Aset İlaçları › CRUTER 100 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 100 ml › Kullanma Talimatı

CRUTER 100 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 100 ml Kullanma Talimatı

Sefpodoksim Proksetil }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefpodoksim Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 25 September  2012

CRUTER 100 mg/5 ml oral süspansiyon için granül

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Hazırlanmış süspansiyonun 5 ml’sinde (1 kaşık), 137 mg sefpodoksim proksetil (100 mg + %5 eksez doz sefpodoksim’e eşdeğer) içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Sakkaroz (pudra şekeri), kalsiyum karboksimetil selüloz, sodyum karboksimetil selüloz, hidroksipropil selüloz, sarı demiroksit, aspartam, sodyum glutamat, muz aroması, sitrik asit, sodyum sitrat, sodyum benzoat, sodyum klorür, sorbitan trioleat, talk

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CRUTER nedir ve ne için kullanılır?

  2. CRUTER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CRUTER nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CRUTER’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.CRUTER nedir ve ne için kullanılır?

  CRUTER süspansiyondaki etkin madde sefpodoksimdir (proksetil tuzu olarak). Sefpodoksim etkin maddesi, vücutta enfeksiyona neden olan bakterileri öldüren, sefalosporin grubu bir antibiyotiktir.

  CRUTER, alt solunum yolu enfeksiyonları (akut bronşit, toplumda kazanılmış pnömoni, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi); üst solunum yolları enfeksiyonları (farenjit, bademcik iltihaplanması, akut orta kulak iltihabı, akut maksillar sinüzit); seksüel yolla bulaşan hastalıklar; kadınlarda görülen akut komplike olmayan makat (ano-rektal) enfeksiyonları; üriner enfeksiyonlar (sistit); cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

  CRUTER, karton kutu içerisinde, 1.25 ml ve 5 ml ölçekli çift taraflı kaşık ile birlikte kilitli kapaklı bal rengi şişelerde 100 mL’lik süspansiyon hazırlamak için granül şeklinde takdim edilir.


 • 2.CRUTER kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CRUTER'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • • Sefpodoksim ve pensilin dahil diğer antibiyotiklere veya bu ilacın içeriğindeki herhangi

 • diğer bir maddeye karşı alerjiniz var ise bu ilacı kullanmayınız.

 • • Bir alerjik reaksiyonun belirtileri arasında şunlar yer alır: döküntü, yutma veya nefes almada sorun, dudakların, yüzün, boğazın ve dilin şişmesi.

 • Eğer yukarıdakilerden herhangi biri durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz CRUTER’i doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan kullanmayınız.

  CRUTER'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Bu ilacı almaya başlamadan önce, aşağıdaki durumlara sahipseniz lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  Eğer,

 • •  Kolitiniz varsa,

 • • Herhangi bir böbrek probleminiz varsa,

 • • Bu ilacın hazırlanması sırasında kullanılan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz (yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler kısmına bakınız).

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CRUTER'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CRUTER, yiyecekler ile birlikte alınırsa biyoyararlanımı artar.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sefpodoksim insan sütüne geçer, bu nedenle emziren annelere verilirken dikkat edilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  CRUTER alırken sersemlik hissi oluşabileceğinden, böyle bir durumda araç ve makine kullanım becerisi bozulabilir. Bu ilacı aldığınızda araç ve makine kullanmayınız.

  CRUTER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CRUTER süspansiyon sakkaroz içerdiği için; eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  CRUTER süspansiyon aspartam içerdiğinden fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz olarak satın aldığınız ilaçlar dahil, kullandığınız tüm ilaçlar hakkında doktorunuza bilgi vermeniz önemlidir.

 • Hazımsızlık tedavisinde kullanılan antiasitler;

 • Ranitidin veya simetidin gibi antiülser tedavileri;

 • İdrar akışını artırmak için kullanılan diüretikler;

 • Enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozit antibiyotikler;

 • Probenesid; kumarin, varfarin gibi antikoagülanlar veya estrojenler

 • CRUTER süspansiyon ile etkileşime girebilir. Antiasitler ve antiülser tedavisinde kullanılan ranitidin ve simetidin gibi ilaçlar, CRUTER’den 2 - 3 saat sonra alınmalıdır. Doktorunuz bunları bilir ve gerekli görürse tedaviyi değiştirecektir.

  Bu ilacı kullandığınız sırada, herhangi bir test (kan, idrar veya diagnostik) yaptırmanız gerekirse, CRUTER süspansiyon kullandığınızı, doktorunuzun bildiğinden emin olunuz.


  3.CRUTER nasıl kullanılır ?

  Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda önerilen doz ve doz sıklığı aşağıdadır:

  Burun/boğaz enfeksiyonlarında: günde iki kez 100 mg (1 kaşık),

  Sinüs enfeksiyonlarında: günde iki kez 200 mg (2 kaşık),

  Göğüs ve akciğer enfeksiyonlarında: günde iki kez 200 mg (2 kaşık),

  Sistit gibi alt idrar yolu enfeksiyonlarında: günde iki kez 100 mg (1 kaşık),

  Seksüel yolla bulaşan hastalıklarda (gonore) ve kadınlarda görülen akut komplike olmayan makat (anorektal) enfeksiyonlarında: günde bir kez 200 mg (2 kaşık),

  Cilt enfeksiyonlarında: günde iki kez 200 mg (2 kaşık),

  2 ay-12 yaş arasındaki bebek ve çocuklarda önerilen doz ve doz sıklığı aşağıdadır:

  Genel doz, günde vücut ağırlığının kilogramı başına 10 mg'dır. Dozlar 12 saatte bir verilir.

 • •   Akut otitis media (orta kulak iltihabı): Günlük doz 10 mg/kg/gün (maksimum 400 mg), 12 saatte bir 5 mg/kg, uygulama süresi 5 gün.

 • •   Sinüzit (sinüs enfeksiyonu): Günlük doz 10 mg/kg/gün (maksimum 400 mg), 12 saatte bir 5 mg/kg, uygulama süresi 10 gün

 • •   Farenjit/Tonsillit (Bademcik iltihabı): Günlük doz 10 mg/kg/gün (maksimum 200 mg), 12 saatte bir 5 mg/kg, uygulama süresi 5-10 gün

 • Sizin için en uygun dozu doktorunuz size tavsiye edecektir.

  Sulandırma Talimatları:

  Eşit olarak dağılmış bir süspansiyon elde etmek için; içerisinde oral süspansiyon için granül bulunan şişeye, şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş su eklenerek, iyice çalkalanır.

  Daha sonra şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar tekrar kaynatılmış, soğutulmuş su ekleyerek çalkalanır ve kullanıma hazır hale getirilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Hazırlanmış süspansiyon oral olarak kaşık ile birlikte alınır.

  İlacınızı günün tam doğru zamanında almanız önemlidir. Hazırlanmış süspansiyonu her zaman yiyecekler ile birlikte alınız, çünkü yiyecekler süspansiyonun etki etmesine yardımcı olur.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  2 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doz ayarlanmasına gerek yoktur. Ancak, yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarında bozulma olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Kreatinin kleransı 40 mL/dak.’yı aşarsa, CRUTER’in dozajı için düzenleme gerekmez.

  Bu değerin altında dozaj, uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan vakalar için doz ayarlaması gerekmez.

  Eğer CRUTER ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CRUTER kullanırsanız

  Eğer, kazayla çok fazla ilaç kullanırsanız, ne yapmanız gerektiğini tavsiye edebilecek doktorunuz veya eczacınız ile temasa geçiniz.

  CRUTER’ ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CRUTER'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer, ilacınızı zamanında almayı unutursanız, endişelenmeyiniz. Bir dahaki ilaç alma zamanında çift doz almayınız. Yalnızca, sonraki dozu zamanında alınız. Daha önceki şekilde devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CRUTER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tedavinizin tamamlandığını söyleyinceye kadar, ilacınızı almaya devam ediniz.

  Kendinizi daha iyi hissetseniz de ilacınızı kesmeyiniz.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş
  Satış Fiyatı 46.38 TL [ 21 Jan 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 46.38 TL [ 14 Jan 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699724280045
  Etkin Madde Sefpodoksim Proksetil
  ATC Kodu J01DD13
  Birim Miktar 100+5
  Birim Cinsi MG/ML
  Ambalaj Miktarı 100
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefpodoksim
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CRUTER 100 mg/5 ml oral süspansiyon için granül 100 ml Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Jan 202246.38 TL
  14 Jan 202246.38 TL
  10 Jan 202246.38 TL
  7 Jan 202246.38 TL
  5 Jan 202246.38 TL
  3 Jan 202246.38 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları