Chiesi İlaçları › CIRRUS UZUN SALIM 14 film tablet › Kullanma Talimatı

CIRRUS UZUN SALIM 14 film tablet Kullanma Talimatı

Setirizin Dihidroklorur + Psodoefedrin Hcl }

Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon Chiesi İlaç Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 20 July  2012

CİRRUS uzun salım film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

20 mg psödoefedrin hidroklorür ve 5 mg setirizin dihidroklorür

Yardımcı maddeler

Hipromelloz, mikrokristal selüloz, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, laktoz monohidrat, kroskarmeloz sodyum, titanyum dioksit (E171), makrogol 400.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CIRRUS UZUN SALIM nedir ve ne için kullanılır?

2. CIRRUS UZUN SALIM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CIRRUS UZUN SALIM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CIRRUS UZUN SALIM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CIRRUS UZUN SALIM nedir ve ne için kullanılır?

• CİRRUS, beyaz ile kırık-beyaz arası renkte, yuvarlak tabletler halindedir. Her kutuda 14 tablet bulunur.

• CİRRUS, burun tıkanıklığını gideren ve alerji belirtilerini tedavi eden bir ilaçtır. Mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik nezlenin belirtilerinin (burun tıkanıklığı, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi) tedavisinde kullanılır.


2.CIRRUS UZUN SALIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CIRRUS UZUN SALIM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- CİRRUS'un bileşiminde bulunan maddelerden birine, efedrine veya diğer piperazinlere karşı alerjiniz var ise (aşırı duyarlı iseniz),

- Ciddi yüksek kan basıncınız (hipertansiyon) veya ağır kalp ve koroner damar hastalığınız varsa,

- Dihidroergotamin içeren bir ağrı kesici ilaç alıyorsanız,

- Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,

- Tiroid hormonlarının aşırı salgılanması (hipertiroidi) kontrol edilemiyorsa,

- Kalbinizde ağır ritim bozukluğu varsa,

- Böbreküstü bezinizde tansiyon yükselmesine sebep olan bir tümör (feokromasitoma) varsa

- İşeyememe sonucu mesanede aşırı idrar birikmeniz (idrar retansiyonu) varsa,

- Göz içi basıncınız yüksek ise (göz tansiyonunuz varsa),

- Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörü olarak bilinen depresyon (ruhsal çökkünlük) ilaçları kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız,

- Geçmişte inme (felç) geçirdiyseniz,

- Beyin kanamasına bağlı inme geliştiren yüksek risk grubundaysanız, CİRRUS'u kullanmayınız.

- İçeriğinde bulunan psödoefedrin sebebiyle CİRRUS'un tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

CIRRUS UZUN SALIM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Diyabet (şeker hastalığı) hastalığınız varsa,

- Tiroid hormonlarının aşırı salgılanması (hipertiroidi) söz konusu ise,

- Yüksek kan basıncınız varsa,

- Dakikadaki kalp atım sayınız normalin üstüne çıkıyor (taşikardi) veya kalp atımınız normal ritmini kaybediyor (kardiyak aritmi) ise,

- Kalbi besleyen koroner damarlarınızda tıkanma varsa,

- Orta derecede böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,

- 60 yaşın üzerinde iseniz,

- Sempatomimetik etki gösteren ilaçlar [dekonjestanlar (burun tıkanıklığını giderici ilaçlar)], iştah kesiciler, amfetamin, trisiklik antidepresanlar gibi) alıyorsanız,

- Yüksek tansiyonu düşüren (antihipertansif) ilaçlar alıyorsanız,

- Alkol veya merkezi sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) olarak bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, CİRRUS'u dikkatli kullanınız.

Ayrıca,

- Prostat büyümesi veya mesane boşalmasında tıkanıklığınız varsa,

- Yüksek tansiyonlu bir hastaysanız ve beraberinde ağrı ve enflamasyonda kullanılan non-steroidal antiinflamatuvar (steroid yapıda olmayan bir iltihap çözücü) bir ilaç hem de CİRRUS alıyorsanız,

- Kanın aşırı derecede pıhtılaşması riskini taşıyan bir hastalığınız varsa (enflamatuvar barsak hastalığı gibi),

- Beyin kanamasına bağlı inme riskini arttıran faktörlere sahip bir hastaysanız ve beraberinde kan damarlarını daraltıcı ilaçlar (bromokriptin, pergolid, lisurid, kabergolin, ergotamin gibi) ve diğer burun tıkanıklığını giderici (dekonjestan) ilaçlarla (fenilpropanolamin, fenilefrin, efedrin gibi) birlikte CİRRUS alıyorsanız bu ilacı dikkatli kullanınız.

- Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

CIRRUS UZUN SALIM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CİRRUS u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• CİRRUS'un hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. CİRRUS hamile kadınlara verilmemelidir, çünkü hamilelik boyunca güvenli olup olmadığı kanıtlanmamıştır.

• CİRRUS'un hamile kadınlarda, kazara uygulanması, hamilelik veya fetus/yeni doğan bebeğin sağlığı üzerinde ters bir etki oluşturmamış olsa da CİRRUS'un kullanımı kesilmelidir.

 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Setirizin ve psödoefedrin anne sütüne geçtiği için, emzirme döneminde CİRRUS kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

CİRRUS alan hastaların, özellikle motorlu taşıt ve tehlikeli makineler kullanılacaksa, dikkat etmeleri ve önerilen dozları aşmamaları önerilir, ayrıca yan etki (uyuşukluk, sersemlik hissi, vb.) görülme olasılığını da dikkate almaları gerekir.

CIRRUS UZUN SALIM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CİRRUS Uzun Salım Film Tablet'in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çesitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olan Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ) ile sempatomimetik aminleri aynı zamanda kullanıyorsanız kan basıncınızda artış (hipertansiyon) ve tansiyon yükselmesine bağlı bir kriz meydana gelebilir. Bu durum MAO inhibitörleri ile tedavinin kesilmesinden sonraki 2 hafta içinde de görülebilir. Bu nedenle CİRRUS tedavisine başlanabilmesi için MAOİ ile tedavi kesildikten sonra en az 14 gün geçmiş olmalıdır.

CİRRUS, yüksek tansiyonlu hastaların tedavisinde kullanılan (antihipertansif) beta adrenerjik reseptör blokerleri ve metildopa, guanetidin ve rezerpin gibi ilaçların etkilerini azaltabilir.

Linezolid olarak bilinen bir antibiyotiğin psödoefedrin ile birlikte uygulanması, kan basıncı normal olan hastalarda kan basıncında artışa neden olabilir.

Psödoefedrin, dijital (bir kalp ilacı, digoksin) ile eş zamanlı kullanıldığında ektopik pacemaker (kalp atımı için uyarı oluşturan merkez dışından uyarı oluşması) aktivitesinde artış meydana gelebilir. Bu nedenle kanda tedavi için gerekli dijital seviyesi sağlanmış (dijitalize) hastalarda CİRRUS kullanımından kaçınılmalıdır.

Halojenli anestezik ajanlarla eş zamanlı kullanım, kalpte ventriküllerde meydana gelen ritim bozukluğunu arttırabilir veya kötüleştirebilir.

Antasitler ve proton pompa inhibitörleri olarak bilinen mide ilaçları, psödoefedrinin emilim hızını artırır; kaolin ise azaltır.

CİRRUS antihistaminik etkisinden dolayı, alerji deri testlerinin sonuçlarını etkileyebilir, bu testleri uygulamadan önce uygun bir arınma dönemi gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CIRRUS UZUN SALIM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

12 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Günde iki kez bir tablet (sabah ve akşam), aç veya tok karnına alınır.

Uygulama yolu ve metodu

CİRRUS ağızdan kullanım içindir, tercihen bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemelidir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda, CİRRUS kullanırken özel dikkat gösterilmelidir.

Özel kullanım durumları

Orta derecede böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz yarıya, günde bir tablete indirilmelidir.

Eğer CİRRUS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CIRRUS UZUN SALIM kullanırsanız

Doz aşımı belirtileri kalp hızında artış, kalpte ritm bozukluğu, kan basıncında artış, merkezi sinir siteminin baskılanmasına dair belirtiler (uyku hali, solunumun durması, bilinç kaybı, şok bayılma) olabilir. Ayrıca, merkezi sinir sisteminin uyarılmasına dair belirtiler de görülebilir (Örn, uykusuzluk, olmayan görüntüler ve sesler, dokunuşlar hissetme, titreme, nöbetler). Bu belirtiler hayati tehlikeye neden olabilirler. Tıbbi müdahaleye gerek oluşturabilir. Semptomatik (belirtileri giderici) ve destekleyici tedavi için hastane ortamına gereksinim olabilir.

CİRRUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CIRRUS UZUN SALIM'i kullanmayı unuttuysanız

Bir sonraki dozu almak için daha zaman varsa, unutulan dozu hatırladığınız anda alınız. Bir sonraki dozu alacağıınız saat yaklaştığında unutulan dozu almayınız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CIRRUS UZUN SALIM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CİRRUS ile tedavinin süresi, belirtilerin görüldüğü dönemi aşmamalı ve 2-3 haftayı geçmemelidir. Burun tıkanıklığı açısından yeterli rahatlama sağlandığında, eğer gerekirse sadece setirizin ile tedavi sürdürülmelidir.

Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Chiesi İlaç Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09796
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuTakibi Zorunlu Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699822030245
Etkin Madde Setirizin Dihidroklorur + Psodoefedrin Hcl
ATC Kodu R01BA52
Birim Miktar 5+120
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CIRRUS UZUN SALIM 14 film tablet Barkodu