Pfizer İlaçları › CHAMPIX 1 mg 112 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

CHAMPIX 1 mg 112 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Vareniklin Tartarat }

Sinir Sistemi > Bağımlılık İlaçları > Vareniklin Tartarat Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 30 December  1899

CHAMPIX 1 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Vareniklin tartarat.

Yardımcı maddeler

Selüloz, susuz kalsiyum hidrojen fosfat, kroskarmeloz sodyum, silika, magnezyum stearat, opadry mavi (hipromeloz, titanyum dioksit, makrogol ve FD&C#2/Indigo karmin alüminyum lake), opadry şeffaf (hipromeloz ve gliserol), saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CHAMPIX nedir ve ne için kullanılır?

2. CHAMPIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CHAMPIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CHAMPIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CHAMPIX nedir ve ne için kullanılır?

CHAMPIX sigara içmeyi bırakmanıza yardımcı olmak üzere geliştirilmiş sigarada bulunan nikotin maddesini içermeyen bir ilaçtır.

CHAMPIX sigarayı bırakma ile ilişkili yoksunluk belirtilerinin giderilmesine ve sigaraya duyulan ihtiyacın azalmasına yardımcı olabilir.

Tedavi alırken sigarayı bırakma gününden sonra sigara içmemeniz tavsiye edilmesine rağmen, CHAMPIX aynı zamanda tedavi altındayken içtiğiniz sigaralardan alacağınız zevki de azaltabilir. Sigarayı bırakma günü, tedavinin ikinci haftası içinde sigaranın bırakıldığı günü belirtir.

CHAMPIX 1.0 mg tabletler açık mavi, film kaplı, kapsül şeklinde, bir yüzünde

'Pfizer' diğer yüzünde 'CHX 1.0' yazan tabletlerdir.

CHAMPIX 1 mg'ın 28, 56 ve 112 tablet içeren formları mevcuttur.

CHAMPIX 1 mg'ın 14 ve 42 tablet içeren formları, CHAMPIX 0.5 mg'ın 11 tablet

içeren formu ile kombine olarak (birlikte) mevcuttur.


2.CHAMPIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CHAMPIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer vareniklin tartarat veya CHAMPIX'in içerisindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz CHAMPIX kullanmayınız (yardımcı maddeler listesine bakınız).

CHAMPIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CHAMPIX kullanan bazı hastalarda davranış değişiklikleri, saldırganlık, ajitasyon, depresif duygu durumu ve intihar düşüncesi veya eylemi görülmüştür. Bu belirtiler bazı hastalarda CHAMPIX kullanmaya başladığında, bazılarında tedaviden haftalar sonra veya bazılarında bıraktıktan sonra görülmüştür.

Eğer, siz, aileniz ya da bakıcınız, sizin için atipik (alışılmadık) olan ajitasyon, saldırganlık, depresif duygu durumu veya davranış ve düşünce değişikliği farkederse ya da aşağıdaki belirtiler ortaya çıkarsa CHAMPIX kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuzu arayınız:

• İntihar veya ölüm düşüncesi, intihar girişimi

• Yeni ya da kötüleşen depresyon, kaygı hali veya panik atak

• Ajite veya huzursuz hissetme

• Saldırgan, sinirli ya da öfkeli davranış

• Tehlikeli dürtülere göre hareket etme

• Aktivite ve konuşmada aşırı artış (mania)

• Anormal düşünce ve hisler

• Orada olmayan şeyleri görme veya duyma (halüsinasyon)

• İnsanların size karşı olduğunu hissetme (paranoya)

• Kafası karışık hissetme

• Davranışlarda ve duygu durumlarında diğer değişiklikler

CHAMPIX ile ya da CHAMPIX'siz sigarayı bırakmayı denediğinizde nikotin yoksunluğu sebebi ile bir takım belirtiler yaşayabilirsiniz; sigara içme arzusu, depresif duygu durumu, uyuma güçlüğü, huzursuzluk, asabiyet, sinir, endişe, konsantrasyon güçlüğü, kalp atım hızında azalma ve iştah artması veya kilo alımı. Bazı kişilerde ilaçsız olarak sigarayı bırakmaya çalıştığında intihar düşüncesi olmuştur. Sigarayı bırakmak bazen altta yatan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesine sebep olabilir (örn. depresyon).

CHAMPIX kullanmadan önce daha önce depresyon ya da başka psikiyatrik hastalığınız olduysa doktorunuza söyleyiniz. Başka bir zaman CHAMPIX tedavisi alarak ya da almadan sigarayı bırakma denemeleriniz olduysa o zaman yaşadığınız belirtileri de doktorunuza söyleyiniz.

Sigarayı bırakmanın etkileri: Vücudunuzda sigarayı bırakmaktan (CHAMPIX tedavisi alarak veya almadan) kaynaklanan değişiklikler, kullandığınız bazı ilaçların etki etme biçimlerini değiştirebilir. Bu nedenle, bazı durumlarda diğer ilaçlarda doz ayarlaması gerekebilir (örneğin, teofilin (nefes darlığını tedavi etmekte kullanılan bir ilaç), varfarin (kan pıhtılaşmasını azaltan bir ilaç) ve insülin (diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç)). Böyle bir durumunuzun olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışmanız gerekir.

Bazı hastalarda sigaranın bırakılması depresyon ve endişe durumlarının yaşanma olasılığını arttırabilir.

CHAMPIX kullanmayı bıraktığınızda geçici olarak aşırı sinirlilik, sigara açlığı, depresyon ve/veya uyku bozuklukları yaşayabilirsiniz. Doktorunuz tedavi sonunda alınan dozun yavaş yavaş düşürülmesinin gerekliliği konusunda karar verecektir. Eğer, siz, aileniz ya da bakıcınız, sizin için atipik (alışılmadık) olan ajitasyon, depresif duygu durumu, kaygı, ruhsal bozukluk (psikoz), duygu durum dalgalanmaları, saldırganlık veya davranış ve düşünce değişikliği farkederse ya da sizde intihar düşüncesi gelişirse veya intihar teşebbüsünde bulunursanız CHAMPIX kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuzu arayınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CHAMPIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CHAMPIX'in yemeklerden sonra alınması önerilmektedir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Gebeliğiniz süresince CHAMPIX kullanmamalısınız.

Gebe kalmayı düşünüyorsanız doktorunuzla konuşunuz. CHAMPIX tedavisine başlamak istiyorsanız; tedaviniz gebe kalmadan önce tamamlanmış olacak şekilde planlanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

CHAMPIX baş dönmesi ve uyku haline sebep olabilir. Bu ilacın taşıt ve makine kullanımınıza etkisini bilmeden, araç kullanmamalı, karmaşık makineler çalıştırmamalı veya olası zararları olabilecek beceri ve dikkat isteyen benzeri aktivitelerden uzak durmalısınız.

CHAMPIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CHAMPIX içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her tabletinde 0.36 mg sodyum (4 mg sodyum kroskarmeloz) ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CHAMPIX'in diğer ilaçlar üzerine etkisi:

CHAMPIX'in diğer ilaçların etki etme biçimlerini değiştirmesi beklenmez. Günde 2 kez 1 mg'lık CHAMPIX kullanımının metforminin (diyabet tedavisinde kullanılan bir ilaç), digoksinin (kalp yetmezliğinde kullanılan bir ilaç) ve varfarinin (kan pıhtılaşmasını azaltan bir ilaç) etki etme biçimlerini değiştirmesi beklenmez. Ancak, kendi başına sigarayı bırakmanın diğer bazı ilaçların etkisinde değişiklik yapabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçların CHAMPIX üzerine etkisi:

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda simetidin (mide asidine karşı kullanılan bir ilaç) ve CHAMPIX'in eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

Vareniklin tartarat'ın vücuttan atılma yolu nedeniyle, diğer ilaçların CHAMPIX'in etki etme biçimini değiştirmesi beklenmez.

CHAMPIX'in alkol ile etkileşimi ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CHAMPIX'in diğer sigara bırakma tedavileri ile birlikte kullanımı:

Bupropiyonun (sigara bırakma tedavisinde kullanılan bir ilaç) CHAMPIX'in etki etme biçimini değiştirmesi beklenmez.

Sigara içen kişilerde CHAMPIX ve Nikotin Yerine Koyma Tedavisi (NYKT) birlikte kullanıldığında kan basıncında azalma beklenebilir. İki tedavinin birlikte kullanımı sonucu bulantı, baş ağrısı, kusma, baş dönmesi, hazımsızlık ve yorgunluk yan etkileri, tedavilerin tek başlarına uygulanmasına göre daha sık görülebilir.

CHAMPIX'in diğer sigara bırakma tedavileri ile birlikte kullanımı konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple önerilmez.


3.CHAMPIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Sigara bırakma konusunda istekli olmanız, sigarayı bırakma olasılığınızı daha da arttıracaktır. Sigarayı bırakma girişiminizin başarılı olmasına yardımcı olmak için doktorunuz ve eczacınız size tavsiyelerde bulunabilir, destek verebilir ve başka bilgi kaynakları sunabilir.

• CHAMPIX tedavisine başlamadan önce, genellikle tedavinin ikinci haftasındaki (8. ve 14. gün arasında) bir tarihi sigarayı bırakacağınız gün olarak belirlemeniz gerekmektedir. Eğer tedavinin ilk iki haftası içerisinde bir tarih belirleyemiyorsanız veya belirlemek istemiyorsanız, tedavi başladıktan sonra 5 hafta içerisinde kendi bırakma gününüzü seçebilirsiniz. Bu tarihi paketin (1. ve 2. hafta kullanımı için hazırlanan) iç sayfasına bir hatırlatıcı olarak yazmalısınız.

• Eğer yan etkilerle karşılaşırsanız doktorunuz aldığınız günlük dozu geçici ya da kalıcı olarak günde iki defa 0.5 mg'a düşürebilir.

• 12 haftalık tedaviden sonra, eğer sigarayı bıraktıysanız, sigarayı bırakma girişiminizin başarılı olma şansını daha da artırmak için doktorunuz günde iki kere 1 mg film kaplı CHAMPIX tabletlerle 12 haftalık bir ek tedavi almanızı tavsiye edebilir.

• Sigarayı bırakma tedavisi bittikten hemen sonra, sigaraya tekrar başlama riskiniz yükselebilir. Tedavinin sonunda doktorunuz CHAMPIX'in dozunu yavaş yavaş azaltma kararı verebilir.

Uygulama yolu ve metodu

• CHAMPIX tableti bölünmeden bütün olarak su ile yutulmalıdır

• Yetişkinler için önerilen doz şeması aşağıdadır:_

1. Hafta

Doz

1-3. günler

1. günden 3. güne kadar günde bir defa bir tane beyaz 0.5 mg film kaplı CHAMPIX tablet almalısınız.

4-7. günler

4. günden 7. güne kadar beyaz 0.5 mg film kaplı CHAMPIX tabletten sabah bir kez akşam bir kez olmak üzere günde iki defa, her gün yaklaşık aynı saatlerde almalısınız.

2-12. Haftalar

8.günden tedavinin sonuna kadar

8. günden tedavinin sonuna kadar kadar açık mavi 1 mg film kaplı CHAMPIX tabletten sabah bir kez, akşam bir kez olmak üzere günde iki defa her gün yaklaşık aynı saatlerde almalısınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

CHAMPIX'in 18 yaş altında kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Yaşlı hastalarda böbrek

fonksiyonlarının azalması olasılığı bulunduğundan, reçeteleyen hekim yaşlı hastanın böbrek fonksiyonlarını dikkate almalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek ile ilgili rahatsızlığınız varsa CHAMPIX almadan önce doktorunuzla konuşmalısınız. Daha düşük bir doz kullanmanız gerekebilir.

Eğer CHAMPIX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CHAMPIX kullanırsanız

CHAMPIX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Böyle bir durumda acilen doktorunuza veya hastaneye başvurunuz ve ilaçlarınızın

kutusunu beraberinizde götürünüz.

İlacınızı her gün aynı zamanda almayı unutmayınız.

CHAMPIX'i kullanmayı unuttuysanız

CHAMPIX'i her gün aynı zamanda düzenli olarak almanız önemlidir. Bir dozu almayı unutursanız, aklınıza gelir gelmez o dozu alınız. Ancak, eğer bir sonraki ilaç alma saatiniz yaklaştıysa atladığınız dozu almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CHAMPIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yapılan klinik çalışmalarda ilacınızın tüm dozlarını doğru zamanlarda ve yukarıda tarif edilen tedavi süresince almanızın sigarayı bırakma şansınızı arttıracağı gösterilmiştir. Bu nedenle, doktorunuz size tedaviyi kesme talimatı vermediği sürece, yukarıdaki tabloda tarif edilen talimatlara göre CHAMPIX almayı sürdürmeniz önemlidir.

Bu ürünün kullanımı konusunda başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Mide Kanseri Mide Kanseri  Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Gıda Alerjisi Gıda Alerjisi Her yıl milyonlarca insan yiyeceklere alerji gösteriyor.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532097507
Etkin Madde Vareniklin Tartarat
ATC Kodu N07BA03
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 112
Sinir Sistemi > Bağımlılık İlaçları > Vareniklin Tartarat
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CHAMPIX 1 mg 112 film kaplı tablet Barkodu