Drogsan İlaçları › COLIDUR 200 mg 12 film tablet › Kullanma Talimatı

COLIDUR 200 mg 12 film tablet Kullanma Talimatı

Rifaksimin Amorf }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Bağırsak Antienfektifleri > Rifaksimin alfa polimorf Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 25 November  2011

COLİDUR 200 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

200 mg rifaksimin(amorf) içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum nişasta glikolat, mikrokristal selüloz 200, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, gliseril palmitostearat, talk, hipromeloz, titanyum dioksit, propilen glikol, kırmızı demir oksit, disodyum EDTA içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COLIDUR nedir ve ne için kullanılır?

2. COLIDUR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COLIDUR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COLIDUR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.COLIDUR nedir ve ne için kullanılır?

COLİDUR, 12 adet pembe renkli, konveks yüzlü yuvarlak film kaplı tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.

Her bir film tablet, 200 mg rifaksimin içerir.

COLİDUR antibiyotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır ve bağırsak için antimikrobiyal bir ajan olarak kullanılan rifaksimin içerir. Bu gruptaki ilaçlar mide-bağırsak kanalı hastalıklarının tedavisinde kullanılır.


2.COLIDUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COLIDUR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Rifaksimin, diğer rifamisinlere ya da ilacın yukanda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşın duyarlılığınız varsa (aleıjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)

• Bağırsaklannızda ülser ya da tıkanma varsa,

• Böbrek işlev bozukluğunuz varsa doktorunuza bilgi veriniz,

• Kanlı dışkı ve ateşle seyreden ishaliniz varsa.

COLIDUR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Tedavi boyunca belirtilerinizde kötüleşme olursa COLİDUR almayı kesiniz ve doktorunuza danışınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

COLIDUR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyeceklerle birlikte veya ayrı alınması etkisini değiştirmez.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlaç, gebelik durumunda yalnızca çok gerekli ise ve doğrudan doktorun kontrolü altında kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle çok gerekli olmadıkça kullanmayınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

COLIDUR'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

(fi)

COLİDUR 'un içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşın bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

COLİDUR her dozunda 0,21 - 0,31 mg sodyuma eşdeğer miktarda 7.42 mg sodyum nişasta glikolat içerir. Bu maddeye karşı hiçbir olumsuz etki gözlenmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bugüne kadar hiçbir etkileşim tanımlanmamıştır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.COLIDUR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuzun önerisine bağlı olarak dozların miktarı ve sıklığı değiştirilebilir.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi 7 günü geçmemelidir. Tedavi süresi doktor tarafından hastanın klinik cevabına göre belirlenmelidir. Tekrarlayan tedavi serilerinin gerekli olduğu vakalarda her bir tedavi serisi 20-40 günlük ilaçsız dönemlerle ayrılmalıdır.

Aralıklı tedavinin toplam süresi, doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

Önerilen doz

Akut mide-bağırsak kanalı enfeksiyonları, seyahat edenlerin ishal tedavisi:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar; Her 6 saatte bir, 1 tablet (800mg rifaksimin)

Kronik bağırsak iltihabı:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 6 saatte bir, I tablet (800mg rifaksimin)

Kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların profilaksisi:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 12 saatte bir, 2 tablet (800mg rifaksimin)

Kanda amonyum düzeyinin artmasında tedaviye yardımcı olarak:

-Erişkin ve 12 yaş üstü çocuklar: Her 8 saatte bir 2 tablet (1200mg rifaksimin)

Uygulama yolu ve metodu

• Film tableti blisterden çıkarınız ve bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı kişilerde rifaksimin uygulaması ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek / karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla COLIDUR kullanırsanız

COLİDUR ’un kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

COLIDUR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

COLİDUR ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

COLİDUR kullanımını tedavinizin sonlandırıİmasından önce bırakırsanız hastalığınızın belirtileri kötüleşebilir.

Eğer COLİDUR etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA11725
Satış Fiyatı 30.15 TL [ 9 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 30.15 TL [ 2 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699580090413
Etkin Madde Rifaksimin Amorf
ATC Kodu A07AA11
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 12
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Bağırsak Antienfektifleri > Rifaksimin alfa polimorf
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

COLIDUR 200 mg 12 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
9 Jul 202130.15 TL
2 Jul 202130.15 TL
28 Jun 202130.15 TL
25 Jun 202130.15 TL
21 Jun 202130.15 TL
18 Jun 202130.15 TL
14 Jun 202130.15 TL
11 Jun 202130.15 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları