Celtis İlaçları › CINETIX 400 mg 30 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

CINETIX 400 mg 30 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Asetilsistein }

Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Asetilsistein Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti | Güncelleme : 28 June  2016

CİNETİX 400 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

400,0 mg asetilsistein.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, aspartam (E951), asesülfam potasyum (E950), limon aroması.

Bu ilaeı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CINETIX nedir ve ne için kullanılır?

2. CINETIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CINETIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CINETIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CINETIX nedir ve ne için kullanılır?

CINETİX suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaç olup asetilsistein içeren efervesan tabletler şeklindedir.

CINETİX, silikajelli PP kapaklı, PP plastik tüplerde, 10 ve 30 efervesan tablet şeklinde kullanıma sunulmaktadır. Tabletler beyaz renkte ve yuvarlak şekildedir.

CINETİX’in etkin maddesi asetilsistein; bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

CİNETİX yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi ve ekspektorasyonun (balgamın atılabilmesi)    kolaylaştın İması    gereken durumlarda,

bronkopulmoner (bronş ve akciğer) hastalıklarda, bronşiyal sekresyon (solunum yolu salgısı) bozukluklannın tedavisinde kullanılan mukolitik (balgamı, mukusu parçalayan) bir ilaçtır. Ayrıca yüksek doz parasetamol alımma bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır.


2.CINETIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CINETIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • İlacın etkin maddesi olan asetilsisteine veya CİNETİX’in bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılık durumunuz varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • CINETIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Astım ya da bronkospazm (bronşların daralması) hikayeniz var ise, CINETİX’i kullanmadan önce mutlaka doktorunuza başvurunuz.
 • Karaciğer ve böbrek hastalığınız var ise,
 • Mide ve barsağınızda yara (ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi rahatsızlıklannız var ise,
 • Siroz hastası iseniz,
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz,
 • Histamin intoleransınız varsa (belirtileri: baş ağnsı, burun akıntısının eşlik ettiği rinit, kaşıntı v.b) bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • CİNETİX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  • CİNETİX’i kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik (örn. Kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcık, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CINETIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CINETIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Asetilsistein’in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız CİNETİX’İ kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CINETİX’in içeriğindeki asetilsisteinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminde zorunlu olmadıkça CİNETİX kullanılmamalıdır. Emzirmeye devam edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Asetilsisteinin araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

  CINETIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Aspartam uyarısı

  Fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir. Sodyum uyarısı

  Her bir efervesan tablet 5,83 mmol (134,10 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Potasyum uyarısı

  Bu tıbbi ürün her bir efervesan tabletinde 1 rrnnol (39 mg)’dan daha az potasyum ihtiva eder; bu dozda potasyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CINETİX’e ek olarak herhangi bir ilaç almadan Önce doktorunuza danışınız.

 • CİNETIX’in antitüssif (öksürüğü kesen) ilaçlarla bir arada kullanımı uygun değildir.
 • CİNETİX antibiyotik grubu ilaçlarla (örn., tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile aynı zamanda kullanılmamalıdır. İki ilacın birlikte kullanılmalan gerekiyorsa alınmaları arasında 2 saatlik bir süre olmalıdır.
 • CİNETİX nitrogliserin (kalp hastalığında kullanılır) içeren ilaçlarla ve karbamazepin (sara hastalığında kullanılır) ile birlikte kullanılmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Aktif kömür (zehirlenme tedavisinde kullanılan bir ilaç) CİNETİX ile birlikte kullanılmamalıdır.

 • 3.CINETIX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği durumlarda CİNETİX’in öngörülen dozu aşağıdaki şekildedir:

 • 14 yaşın üzeri ve yetişkinlerde
 • Günde 1-3 defa 1 efervesan tablet (Günde 400, 800 veya 1200 mg) bir bardak suda eritilerek içilir.

 • 6-14 yaşından küçüklerde
 • Günde 1 defa 1 efervesan tablet (Günde 400 mg) bir bardak suda eritilerek içilir.

 • Parasetamol zehirlenmesinde ----------------------------------
 • Yükleme dozu 140 mg/kg, idame dozu ise 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz) olarak uygulanır.

 • Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

  CİNETİX yemeklerden sonra bir bardak suda eritilerek İçilir. Suda eritilerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

 • İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
 • CİNETİX’in balgam söktürücü etkisi sıvı alımıyla artmaktadır.
 • CİNETİX doktorun önerdiği sıklıkta ve süre ile kullanılmalıdır.
 • Doktorunuz CINETİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.
 • CINETİX 400 mg Efervesan Tablet doktorun önerisi olmadan 4-5 günden fazla kullanılmamalıdır.

  Antibiyotik tedavisi gören hastaların CİNETİX’i antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir.

  Parasetamol zehirlenmesinde yüksek dozlarda hekim kontrolünde kullanılabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur.

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
 • CINETIX daha fazla nitrojeni! maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır.
 • Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa CİNETİX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Eğer CİNETIX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CINETIX kullanırsanız

 • Bulantı, kusma ve ishal gibi mide barsak sistemiyle ilgili rahatsızlıklar görülebilir.
 • Çok yüksek dozlarda bile daha ağır yan etkiler ve zehirlenme belirtileri görülmemiştir.
 • Emzirilen bebeklerde vücut salgılarının aşın artması tehlikesi vardır.
 • ClNETIX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Doktorunuz gerektiğinde sizdeki zehirlenme belirtilerine yönelik bir tedavi uygulayabilir.

  CINETIX'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda hemen bir efervesan tablet alınız.

  İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakın ise bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CINETIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  CİNETİX tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Celtis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA16169
Satış Fiyatı 206.86 TL [ 1 Apr 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 206.86 TL [ 26 Mar 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697929020411
Etkin Madde Asetilsistein
ATC Kodu R05CB01
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Solunum Sistemi > Öksürük Önleyici Hariç Ekspektoranlar > Asetilsistein
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CINETIX 400 mg 30 efervesan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
1 Apr 2024206.86 TL
26 Mar 2024206.86 TL
11 Mar 2024206.86 TL
4 Mar 2024206.86 TL
23 Feb 2024206.86 TL
16 Feb 2024206.86 TL
9 Feb 2024206.86 TL
2 Feb 2024206.86 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları