Celtis İlaçları › CINETIX 900 mg 20 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

CINETIX 900 mg 20 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Asetilsistein }

Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Asetilsistein Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 3 May  2013

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CINETIX nedir ve ne için kullanılır?

2. CINETIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CINETIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CINETIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CINETIX nedir ve ne için kullanılır?

CİNETİX, beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletler şeklindedir. CİNETİX, 20(1x20) efervesan tablet, silika jelli kapak ile kapatılmış plastik tüp ambalaj içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

CINETİX suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır.

Asetilsistein, bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

CINETİX yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi ekspektorasyonun (Balgamın atılabilmesi) kolaylaştırılması gereken durumlarda, bronkopulmoner (Bronş ve akciğer) hastalıklarda, bronşiyal sekresyon (Solunum yolu salgısı) bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik (Balgamı, mukusu parçalayan) bir ilaçtır. Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.


2.CINETIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CINETIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Asetilsistein’e veya CİNETİX’in İçeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aleıjiniz var ise (Aşırı duyarlı iseniz) bu ilacı kullanmayınız.

CINETIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Astım ve bronkospazm (Bronşların daralması) hikayeniz var ise, CİNETİX’i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz,
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız var ise,
 • Mide veya barsağmızda yara (Ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi rahatsızlıklarınız var ise,
 • Siroz hastası İseniz,
 • Sara (Epilepsi) hastası iseniz,
 • CİNETİX!i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  CİNETİX’i kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik (örn. kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcıklar, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CINETIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CINETIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Bol sıvı alımı CINETIX’in balgam söktürücü (Mukolitik) etkisini destekler.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CİNETİX’in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, CİNETİX’i kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Asetilsistein’in anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir. Emzirme döneminde zorunlu olmadıkça CİNETİX kullanılmamalıdır. Emzirmeye devam edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Asetilsistein’in araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

  CINETIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum uyarısı:

  CİNETİX’in her bir efervesan tableti, 13,99 mmol (321,93 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Aspartam uyarısı:

  CİNETİX’in her bir efervesan tableti, aspartam (E951) ihtiva eder. Aspartam, fenilalanin için bir kaynak İçermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CINETİX’in ya da kullanılan diğer İlaçların etkisi değişebilir.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, CİNETİX kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Öksürük kesici ilaçlar (CİNETİX’in bu ilaçlar İle birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir.)
 • Antibiyotikler (CİNETİX çeşitli antibiyotikler (Tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile aynı zamanda kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda kullanımları arasında en az 2 saat ara olmalıdır.)
 • Nitrogliserin (Kalp hastalıklarının tedavisinde damar genişletici olarak kullanılır)
 • Karbamazepin (Sara hastalığının tedavisinde kullanılır)

 • 3.CINETIX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği durumlarda CİNETİX için öngörülen doz aşağıdaki şekildedir:

  14 yaş üzerindeki ergenlerde ve yetişkinlerde;

  Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla günde 1 defa 1 efervesan tablet uygulanır.

  Parasetamol zehirlenmesinde; yükleme dozu 140 mg/kg, idame dozu ise 4 saatte bir 70 mg/kg (Toplam 17 doz ) olarak önerilir.

 • CİNETİX kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 • CİNETİX doktor tarafından aksi önerilmedikçe 4-5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
 • Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayımz.
 • Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.
 • Antibiyotik tedavisi gören hastaların CİNETİX’i antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir.
 • Uygulama yolu ve metodu

  CİNETİX yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

  CİNETİX yemeklerden sonra bir bardak suda eritilerek içilir. Suda eritilerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  14 yaş altındaki çocuklarda, asetilsistein içerikli ürünlerden bu yaş grubuna uygun formunun kullanılması önerilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Bu yaş grubuna özel bir kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlarda kullanılmalıdır. Günde 1 defa 1 efervesan tablet kullanılır.

  özel kullanım durumları:

  Parasetamol zehirlenmesinde yüksek dozlarda hekim kontrolünde kullanılabilir.

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
 • CİNETİX daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulanmamalıdır.
 • Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa CİNETİX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.
 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
 • Eğer CİNETİX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CINETIX kullanırsanız

  CINETİX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CINETIX'i kullanmayı unuttuysanız

  Endişelenmeyiniz. CİNETİX’i almayı unutursanız hatırladığınızda hemen alınız. Hatırladığınızda bir sonraki dozun alma zamanı yakın ise bu dozu atlayıp bir sonraki dozu zamanında alınız ve normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CINETIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz CİNETİX İle tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CINETİX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA09879
Satış Fiyatı 250.7 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 250.7 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929020022
Etkin Madde Asetilsistein
ATC Kodu R05CB01
Birim Miktar 900
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Asetilsistein
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CINETIX 900 mg 20 efervesan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 2024250.70 TL
3 May 2024250.70 TL
26 Apr 2024250.70 TL
22 Apr 2024250.70 TL
15 Apr 2024250.70 TL
5 Apr 2024250.70 TL
1 Apr 2024250.70 TL
26 Mar 2024250.70 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları