Novartis İlaçları › COMTAN 200 mg 100 film tablet › Kullanma Talimatı

COMTAN 200 mg 100 film tablet Kullanma Talimatı

Entakapon }

Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Entakapon Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 12 April  2013

COMTAN 200 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir film kaplı tablet 200 mg entakapon içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, mannitol, kroskarmeloz sodyum, hidrojene bitkisel yağ, magnezyum stearat, metilhidroksipropil selüloz (6 cps), sukroz, titan dioksit (E 171), sarı demir oksit (E 172), kırmızı demir oksit (E 172), polisorbat 80, gliserin %85, saf su, etanol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COMTAN nedir ve ne için kullanılır?

2. COMTAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COMTAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COMTAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.COMTAN nedir ve ne için kullanılır?

COMTAN 200 mg film kaplı tabletler, bir yüzünde kazılı olarak COMTAN ibaresinin bulunduğu, kahverengimsi-oranj renkli oval tabletlerdir.

COMTAN tabletler entakapon içerir ve levodopa ile birlikte Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır.

Parkinson hastalığı bir sinir sistemi hastalığıdır. Beyinde üretilen doğal bir madde olan dopaminin eksikliğinden kaynaklanır. Dopamin beynin kas hareketlerini kontrol eden bölgesinde mesaj ileten bir maddedir. Gerekenden az miktarda dopamin üretildiğinde, harekete ilişkin sorunlar ortaya çıkar.

Levodopa beyindeki dopamin düzeyini artırarak etkili olur. COMTAN ise, uzuvların titremesi, katılık ve hareketlerde yavaşlama gibi normal günlük aktivitelerin yerine

getirilmesini güçleştiren Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletmede levadopaya yardımcı olmaktadır.

COMTAN'ın levadopayla birlikte alınmadığı sürece Parkinson hastalığı semptomlarının azaltılmasında hiçbir etkisi yoktur.

Bu durumun tedavisi için size başka ilaçlar da verilebilir.

COMTAN'ın nasıl etkili olduğuna ya da bu ilacın size neden reçete edildiğine dair herhangi bir sorunuz varsa, lütfen doktorunuza sorunuz.


2.COMTAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COMTAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Entakapona ya da COMTAN'ın yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

• Karaciğer hastalığınız varsa,

• Böbreküstü bezi tümörünüz varsa (feokromositoma olarak bilinir; bu şiddetli yüksek kan basıncı riskini artırabilir),

• Belirli antidepresanları kullanıyorsanız (antidepresan ilacınızı COMTAN ile birlikte kullanıp kullanamayacağınızı doktorunuza sorun),

• Daha önce antipsikotik ilaçlara karşı gelişen, nöroleptik malign sendrom (NMS) olarak bilinen nadir bir reaksiyon (katılık, huzursuzluk, vücut sıcaklığında aşırı artış, hızlı kalp atışı ve kan basıncında aşırı dalgalanma gibi belirtilerle birlikte) varsa

• Daha önce yaralanma bağlı olmayan, rabdomiyoliz olarak adlandırılan nadir bir kas hastalığı yaşadıysanız

• Hamile iseniz,

• Emziriyorsanız COMTAN kullanmayınız.

COMTAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Daha önce kalp krizi ya da başka bir kalp hastalığı geçirdiyseniz.

• Böbrek yetmezliğine bağlı olarak diyaliz tedavisi görüyorsanız. Dozlar arasında daha uzun bir aralık bırakmanız gerekebilir.

• Vücut sıcaklığında ani artış, nispeten hızlı kalp atışı, aşırı düzeyde yüksek kan basıncı ya da şiddetli sara nöbeti gibi semptomlar yaşıyorsanız,

• Geçici paraliz ya da şiddetli kas zayıflığınız varsa,

• Uzun süren diyareniz varsa doktorunuza başvurunuz çünkü bu durum kalın bağırsak inflamasyonunun bir göstergesi olabilir.

• Uzun süreli ishal yaşıyorsanız, doktorunuz olası bir aşırı kilo kaybını önlemek için vücut ağırlığınızı takip etmek isteyebilir.

• Kısa bir süreç içerisinde ilerleyici iştahsızlık, güçten düşme ve kilo kaybı yaşadıysanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz karaciğer fonksiyonlarını da içeren bir genel medikal değerlendirilmeden geçirilmenize karar verebilir.

• Sandalyeden ya da yataktan kalkarken baş dönmesi veya bayılma hissine (Düşük kan basıncı) neden olabilecek bir ilaç alıyorsanız.

• Aşırı kumar oynama ya da aşırı cinsel aktivite durumları yaşıyorsanız.

• COMTAN tabletleri levadopa ilaçlarıyla birlikte alındığı için lütfen bu ilaçlarla beraber verilen prospektüsleri de dikkatlice okuyunuz.

• COMTAN kullanmaya başladığınızda Parkinson hastalığını tedavi etmek üzere aldığınız diğer ilaçların dozunun da ayarlanması gerekebilir. Doktorunuzun verdiği talimatlara uyunuz.

• Nöroleptik Malign Sendrom (NMS), belli ilaçlara karşı gelişen nadir fakat ciddi bir reaksiyon olup, genellikle Parkinson hastalığını tedavi etmek üzere alınan COMTAN ve diğer ilaçlar aniden kesildiğinde ya da doz aniden azaldığında ortaya çıkar. NMS'nin özellikleri için Bölüm 4 Olası Yan etkiler'e bakınız. Doktorunuz size Parkinson hastalığını tedavi etmek üzere aldığınız COMTAN ve diğer ilaç tedavilerini yavaşça kesmenizi önerebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

COMTAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

COMTAN'ın besinlerle birlikte ya da aç karnına alınmasında sakınca yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz COMTAN kullanmayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız COMTAN kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Levodopa ile birlikte alınan COMTAN kan basıncınızı düşürerek, sersemlemiş hissetmenize ya da baş dönmesine yol açabilir. Araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatli olmalısınız.

Levodopa ile birlikte alınan COMTAN kendinizi çok uykulu hissetmenize ya da aniden uykuya dalmanıza neden olabilir.

Eğer bu yan etkilerle karşılaşırsanız araç veya makine kullanmayınız.

COMTAN'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

COMTAN film kaplı tabletler sukroz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere (örneğin; sukroz) karşı toleranssızlığınız olduğunu söylediyse, COMTAN kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bunu bildiriniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

COMTAN diğer tıbbi ürünlerin etkilerini artırabilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

• Desipramin, maprotilin, venlafaksin ve paroksetin gibi antidepresanlar.

• Kan sulandırıcı varfarin.

• Demir içeren ilaçlar. COMTAN demir hazmını zorlaştırabilir. Bu nedenle, COMTAN'ı ve demir takviyelerini birlikte almayınız. Bunlardan birini aldıktan sonra, diğerini almadan önce en az 2-3 saat bekleyiniz.

• Rimiterol, izoprenalin, adrenalin noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-metildopa ve apomorfin içeren ilaçlar.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.COMTAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

COMTAN'ı her zaman doktorunuzun talimatlarına göre kullanınız. Bu konuda emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

COMTAN levodopa içeren preparatlarla (levodopa/karbidopa preparatları ya da levodopa/benserazid preparatları) birlikte alınır. Size eş zamanlı olarak Parkinson tedavisinde kullanılmak üzere diğer ilaçlar da reçete edilebilir.

COMTAN'ın normal dozu her bir levodopa dozu ile alınan 200 mg'lık bir tablettir. Böbrek yetmezliğine bağlı olarak diyaliz tedavisi görüyorsanız, doktorunuz size dozlar arasındaki süreyi uzatmanızı söyleyebilir.

Önerilen maksimum doz günde 10 kere 200 mg, yani 2.000 mg COMTAN'dır. COMTAN'ı levodopa ilacınız ile aynı zamanda alınız.

COMTAN'ı doktorunuzun size söylediği süre boyunca kullanmaya devam etmelisiniz.

Uygulama yolu ve metodu

Tableti bir bardak su ile yutunuz. COMTAN yemekle birlikte ya da aç karnına alınabilir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

ger yetmezliği :

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda COMTAN dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği, entakaponun farmakokinetiğini etkilemez ve bu hastalarda dozun ayarlanmasına gerek yoktur. Ancak diyaliz tedavisi uygulanmakta olan hastalarda doz aralığının uzatılması gerektiği dikkate alınmalıdır. Orta-ileri derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda ilacın metabolizması yavaşlar ve gerek emilim, gerekse eliminasyon fazlarında plazma entakapon konsantrasyonlarının artmasına neden olur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında kullanmayı unutmayınız.

Eğer COMTAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COMTAN kullanırsanız

COMTAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COMTAN kullanırsanız

COMTAN'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer levodopa dozunuz ile bir COMTAN tableti almayı unutursanız, bir sonraki COMTAN tableti bir sonraki levodopa dozunuz ile birlikte alarak tedaviye devam etmelisiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COMTAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz COMTAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

Doktorunuz söylemediği sürece COMTAN kullanmayı bırakmayınız. Böyle bir durumda, doktorunuzun Parkinson tedavisinde kullandığı diğer ilacınızın dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir. COMTAN ve Parkinson tedavisinde kullanılan diğer ilaçların aniden kesilmesi şiddetli kas sertliği, yüksek ateş ve bilinç değişimleri gibi istenmeyen etkilere yol açabilir.

Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699504090352
Etkin Madde Entakapon
ATC Kodu N04BX02
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > Dopaminerjik İlaçlar > Entakapon
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

COMTAN 200 mg 100 film tablet Barkodu