Nobel İlaç İlaçları › CO-UCAND 16/12.5 mg 28 film tablet { Nobel Sağlık } › Kullanma Talimatı

CO-UCAND 16/12.5 mg 28 film tablet { Nobel Sağlık } Kullanma Talimatı

Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Kandesartan ve Hidroklorotiyazid Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 26 December  2014

CO-UCAND 16 mg/12.5 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Kandesartan sileksetil 16 mg;

Hidroklorotiyazid 12.5 mg

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, polietilen glikol 8000 P, hidroksipropil selüloz -L, kalsiyum karboksi metil selüloz, magnezyum stearat, sarı demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CO-UCAND nedir ve ne için kullanılır?

2. CO-UCAND’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CO-UCAND nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CO-UCAND’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CO-UCAND nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın ismi CO-UCAND'dır. 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Tabletler açık sarı renkli, oblong, bir yüzü tek çentiklidir.

CO-UCAND yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır (hipertansiyon tedavisinde). İki adet etken madde içermektedir: Kandesartan sileksetil ve hidroklorotiyazid. Bu iki etken madde kan basıncınızın düşürülmesinde birlikte rol almaktadırlar.

 • Kandesartan sileksetil, 'anjiyotensin II reseptör antagonisti' adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır.
 • Hidroklorotiyazid, 'diüretikler' (idrar söktürücüler) adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Vücudunuzdan suyun ve sodyum gibi tuzların idrar ile uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu da kan basıncınızın düşmesini sağlar.
 • Doktorunuz CO-UCAND'ı, kan basıncınızın tek başına kandesartan sileksetil veya hidroklorotiyazid ile düşürülemediği durumlarda reçete edebilir.


  2.CO-UCAND kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CO-UCAND'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Kandesartan sileksetil'e ve hidroklorotiyazid'e veya CO-UCAND'ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Sülfonamid içeren ilaçlara alerjiniz var ise (Emin olmak için doktorunuza danışınız),
 • Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığınız var ise (safra kesesinden safranın atılması ile ilgili bir problem),
 • Ciddi böbrek problemleriniz var ise,
 • Gut hastalığınız var ise,
 • Kanınızdaki potasyum seviyesi sürekli düşük ise,
 • Kanınızdaki kalsiyum seviyesi sürekli yüksek ise,
 • Emziriyorsanız,
 • Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz CO-UCAND'ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  CO-UCAND'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, CO-UCAND'ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Şeker hastası iseniz,
 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
 • Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustuysanız veya ishal iseniz,
 • Conn sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,
 • Sistemik lupus eritematozus (SLE) (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) olarak bilinen bir hastalığınız var ise veya geçmişte oldu ise,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • İnme geçirdiyseniz,

 • Astım veya alerji geçirdiyseniz,
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) kullanıyorsanız.
 • Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

  Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize CO-UCAND kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü CO-UCAND bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın düşmesine neden olabilir.

  CO-UCAND, deride güneş ışığına karşı hassasiyete neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CO-UCAND'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • CO-UCAND'ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.
 • Alkol kullanıyorsanız CO-UCAND kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. CO-UCAND kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişiler baygınlık hissi veya sersemlik hissedebilir.
 • Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz CO-UCAND'ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz CO-UCAND kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz CO-UCAND yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. CO-UCAND hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Bazı kişiler CO-UCAND kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

  CO-UCAND'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CO-UCAND bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatının başında yer almaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. CO-UCAND bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da CO-UCAND üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lisinopril veya ramipril gibi ADE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar,
 • İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ-ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),
 • Selekoksib veya etorikoksib gibi COX-2 inhibitörleri (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),
 • Günde 3 g' dan fazla kullanıyorsanız, Asetilsalisilik asit (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaç),
 • Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kandaki potasyum seviyenizi arttıran ilaçlar),
 • Kalsiyum veya D vitamini ilaveleri,
 • Kolestipol veya kolestiramin gibi kolestrolünüzü düşüren ilaçlar,
 • Diyabette kullanılan ilaçlar (tabletler veya insülin),
 • Digoksin ve beta blokörler gibi kalp atımınızın kontrol edilmesinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ajanlar),
 • Kandaki potasyum seviyelerinden etkilenebilen ilaçlar (bazı antipsikotik ilaçlar gibi),
 • Heparin (kanı seyrelten bir ilaç),
 • İdrar sökücüler (diüretikler),
 • Laksatifler,
 • Penisilin (bir antibiyotik),
 • Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için),
 • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç),
 • Steroidler (prednizolon gibi),
 • Hipofiz hormonu (ACTH Pituiter hormon-steroid sentezi ile ilgili hormon tedavisinde),
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Amantadin (Parkinson hastalığının veya virüslerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde),
 • Barbitüratlar (aynı zamanda epilepsi tedavisinde kullanılan bir çeşit sedatif),
 • Karbenoksolon (özofajeal hastalık veya oral ülserlerin tedavisi için),
 • Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ajanlar,
 • Siklosporin (organ nakli için kullanılan bir ilaç)
 • Baklofen (spastisitenin hafifletilmesinde kullanılan bir ilaç), amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar ve bazı antipsikotikler gibi antihipertansif etkiyi arttırabilecek bazı ilaçlar
 • Alkol kullanımı
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.CO-UCAND nasıl kullanılır ?

  CO-UCAND'ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CO-UCAND'ı her gün kullanmanız önemlidir.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Genel doz günde 1 tablettir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kandesartan sileksetil'in önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır. Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa CO-UCAND'ı kullanmamalısınız.

  Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğiniz var ise, doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir. Bu durumda önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz veya kolestazis (safra akışının yavaşlaması veya durması) var ise CO-UCAND'ı kullanmamalısınız.

  Eğer CO-UCAND'ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CO-UCAND kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CO-UCAND kullanırsanız

  CO-UCAND'i kullanmayı unuttuysanız

  Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

  CO-UCAND ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer CO-UCAND kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuzla konuşmadan önce CO-UCAND'ı kullanmayı bırakmayınız.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Geri Ödeme KoduA12690
Satış Fiyatı 48.45 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 48.45 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680638010033
Etkin Madde Kandesartan Sileksetil + Hidroklorotiyazid
ATC Kodu C09DA06
Birim Miktar 16+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları > Kandesartan ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CO-UCAND 16/12.5 mg 28 film tablet { Nobel Sağlık } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 202148.45 TL
6 Sep 202148.45 TL
27 Aug 202148.45 TL
16 Aug 202148.45 TL
9 Aug 202148.45 TL
30 Jul 202148.45 TL
26 Jul 202148.45 TL
16 Jul 202148.45 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları