Neutec Inhaler İlaçları › CONTRATEK 100 mg 30 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

CONTRATEK 100 mg 30 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Tramadol Hcl }

Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Tramadol Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. | Güncelleme : 14 May  2019

  • 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
  • 18 yaş altındaki çocuklarda; tonsil (bademcik) ve/veya adenoid (geniz eti) cerrahisi sonrasında ağrının tedavisi amacı ile kullanılmamalıdır.
  • 12-18 yaş arası çocuklarda; aşırı kilolu olanlar, obez olanlar, obstrüktif uyku apnesi (uyku esnasında sık sık nefessiz kalma durumu) olanlar, kronik akciğer sorunu olan çocuklarda; istenmeyen etki riski daha yüksek olduğu için kullanılmamalıdır.
  • Anne sütü alan bebeklerde uykusuzluk, huzursuzluk, emzirme güçlüğü ve solunum sorunlarına neden olabilme riski nedeni ile emzirme döneminde kullanılmamalı veya alternatif olarak tramadol tedavisi sırasında emzirmeye son verilmelidir.

CONTRATEK 100 mg Efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 100 mg tramadol hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, sodyum klorür, polietilenglikol, polivinilpirolidon, aspartam (E951), limon aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CONTRATEK nedir ve ne için kullanılır?

2. CONTRATEK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CONTRATEK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CONTRATEK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CONTRATEK nedir ve ne için kullanılır?

CONTRATEK etken madde olarak tramadol içerir.

Tramadol opioidler denen ilaç sınıfına dahildir ve merkezi sinir sistemi üzerine etki eden bir ağrı kesicidir. Omurilik ve beyinde belirli sinirlere etki ederek ağrının giderilmesinin sağlar.

CONTRATEK orta ve şiddetli ağrı tedavisinde kullanılır.

30 ve 50 efervesan tablet, Alu/Alu blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.


2.CONTRATEK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CONTRATEK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

-    Etkin madde tramadol veya CONTRATEK’in içerdiği diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

-    Alkol, uyku hapları, ağrı kesiciler veya diğer psikotropik (duygu durumunu etkileyen ilaçlar) ilaçlar ile zehirlendiyseniz,

-    Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri denen ilaçlar (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü) alıyorsanız veya son 14 gün içerisinde aldıysanız,

-    Sara hastasıysanız ve nöbetleriniz tedavi ile kontrol altına alınamadıysa,

-    İlaç yoksunluğunun tedavisi olarak

-    12 yaş altındaki çocuklarda,

-    18 yaş altındaki çocuklarda; tonsil (bademcik) ve/veya adenoid (geniz eti) cerrahisi sonrasında ağrının tedavisinde

CONTRATEK kullanmayınız.

Eğer yukarıdakilerden herhangi biri durumunuza uyuyorsa ilacı almayınız. Eğer emin değilseniz CONTRATEK’i doktorunuz veya eczacınızla konuşmadan almayınız.

CONTRATEK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-    Diğer ağrı kesicilere (opioidlere) bağımlılığınız varsa,

-    Bilinç bozukluğunuz varsa (bayılacak gibi hissediyorsanız)

-    Şok durumundaysanız (soğuk ter bu durumun bir belirtisidir)

-    Beyniniz üzerinde hissettiğiniz basınç arttıysa (muhtemelen kafa yaralanması veya beyin hastalığı sonrasında görülebilir)

-    Nefes almada zorlanıyorsanız,

-    Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa

-    CONTRATEK, 12-18 yaş arası çocuklarda; aşırı kilolu olanlar, obez olanlar, obstrüktif uyku apnesi (uyku esnasında sık sık nefessiz kalma durumu) olanlar, kronik akciğer sorunu olan çocuklarda; istenmeyen etki riski daha yüksek olduğu için kullanılmamalıdır.

- Anne sütü alan bebeklerde uykusuzluk, huzursuzluk, emzirme güçlüğü ve solunum sorunlarına neden olabilme riski nedeni ile emzirme döneminde kullanılmamalı veya

alternatif olarak tramadol tedavisi sırasında emzirmeye son verilmelidir.

Önerilen dozlarda tramadol alan hastalarda sara nöbetleri görüldüğü bildirilmiştir. Bu risk günlük azami dozun (400 mg) aşıldığı durumlarda artabilir.

CONTRATEK Efervesan Tabletler fiziksel ve zihinsel (psikolojik) bağımlılık yapabilir. CONTRATEK uzun süreli kullanıldığında etkinliği azalabilir ve böylelikle daha yüksek dozda almanız gerekebilir (tolerans gelişimi). İlaç istismarına meyilli veya ilaç bağımlılığı olan hastalarda CONTRATEK tedavisi sadece sıkı tıbbi gözlem altında ve kısa süreyle uygulanabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CONTRATEK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CONTRATEK aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelikte CONTRATEK kullanımının güvenliğine dair yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle gebeyseniz CONTRATEK’i kullanmayınız.

Gebelik döneminde sürekli CONTRATEK kullanımı yeni doğan bebekte yoksunluk semptomları oluşmasına neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Az miktarda tramadolün anne sütüne geçtiği tespit edilmiştir. Anne sütü alan bebeklerde uykusuzluk, huzursuzluk, emzirme güçlüğü ve solunum sorunlarına neden olabilme riski nedeni ile emzirme döneminde kullanılmamalı veya alternatif olarak CONTRATEK tedavisi sırasında emzirmeye son verilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

CONTRATEK baş dönmesi ve bulanık görmeye neden olabilir. Bu durum özellikle CONTRATEK ile birlikte alkol, antihistaminik ilaçlar (aleıjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar) ve baş dönmesine neden olan diğer ilaçlar kullanıldığında daha sık ortaya çıkar. CONTRATEK’in sizi nasıl etkilediğini bilmiyorsanız araç ve makine kullanmayınız.

CONTRATEK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CONTRATEK 100 mg Efervesan Tablette aspartam bulunmaktadır. Aspartam bir fenilalanin kaynağıdır ve fenilketonürisi olan hastalar için zararlı olabilir.

CONTRATEK her efervesan tablette 67,32 mg (2,93 mmol) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CONTRATEK, MAO inhibitörleriyle (depresyon tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) birlikte kullanılmamalıdır.

CONTRATEK aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağrı kesici etkileri azalabilir ve etki süresi kısalabilir;

-    Karbamezapin (sara nöbetleri için kullanılır)

-    Pentazoksin, nalbufın veya buprenorfın (ağrı kesici ilaçlar)

-    Ondansetron (bulantı önleyici)

Aşağıdaki durumlarda yan etki riski artar:

-    CONTRATEK ile birlikte sakinleştirici ilaçlar, uyku hapları, morfin ve kodein gibi ağrı kesiciler ve alkol kullanıyorsanız baş dönmesi artabilir ve bayılacak gibi hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuzu arayınız.

-    CONTRATEK ile birlikte bazı antidepresanlar gibi nöbetlere yol açan ilaçlar kullanıyorsanız nöbet geçirme riskiniz artabilir. CONTRATEK kullanımının uygun olup olmadığını doktorunuz söyleyecektir.

-    Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (genellikle S SRİ denir) veya MAO inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız. CONTRATEK bu ilaçlarla etkileşime girebilir ve zihin karışıklığı, huzursuzluk, ateş, terleme, uzuvlar veya gözlerde hareket koordinasyonunun sağlanamaması, kontrolsüz kas kasılması veya diyare gibi belirtiler görülebilir.

-    CONTRATEK ile birlikte varfarin gibi kumarin antikoagülanlar (kan inceltici ilaçlar) alıyorsanız, bu ilaçların kan pıhtılaşması üzerine etkileri etkilenebilir ve kanama görülebilir.

-    Ritonavir (HIV tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte alındığında, tramadol toksisitesi görülebilir.

-    Digoksin (Kalp yetmezliği veya düzensiz kalp atışının tedavisi için kullanılan bir ilaç) ile birlikte alındığında, nadiren digoksin toksisitesi meydana gelmiştir.


3.CONTRATEK nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CONTRATEK’i daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doz ağrınızın şiddetine ve ağrı duyarlılığınıza göre ayarlanmalıdır. Genellikle ağrının giderilebildiği en düşük doz kullanılmalıdır.

Doktorunuz aksini söylemedikçe aşağıda belirtildiği gibi kullanınız.

Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklar:

50-100 mg tramadol hidroklorür kullanılması önerilir. Doktorunuz tarafından açıkça söylenmedikçe günde 4 CONTRATEK 100 mg Efervesan tabletten (400 mg tramadol hidroklorüre eş değer) fazla kullanmayınız.

CONTRATEK’i kullanmanız gerektiğinden daha uzun süre kullanmayınız. Eğer daha uzun süreli tedavi görmeniz gerekiyorsa doktorunuz düzenli aralıklarla (gerekirse tedaviye ara vererek) CONTRATEK kullanmayı sürdürmenizin gerekliliğini ve kullanmanız gereken dozu kontrol edecektir.

Uygulama yolu ve metodu

CONTRATEK yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

CONTRATEK, bir bardak (200 mL) bardak suda eritilip bekletilmeden içilmelidir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

12 yaşın altındaki çocuklarda CONTRATEK kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda (75 yaş üstü) tramadol atılımı gecikebilir. Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuz doz aralığını uzatabilir.

Özel kullanım durumları

Ağır karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği olan hastalar CONTRATEK kullanmamalıdır. Hafif veya orta şiddetli böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz doz aralığını uzatabilir.

Eğer CONTRATEK’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CONTRATEK kullanırsanız

CONTRATEK’terı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer yanlışlıkla bir doz fazladan aldıysanız genellikle olumsuz bir etki görülmez. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almanız gerekir.

Çok yüksek dozlar alındığında göz bebeklerinin küçülmesi, kusma, kan basıncının (tansiyonun) düşmesi, kalp çarpıntısı, kolaps, komaya kadar varabilen bilinç bozuklukları, sara nöbetleri ve nefes alamamaya kadar ilerleyebilen nefes almada zorluk görülebilir. Bu gibi durumlarda hemen doktorunuz aranmalıdır.

CONTRATEK'i kullanmayı unuttuysanız

CONTRATEK almayı unutursanız muhtemelen ağrı nüksedecektir. CONTRATEK kullanmaya olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CONTRATEK ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic.A.Ş.
Satış Fiyatı 124.81 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 124.81 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680881029936
Etkin Madde Tramadol Hcl
ATC Kodu N02AX02
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sinir Sistemi > Uyuşturucu Etkiye Sahip İlaçlar (Opioid) > Tramadol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CONTRATEK 100 mg 30 efervesan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 2023124.81 TL
14 Mar 2023124.81 TL
10 Mar 2023124.81 TL
3 Mar 2023124.81 TL
24 Feb 2023124.81 TL
20 Feb 2023124.81 TL
10 Feb 2023124.81 TL
3 Feb 2023124.81 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları