Generica İlaçları › CLASEM 250 mg/5ml 100 ml oral süspansiyon için toz › Kullanma Talimatı

CLASEM 250 mg/5ml 100 ml oral süspansiyon için toz Kullanma Talimatı

Sefdinir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş | Güncelleme : 9 August  2016

CLASEM 250 mg/5 mL oral süspansiyon için toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Hazırlanmış süspansiyonun 5 mL’sinde (1 ölçek); 250 mg sefdinir bulunmaktadır.

Yardımcı maddeler

Pudra şekeri, ksantan zamkı, guar zamkı, sodyum benzoat, sitrik asit (susuz), çilek aroması, krema aroması, sodyum sitrat, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLASEM nedir ve ne için kullanılır?

2. CLASEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLASEM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLASEM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CLASEM nedir ve ne için kullanılır?

CLASEM’in etkin maddesi olan sefdinir oral geniş spektrumlu, yarı sentetik, bir 3. Kuşak sefalosporin grubundan antibiyotiktir.

CLASEM şişede suyla karıştırılacak olan toz karışımı bulunmaktadır. Süspansiyon çilek ve krema aramalıdır ve kullanıma hazırdır. CLASEM, sulandırıldıktan sonra 100 mİ oral süspansiyon veren toz içeren, kilitli kapak sistemine sahip, 200 mlMik amber renkli cam şişe, sulandırma için 2 adet 30 mİ saf su içeren plastik ampul ve ölçek olarak kaşık ile birlikte karton kutu ambalajlarda takdim edilir.

CLASEM aşağıda yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Toplum kökenli akciğer iltihabı
 • Bronş iltihabı
 • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Orta kulak iltihabı
 • Sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)

 • 2.CLASEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CLASEM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Sefdinir, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

  CLASEM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Şeker hastalığı
 • Sindirim sistemi hastalığı
 • Gebelik
 • K vitamini eksikliği
 • Kan pıhtılaşma hastalığı
 • Kolon iltihabı
 • Küçük çocuklar (1 yaşın altı)
 • Penisiline karşı aşırı duyarlılık
 • Böbrek hastalığı
 • Emziren bayanlarda
 • Viral enfeksiyonlarda
 • Yenidoğanlar gibi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Tüm beta-laktam antibiyotiklerde olduğu gibi, özellikle uzun süreli tedavilerde nötropeni (kandaki nötrofıllerin sayısının anormal derecede azalması) ve daha nadir olarak agranülositoz (kandaki akyuvar sayısının anormal derecede azalması) gelişebilir. Bu sebeple, 10 günden uzun süren tedavilerde kan sayımları izlenmelidir ve nötropeni gelişmesi durumunda tedavi sonlandırılmalıdır.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CLASEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Sefdinir yiyeceklerle ilişkili bir sınırlama olmaksızın kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde CLASEM kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, ancak doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CLASEM, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  CLASEM’in araç ve makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

  CLASEM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CLASEM içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  5 mİ kullanıma hazır süspansiyon 2885.5 mg pudra şekeri içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Antiasid (alüminyum veya magnezyum içeren ilaçlar )
 • Probenesid
 • Demir içeren ilaç veya vitaminler
 • Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar),
 • Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi)
 • Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)
 • kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczacınıza bilgi veriniz.


  3.CLASEM nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Akut bakteriyel orta kulak iltihabı tedavisi için standart doz Çocuklarda (6 ay- 12 yaş arası):

  Çocuklarda tavsiye edilen doz, 5 ila 10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 14 mg/kg’dır.

  Akut sinüzit tedavisi için standart doz Çocuklarda (6 ay- 12 arası):

  Çocuklarda tavsiye edilen doz, 10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 14 mg/kg’dır.

  Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

  Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz, 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 600 mg’dır.

  Bademcik iltihabı/Yutak iltihabı tedavisi için standart doz Çocuklarda (6 ay- 12 yaş arası):

  Çocuklarda tavsiye edilen doz, 5-10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 14 mg/kg’dır.

  Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

  Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz, 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 600 mg’dır.

  Komplike olmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları tedavisi için standart doz Çocuklarda (6 ay- 12 yaş arası):

  Çocuklarda tavsiye edilen doz, 5-10 gün boyunca günde 2 defa 12 saat ara ile 7 mg/kg’dır. Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

  Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz, 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg’dır.

  Bronş iltihabı tedavisi için standart doz Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

  Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz, 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg veya 10 gün boyunca günde 1 defa 600 mg’dır.

  Toplum akciğer iltihabı tedavisi için standart doz Yetişkin ve ergenlerde (13 yaş üzeri bireylerde):

  Yetişkin ve ergenlerde tavsiye edilen doz, 10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 300 mg’dır.

  CLASEM 250 mg/5 mİ Oral Süspansiyon Pediyatrik Doz Şeması

  Ağırlık

  Doz

  9 kg

  24 saatte bir 2,5 mİ veya 12 saatte bir l,25ml CLASEM oral süspansiyon

  18 kg

  24 saatte bir 5 mİ veya 12 saatte bir 2,5ml CLASEM oral süspansiyon

  27 kg

  24 saatte bir 7,5 mİ veya 12 saatte bir 3,75ml CLASEM oral süspansiyon

  36 kg

  24 saatte bir 10 mİ veya 12 saatte bir 5ml CLASEM oral süspansiyon

  >43 kg

  24 saatte bir 12 mİ veya 12 saatte bir 6ml CLASEM oral süspansiyon

  Uygulama yolu ve yöntemi:

  Ağızdan uygulanır.

  Yutma güçlüğü olmayan yetişkin ve adolesanların CLASEM kapsül almaları önerilir. Kullanıma hazır süspansiyon yemekten önce veya yemekle beraber seyreltilmeden alınır.

  Süspansiyonun hazırlanması:

  İçerisinde oral süspansiyon için toz bulunan şişeye, plastik ampullerden birisinin içindeki saf suyun tamamını boşaltarak iyice çalkalayınız. Daha sonra diğer ampul içindeki saf suyun tamamını boşaltarak iyice çalkalayınız ve kullanıma hazır hale getiriniz. Sulandırılmış süspansiyon kontrollü oda ısısında 10 gün saklanabilir. Her kullanımdan önce şişe iyice çalkalanmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ( 6ay -12 yaş arası) tavsiye edilen doz yukarıda gösterilmiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Kreatin klerensi <30mL/dakika olan yetişkin hastalara sefdinir’in günlük 300 mg doz’u verilmelidir. Kronik kan diyalizi hastalarına tavsiyen edilen başlangıç dozu birer gün ara ile 300mg’dır (veya 7mg/kg/doz). Her kan diyalizinden sonra hastalara 300 mg sefdinir verilmelidir. İzleyen dozlar birer gün ara ile 300 mg veya 7 mg/kg uygulanmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda sefdinir kullanımına dair yeterli veri bulunmamaktadır.

  Eğer CLASEM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CLASEM kullanırsanız

  CLASEM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

  Sefdinir’in insanlarda fazla kullanımı ile yeterli veri bulunmamaktadır. Antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide rahatsızlığı, ishal ve kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdinir’i vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

  CLASEM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  İlacınızı almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  CLASEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer CLASEM kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş
Geri Ödeme KoduA15837
Satış Fiyatı 123.28 TL [ 9 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 123.28 TL [ 2 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699293280552
Etkin Madde Sefdinir
ATC Kodu J01DD15
Birim Miktar 250+5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CLASEM 250 mg/5ml 100 ml oral süspansiyon için toz Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
9 Jul 2021123.28 TL
2 Jul 2021123.28 TL
28 Jun 2021123.28 TL
25 Jun 2021123.28 TL
21 Jun 2021123.28 TL
18 Jun 2021123.28 TL
14 Jun 2021123.28 TL
11 Jun 2021123.28 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları