Aset İlaçları › CERAMIN 10 mg 100 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

CERAMIN 10 mg 100 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Memantin }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Memantin Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 13 July  2012

CERAMİN 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Memantin HCl 10.0 mg

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, Laktoz monohidrat (Spray dried laktoz), Kolloidal silikon dioksit, Talk, Magnezyum stearat, Kollikoat MAE 100P, Simetikon (Dimetikon) Emülsiyonu (%30), Triasetin.

Kollikoat MAE 100P; Metakrilik asit : Etil akrilat kopolimeri (1:1), Sodyum lauril sülfat, Polisorbat 80 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CERAMIN nedir ve ne için kullanılır?

2. CERAMIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CERAMIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CERAMIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CERAMIN nedir ve ne için kullanılır?

CERAMİN 10 mg film tabletteki etkin madde memantin HCl'dir. Memantin HCl, ağız yolu ile uygulanan, anti demans ilaçları olarak adlandırılan gruba ait bir ilaçtır. Alzheimer hastalığında hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerindeki bozukluktan kaynaklanır. Beyin, NMDA olarak isimlendirilen, öğrenme ve hafıza için önemli olan sinir sinyallerinin iletilmesini sağlayan reseptörleri içerir. CERAMİN, NMDA reseptör antagonistleri olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna aittir. CERAMİN, sinir sinyallerinin iletilmesini ve hafızayı geliştirmede, bu NMDA reseptörleri üzerinde etkili olur. CERAMİN, orta ve şiddetli Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılır. CERAMİN, 100 film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilir.


2.CERAMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CERAMIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Memantin HCl'e veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz.

CERAMIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Eğer geçmişinizde sara nöbetleri hikayeniz varsa

• Eğer yakın zamanda kalp krizi (miyokardiyal infarktüs) geçirdiyseniz veya konjestif kalp yetmezliğiniz veya kontrol altında olmayan yüksek kan basıncınız (hipertansiyonunuz) varsa.

Bu koşullar altında tedavi dikkatle takip edilmelidir ve CERAMİN'in klinik yararı doktorunuz tarafından tekrar değerlendirilmelidir.

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı yakından takip etmelidir ve eğer gerekliyse memantin dozunu yeniden ayarlamalıdır.

Amantadin, ketamin, dekstrometorfan ve diğer NMDA antagonistleri olarak isimlendirilen ilaçlar ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

CERAMİN, çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenler için önerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CERAMIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Eğer yakın zamanda yeme alışkanlığınızda önemli bir değişiklik yaptıysanız veya yapmaya niyetiniz varsa (örneğin, normal diyetten sıkı bir vejeteryan diyete geçmek gibi), renal tübüler asidoz (RTA, böbrek bozukluğu nedeniyle kanda asit oluşturucu maddelerin çoğalması) durumunuz veya şiddetli idrar yolu enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlamaya ihtiyaç duyabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Memantinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak, maddenin lipofilitesi nedeni ile bunun olması muhtemeldir. Bu nedenle, memantin kullanan kadın hastalar emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz hastalığınızın araç ve makine kullanımınızı etkileyip etkilemeyeceğini söyleyecektir. Bununla birlikte, CERAMİN tepkilerinizi değiştirerek, motorlu taşıt veya iş makinesini uygun şekilde kullanmanızı etkileyebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CERAMİN, aşağıda belirtilen ilaçların etkilerini değiştirebilir ve bu ilaçların dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

• amantadin, ketamin, dekstrometorfan

• dantrolen, baklofen

• simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

• hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidin herhangi bir kombinasyonu)

• antikolinerjikler (genellikle hareket bozukluklarını veya bağırsak kramplarını tedavide kullanılan maddeler)

• antikonvülsanlar (nöbetleri önlemede veya hafifletmede kullanılan maddeler)

• barbitüratlar (genellikle uyku için kullanılan maddeler)

• dopaminerjik agonistler (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)

• nöroleptikler (zihinle ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)

• oral antikoagülanlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CERAMIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CERAMİN tabletler laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.


3.CERAMIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkin ve yaşlı hastalar için önerilen günlük doz 20 mg (2x1 tablet)'dır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere, yan etki riskini azaltmak için, bu doza, doz yavaş yavaş arttırılarak ulaşılmalıdır:

Sabah

Öğleden sonra veya akşam

1. hafta

/ tablet

-

2. hafta

/ tablet

/tablet

3. hafta

1 tablet

/tablet

4. hafta ve

1 tablet

1 tablet

sonrası

Genel olarak tedaviye başlama dozu ilk hafta için günde / tablettir (1x5 mg). İkinci hafta doz günde 2 kez / tablete (2x5 mg) ve üçüncü hafta günde 2 kez olacak şekilde sabah 1 tablet (1x10 mg) ve öğleden sonra veya akşam / tablet (1x5 mg) olmak üzere arttırılır. Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde 2 kez 1 tablet (2x10 mg) dozu ile devam edilir.

Uygulama yolu ve metodu

CERAMİN film tabletler yeterli miktar sıvı ile çiğnenmeden her gün aynı saatte yutulmalıdır. Doz ayarlaması için, gerektiğinde tabletler bölünebilir. Tabletler besin alımından bağımsız olarak alınır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar ve 18 yaşın altındaki ergenler için önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Düşük böbrek fonksiyonunuz (böbrek yetmezliği) varsa, doktorunuz durumunuza uygun olan dozu belirleyecektir. Bu durumda, böbrek fonksiyonlarınızın, belirli aralıklarla doktorunuz tarafından izlenmesi gerekmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ya da orta dereceli karaciğer fonksiyonunuz (karaciğer yetmezliği) varsa doz ayarlaması gerekli değildir. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde CERAMİN kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer CERAMIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CERAMIN kullanırsanız

CERAMIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Genel olarak, fazla doz alımı herhangi bir zarara yol açmaz. Yan etki belirtilerinde artış görebilirsiniz.

CERAMIN'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CERAMIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CERAMIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı 449.13 TL [ 2 Dec 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 449.13 TL [ 28 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699724090262
Etkin Madde Memantin
ATC Kodu N06DX01
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları > Memantin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CERAMIN 10 mg 100 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
2 Dec 2022449.13 TL
28 Nov 2022449.13 TL
18 Nov 2022449.13 TL
14 Nov 2022449.13 TL
7 Nov 2022449.13 TL
31 Oct 2022449.13 TL
21 Oct 2022449.13 TL
17 Oct 2022449.13 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları