Ashfield Sağlık İlaçları › COSOPT OFTALMIIK solüsyon 5 ml › Kullanma Talimatı

COSOPT OFTALMIIK solüsyon 5 ml Kullanma Talimatı

Timolol Maleat + Dorzolamid }

Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları Ashfield Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 30 May  2017

COSOPT PF* OFTALMİK ÇÖZELTİ Göze uygulanır.

Etken Madde

Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola eşdeğer 6.83 mg timolol maleat içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum sitrat dihidrat, hidroksietilselüloz, sodyum hidroksit, mannitol, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COSOPT OFTALMIIK nedir ve ne için kullanılır?

2. COSOPT OFTALMIIK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COSOPT OFTALMIIK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COSOPT OFTALMIIK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.COSOPT OFTALMIIK nedir ve ne için kullanılır?

COSOPT PF dorzolamid hidroklorür ve timolol maleat etkin maddelerini içermektedir.

* Dorzolamid karbonik anhidraz inhibitörleri adlı bir ilaç grubunun üyesidir.

• Timolol beta-blokör ilaç grubunun bir üyesidir.

COSOPT PF, tek başına beta blokör göz damlası yeterli olmadığında, glokom tedavisinde yükselmiş göz tansiyonunu düşürmek için reçetelenmiştir.

COSOPT PF renksiz veya renksize yakın, hafif kıvamlı bir solüsyondur. Şeffaf ve yüksek densiteli polietilenden yapılmış olan, 0.2 mflik tekli doz solüsyon içeren pipetler içerisindedir.

COSOPT PF kutu içinde toplam 60 adet tek kullanımlık pipetler şeklinde bulunur. Çözeltinin her mfsi etkin madde olarak 20 mg dorzolamid ve 5 mg timolol içerir. COSOPT PF benzalkonyum klorür koruyucu maddesi içermez.

# Preservative Free (Koruyucu madde içermeyen)


2.COSOPT OFTALMIIK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COSOPT OFTALMIIK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• COSOPT PFTn içerdiği maddelerden dorzolamid hidroklorür, timolol maleat veya herhangi birine alerjiniz varsa (aşırı duyarlılık),

• Geçmişte veya mevcut olarak yaşanan astım veya şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi bronşit (nefes darlığı, soluk almada güçlük ve/veya şiddetli öksürüğe yol açan ağır akciğer hastalığı) gibi solunum rahatsızlığınız varsa,

• Kalp hızında anormal yavaşlamaya neden olan belirli kalp ritim bozuklukları veya ciddi kalp yetmezliği gibi belirli kalp hastalıklarınız varsa,

•    Geçmişte böbrek taşı hikayeniz veya şiddetli böbrek hastalığı veya probleminiz varsa

•    Kanda klorür oluşumuna bağlı kanda aşırı asitlik varsa (hiperkloremik asidoz)

COSOPT OFTALMIIK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

•    Doktorunuza geçmişte yaşadığınız/şu anda yaşamakta olduğunuz herhangi bir tıbbi ya da göz problemi hakkında bilgi veriniz.

•    Koroner kalp hastağı (göğüs ağnsı, göğüs sıkışması, nefessizlik veya nefes alamama gibi semptomlar), kalp yetmezliği, düşük kan basıncı,

•    Düşük kalp atışı gibi kalp atış hızında bozukluklar,

•    Astım ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi nefes problemleri,

•    Dolaşım problemleri (Reynaud hastalığı ya da Reynaud sendromu gibi),

•    Timolol düşük kan şekerinin belirtilerini maskeleyebileceği için diyabet (şeker hastalığı),

•    Timolol belirtileri maskeleyebileceği için tiroid bezinin aşırı aktivitesi,

•    Timolol anestezi sırasında kullanılan bazı ilaçların etkilerini değiştirebileceğinden, herhnagi bir operasyon geçirmeden önce doktorunuza COSOPT PF kullandığınıza dair bilgi veriniz.

