonraki doz zamanını bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CRUTER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışarak CRUTER kullanımını sonlandırabiIirsiniz.

Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bıraktığınız takdirde hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir.

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı 39.63 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 39.63 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699724090651
Etkin Madde Sefpodoksim Proksetil
ATC Kodu J01DD13
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefpodoksim
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CRUTER 200 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202139.63 TL
6 Sep 202139.63 TL
27 Aug 202139.63 TL
16 Aug 202139.63 TL
9 Aug 202139.63 TL
30 Jul 202139.63 TL
26 Jul 202139.63 TL
16 Jul 202139.63 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları