Orna İlaçları › CISPLATIN DBL 50 ml 50 mg 1 flakon › İP › Yan Etkiler {Arsiv}

CISPLATIN DBL 50 ml 50 mg 1 flakon Yan Etkiler {Arsiv}

Orna İlaç Tekstil Kimyevi Maddeler San.ve Dış Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme :14 Haziran  2024

Toksisite
1. Nefrotoksisite
50 mg/m2 lik tek doz Cisplatin ile tedavi edilen hastaların % 28-38'inde nefrotoksisiteye rastlanmıştır. İlacın tekrarlanması halinde de renat toksisite daha uzun süreli ve şiddetli olmaktadır. Cisplatin tedavisine devam edilmek istendiği takdirde böbrek fonksiyonlarının normale dönmesi sağlanmalıdır.
2. Ototoksisite
50 mg/m2 lik tek doz Cisplatin ile tedavi edilen hastalarda % 31'e varan oranlarda ototoksisite gözlenmiştir. Ototoksisite çocuklarda daha şiddetli olabilir; tekrarlayan dozlarda daha sık ve şiddetlidir.
3. Hemotoksisite
Cisplatin tedavisindeki hastaların yaklaşık %30'unda miyelosüpresyon gözlenmiştir. Yüksek dozlarda lökopeni ve trombositopeni daha belirgindir.
4. Miyelosüpresyon
Cisplatin tedavisindeki hastalarda görülebilir. Genellikle 18-32, Günlerde (7.3-45) dolaşımdaki Trombosit ve lökositler en düşük seviyeye ulaşır. 39. Günde (13-62. günler arasında hastaların çoğunda normale döner. 50 mglm yi gelen dozlarda trombositopeni ve lökopeni daha belirgindir.
Anemi (hemoglobinde % 2'yi aşan düşüş) sıklığı yaklaşık aynı olmakla beraber başlangıcı trombositopeni ve lökopeniye göre daha geçtir. Trombosit sayıs 100.000 mm3 ve lökosit sayısı 4000/mm üstünde olmadığı sürece Cisplatin tedavisine devam edilmemelidir. Cisplatin içeren kemoterapi kombinasyonları alan hastalarda eritrosit süspansiyonu tranfizyonu gerektiren ağır anemilerin sıklığı oldukça yüksektir.
5. Gastrointestinal Sistem
Cisplatin tedavisi başlar başlamaz görülen en belirgin özelliklerinden biride bulantı ve kusmanın olmasıdır. Hemen hemen tüm hastalarda çok seyrekten çok rahatsız edici durumlara kadar görülebilir. Bu durum 1-7 gün boyunca ısrarla devam edebilir ve bazen çok şiddetlenmesi halinde ilaç kullanımı bırakılır. Cisplatin tedavisinde bulantı kesici ilaç ve devamlı damar içi enfüzyon uygulaması bulantı ve kusmayı kontrol etmede çok etkidir. İştahsızlık ağız yarası ve içzar iltihabı da kendisini gösterebilir.
6. Görme durumu
Cisplatin yer aldığı kombine tedaviler için çok az olarak değişik ölçülerde görme gücünün azaldığı bildirilmiştir. Bu tip vakalarda Cisplatin uygulaması hemen kesildiğinde görme durumu düzeltmiştir.
7. Anafilaksi
Daha önce Cispilatin kuılanılmış hastalarda muhtemelen Cisplatin tedavisinde sekonder reaksiyonlar bildirilmiştir. Anemnezda ve aile öyküsünde atopi bildiren hastatar özellikle risk halindedir. Fasial ödem, wheezing, teşikardi, hipotansiyon ve noo-sipesifik makülopapüler tipte tirtiker cilt döküntüleri uygulamada birkaç dakika sonra ortaya çıkabilir. Ciddi reaksiyontar i.v. adrenalin kortikosteroidler ve antihistaminikler ile kontrol altına alınabilmektedir.
8.Tad Duygusu
Bazı Cisplatin kombine tedavilerinde hastalarda tad duyum kaybı da gözlenmiştir.
9.Hipomakoezemi hipokalsemi:
Hipomagnezemi Cisplatin uygulamalarında sıkça ortaya çıkar; hipokalsemi daha az sıklıkla görülmektedir. Magnezyum kaybı bu katyonun rezorbsiynnunu önleyen böbrek hasarına bağlanmaktadır. Her iki elektrolitin eksilmesi tetani ile sonuçlanır. Doza bagımlı olmadığı izlenimi edinilmektedir. Elektrolitlerin yakın takibi gereklidir.
10. Nörotoksisite ve konvülziyonlar
Cisplatin uygulaması ile perferik nöropati, postüral hipotansiyon ve konvülziyonlar görülebilir. Bu Cisplatin uygulanmasından sonra oldukça sıktır. Klinik olarak antamlı semptonlann ortaya çıkması genellikle Cisplatin tedavisinin devamına kontrendikasyon teşkil eder.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Orna İlaç Tekstil Kimyevi Maddeler San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA01855
Satış Fiyatı237.67 TL [ 14 Haziran 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı237.67 TL [ 31 Mayıs 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699643770078
Etkin Madde Cisplatin
ATC Kodu L01XA01
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Diğer Kanser İlaçları > Sisplatin
İthal ( ref. ülke : Ingiltere ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
CISPLATIN 8699643770061 76.82TL
CISPLATIN-KOCAK 8699828770176 263.61TL
CISPLATINUM 8699694790032
Diğer Eşdeğer İlaçlar