•    Aleıjik reaksiyonlar veya aşırı duyarlılık reaksiyonları (öm., deri döküntüsü veya gözde kaşıntı veya kızanklık),

•    Kaslannızda zayıflık olduğunda veya miyastenia gravis (bir çeşit kas hastalığı) teşhisi konduğunda,

•    Göz iritasyonu veya gözde kızarıklık veya göz kapaklarında şişlik gibi yeni göz problemleriniz olduğunda,

•    COSOPT PF’in herhangi bir alerjik reaksiyonları ya da aşırı duyarlılığa neden olduğundan

şüpheleniyorsanız (deri döküntüsü, şiddetli deri reaksiyonu ya da gözde kızarma    ya    da

kaşıntı), solüsyonu kullanmayı bırakınız ve hemen doktorunuza başvurunuz.

• Gözde infeksiyon, gözde yaralanma ya da göz operasyonu geçirdiyseniz    ya    da

belirtileriniz kötüleşirse ya da yeni belirtiler oluşursa doktorunuza haber veriniz.

•    COSOPT PF göze uygulandığında tüm vücudu etkileyebilir.

•    Yukarıda bahsedilen durumlardan herhangi biri size uyuyorsa, geçmişte bile yaşamış olsanız bile, emin olmadığınız durumda doktorunuza başvurunuz.

COSOPT PF için kontak lens taşıyan hastalara dair deneyim yoktur. Kontak lens taşıyorsanız, COSOPT PF kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

COSOPT OFTALMIIK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

COSOPT OFTALMIIK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer COSOPT PF ile tedavi olmanız gerekiyorsa emzirmeniz önerilmemektedir. Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanma becerisine etkileri inceleyen bir çalışma yapılmamıştır. COSOPT PF’nin bulanık görme gibi, araç veya makine kullanma becerinizi etkileyebilecek yan etkileri vardır. Kendinizi iyi hissedinceye veya net görmeye başlayıncaya kadar araç veya makine kullanmayınız.

COSOPT PF’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkkında önemli bilgiler

Sodyum hidroksit: Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Mannitol: Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız bu özellikle önemlidir;

•    Kan basıncını düşüren veya kalp hastalığını tedavi eden ilaçların alımı (kalsiyum kanal blokörleri, beta-blokörler veya digoksin)

•    Düzensiz veya bozulmuş kalp atışını tedavi eden ilaçlann alımı (kalsiyum kanal blokörleri, beta-blokörler veya digoksin)

•    Beta-blokör içeren başka bir göz damlasının kullanımı

•    Asetazolamid gibi başka bir karbonik anhidraz inhibitörünün    alımı

•    Monoamin oksidaz inhibitörlerinin (MAOİTer) alımı (depresyon tedavisinde kullanılırlar)

•    İdrara çıkmanızı kolaylaştırmak için size reçetelenen bir parasempatomimetik ilacın kullanımı. Parasempatomimetikler bazen barsağın normal hareketlerini korumaya yardımcı olmak için de kullanılan belirli bir ilaç tipidir.

•    Orta-şiddetli ağrının tedavisi için morfin gibi narkotik maddelerin alımı veya yüksek dozda aspirin kullanımı

•    Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan ilaçların alımı

•    Fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların alımı

•    Yüksek doz aspirin veya sülfa grubu ilaçların alımı

•    Kinidin kullanımı (Kalple ilgili durumlar ve malaryanın    bazı türlerinin tedavisinde

kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.COSOPT OFTALMIIK nasıl kullanılır ?

Her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz. Uygun dozaj ve tedavi süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hastalıktan etkilenen göz(ler)e sabah ve akşamları bir damladır.

COSOPT PF’i başka bir göz damlası ile birlikte kullanıyorsanız, damlalar en az 10 dakika arayla damlatılmalıdır.

Doktorunuza danışmadan ilacın dozunu değiştirmeyiniz.

Pipetin uç kısmının gözünüz veya gözün etrafındaki bölgelerle temasını önleyiniz. Gözde çeşitli hasarlara hatta görme kaybına neden olabilecek bakterilerle kontamine olabilir. Pipetin kontaminasyonunu önlemek için, ucunun herhangi bir yüzey ile temasından kaçınınız.

Uygulama yolu ve metodu

COSOPT PF steril bir çözeltidir. Her bir pipetteki çözelti, açıldıktan hemen sonra etkilenen göz(ler)e uygulanmalıdır. Bir pipet içindeki doz, açıldıktan sonra sterilitesini koruyamayacağından kullandıktan hemen sonra artan kısmı atılmalıdır.

1. Tek dozluk 15 pipet içeren folyoyu açın. İçinde 3 adet 5'İi pipetler bulunmaktadır.

2. İlk olarak ellerinizi yıkayın, bir pipeti ucundan kırın ve üzerini gösterildiği gibi

çevirin,

3. Kafanızı arkaya yatırın ve alt göz kapağını yavaşça aşağı çekerek gözünüz ile göz kapağınız arasında aşağıda gösterildiği gibi bir çukur oluşturun.

4. Hasta göz(ler)e doktorunuzun tarif ettiği gibi bir damla uygulayın. Her pipet her iki göz için yeterli çözelti içermektedir.


/r.

5. COSOPT kullandıktan sonra, gözünüzü bir süre kapayınız ve burun tarafından, gözünüzün köşesine parmağınızla 1 dakika boyunca bastırınız ya da 2 dakika boyunca gözkapağınızı kapayınız. Bu, COSOPT’ un gözyaşı kanalından akmasına engel olur.

6. Kontaminasyondan korunmak için uygulamadan sonra çözelti artsa bile kullanılmış pipeti atın.

7. Kullanılmamış pipetleri folyo ambalajında saklayın. Bu pipetler 15 gün içerisinde kullanılmalıdır. Folyo ambalaj açıldıktan 15 gün sonra herhangi bir pipet kaldıysa, bu pipetler atılmalı ve yeni folyo ambalaj açılmalıdır. Doktorunuz tarafından reçetelenen göz damlası dozunun kullanılması önemlidir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Bebeklerde ve çocuklarda COSOPT (koruyucu madde içeren formülasyon) kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Yaşlılarda kullanımı

COSOPT (koruyucu madde içeren formülasyon) ile yapılan çalışmalarda, COSOPT'un (koruyucu madde içeren formülasyon) etkileri yaşlılarda ve genç hastalarda benzer görülmüştür.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Geçmişte veya mevcut durumda böbrek ve karaciğer problemleriniz varsa doktorunuza bildiriniz.

Kontakt lens kullananlarda:

Damlanın göze damlatılmasından önce lensler çıkartılmalı ve damla kullanıldıktan sonra en az 15 dakika yeniden takılmamalıdır.

Eğer COSOPT PF’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COSOPT OFTALMIIK kullanırsanız

COSOPT PF ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Gözünüze çok fazla ilaç damlatırsanız veya ilacı yutarsanız, başka etkilerin yanı sıra sersemlik hissi ve solunum güçlüğü yaşayabilir ya da kalp hızınızın yavaşladığını fark edebilirsiniz.

COSOPT OFTALMIIK'i kullanmayı unuttuysanız

COSOPT PF’i doktorunuzun size reçetelediği şekilde kullanmanız önemlidir.

Bir dozu atlarsanız mümkün olan en kısa sürede damlatınız. Ancak bir sonraki doz zamanına çok yaklaşmışsanız, atlanan dozu geçin ve düzenli dozaj takviminize geri dönün.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz damlatmayınız.

COSOPT OFTALMIIK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacı bırakmaya karar vermeden önce doktorunuzla konuşun.

Eğer ilaç ile ilgili ilave sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı  Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ashfield Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA02024
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681608226214
Etkin Madde Timolol Maleat + Dorzolamid
ATC Kodu S01ED51
Birim Miktar 5+20
Birim Cinsi MG+MG
Ambalaj Miktarı 5
Duyu Organları > Göz Tansiyonu İlaçları (Glokom) ve Miyotikler > Timolol Maleat Kombinasyonları
İthal ( ref. ülke : Slovakya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

COSOPT OFTALMIIK solüsyon 5 ml  Barkodu