İ.E.Ulagay İlaçları › CROXILEX BID 625 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

CROXILEX BID 625 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Amoksisilin + Klavulanik Asit }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. | Güncelleme : 11 September  2020

CROXİLEX-BID 625 mg Film Tablet Ağızdan uygulamr.

Etken Madde

:    500 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125

mg klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat (ko-amoksiklav 500/125)

Yardımcı maddeler

    Sodyum nişasta glikolat, kolloidal silisyum dioksit,

mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit, polietilen glikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CROXILEX BID nedir ve ne için kullanılır?

2. CROXILEX BID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CROXILEX BID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CROXILEX BID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CROXILEX BID nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.


2.CROXILEX BID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CROXILEX BID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşın duyarlı(aleıjik) iseniz
 • Geçmişte, CROXILEX veya penisilin tedavisine bağlı sanlık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz
 • Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, CROXİLEX tedavisi derhal kesilmeli, çocuğunuz bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik) ilaçlar vermeyiniz.
 • CROXILEX BID'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alleıjenlere karşı aşın duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (CROXİLEX kullanımım takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir)
 • CROXİLEX’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla CROXİLEX’den etkilenmeyen organizmaların aşın çoğalmasına neden olur (öm; mantar).
 • CROXİLEX uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.
 • Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sanlık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomlan görünmeyebilir.
 • Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.
 • Çıkan idrar miktan azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CROXILEX BID'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CROXİLEX mide ve bağırsak rahatsızlıklan olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CROXILEX’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asitin sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  CROXILEX alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

  CROXILEX BID'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürünün bir dozunda yer alan sodyum miktarı 1 mmol’den (23 mg) azdır; yani esasında sodyum içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • CROXILEX ile birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; aleıjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.
 • Probenesid alıyorsanız(gut için kullanılır); doktorunuz CROXİLEX dozunu ayarlama karan verebilir.
 • CROXILEX ile birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.
 • CROXİLEX, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • CROXILEX, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • CROXİLEX ile doğum kontrol haplarının birlikte kullanımı, doğum kontrol haplarının etkililiğini azaltabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.CROXILEX BID nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için;

  Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 1 g tablet Diş enfeksiyonlarında doz;

  Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.

  Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  CROXILEX’in tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir. Bu grup çocuklar için CROXILEX’in süspansiyon formu mevcuttur.

  Yaşlılarda kullamm:

  Veri bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

  Kan diyalizi (kamn temizlenmesi işlemi): Kan diyalizi tedavisi alıyorsanız doz ayarlamanız dikkatli yapılmalıdır.

  Eğer CROXILEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz-

  Kullanma

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CROXILEX BID kullanırsanız

  Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir.

  CROXİLEX ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir.

  CROXİLEX dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

  CROXİLEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CROXILEX BID'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız-CROXİLEX ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler:

  CROXİLEX’i doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile CROXILEX’i almayı bırakmamalısınız.

  4.


  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09805
Satış Fiyatı 18.7 TL [ 11 Sep 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 18.7 TL [ 7 Sep 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699508090532
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Birim Miktar 500+125
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CROXILEX BID 625 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
11 Sep 202018.70 TL
7 Sep 202018.70 TL
28 Aug 202018.70 TL
21 Aug 202018.70 TL
14 Aug 202018.70 TL
10 Aug 202018.70 TL
7 Aug 202018.70 TL
30 Jul 202018.70 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları