Toprak İlaçları › CEPHIX pediatrik süspansiyon haz. için kuru toz 100 mg/5 ml (50 ml) › Kullanma Talimatı

CEPHIX pediatrik süspansiyon haz. için kuru toz 100 mg/5 ml (50 ml) Kullanma Talimatı

Sefiksim }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefiksim Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

CEPHİX 100 mg/5 ml Pediatrik Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz, 50 ml veya 100 ml

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir şişe 1 g sefiksime eşdeğer 1030.00 mg sefiksim trihidrat içermektedir.

 Yardımcı madde:Şeker, sodyum benzoat, ksantan zamkı ve çilek esansı.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEPHIX nedir ve ne için kullanılır?

2. CEPHIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEPHIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEPHIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CEPHIX nedir ve ne için kullanılır?

1 g sefiksim içeren CEPHİX pediatrik süspansiyon, pilfer-proof kapaklı 50 ml'lik veya 100 ml'lik bal rengi cam şişede, içerisinde ölçülü plastik kaşık ve kullanma talimatının da yer aldığı karton kutuda takdim edilmektedir.

Sefiksim, sefalosporin grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler, enfeksiyonlara sebep olan bakterileri öldürmek için kullanılmaktadır. CEPHİX, aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

• Üst solunum yolları enfeksiyonları: Orta kulak iltihabı (otitis media), boğaz enfeksiyonu (farenjit), bademcik iltihabı (tonsilit) ve diğer antibiyotiklere dirençli olduğu şüpheli veya bilinen diğer organizmaların neden olduğu üst solunum yolları enfeksiyonları.

• Alt solunum yolları enfeksiyonu: Bronşit (akciğer borusu iltihaplanması), bronşiolit (bronşsal tüplerde meydana gelen iltihaplanma), zatürree (pnömoni).

• İdrar yolları enfeksiyonu: Mesane iltihabı (sistit), mesane ve üretra iltihabı (sisto-üretrit), böbrek iltihapları(piyelonefrit), belsoğukluğu (gonore).


2.CEPHIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEPHIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Sefalosporin türü antibiyotiklere alerjiniz varsa, ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa,

CEPHİX'i kullanmayınız.

CEPHIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• İleri derece böbrek yetmezliğiniz var ise,

• Emziriyorsamz,

• Hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile kalmayı düşünüyorsanız,

• Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaç (Antikoagülasyon) tedavisi görüyorsanız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEPHIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CEPHIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hayvanlarda yapılan çalışmalar, gebelik, bebeğin anne karnında gelişimi, doğum ya da doğum sonrası gelişimi ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

CEPHİX'in anne sütüne geçtiği bilindiğinden, emzirme döneminde bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

CEPHİX'in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

CEPHIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEPHİX, şeker, sodyum benzoat, ksantan zamkı ve çilek esansı içerir.

Etkisi bilinen yardımcı maddeler: CEPHİX' in 5 ml'si 2.5 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (intoleransınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar.

Bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipin CEPHİX'in biyoyararlılığını % 70 oranına kadar artırabilir.

CEPHİX doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle hormonal olmayan ek bir doğum kontrol yöntemi uygulanması tavsiye edilir.

CEPHİX ve kumarin antikoagülanların (pıhtılaşmayı önleyici) birlikte kullanımında seyrek olarak kanama ile beraber ya da kanama olmaksızın protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Bu gibi vakalarda pıhtılaşma parametreleri izlenmelidir.

Diğer sefalosporinlerle birlikte protrombin seviyesini arttırıldığı görülmüştür. Bu yüzden antikoagülasyon tedavisi gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Coombs testini, diğer sefalosporinlerde olduğu gibi yalancı pozitifleştirebilir. Benedict ve Fehling testleri, bakır sülfat tabletleriyle idrar glukoz testlerinin sonuçlarını bozabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CEPHIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CEPHİX, çocuklarda, yemeklerden önce ya da sonra çocuğun yaşı ve kilosu göz önüne alınarak kullanılır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

CEPHİX, sadece ağızdan kullanım içindir.

Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek kaşığı ile kullanılabilir. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Değişik yaş grupları

Yeni doğanlarda (6 aydan küçük bebeklerde) CEPHİX'in güvenirliliği henüz kanıtlanmamıştır. Bu nedenle kullanılması önerilmez. Çocuklar için günlük doz 8 mg/kg/gün'dür. Bu doz ya günde ikiye bölünerek 12 saat arayla ya da tek doz halinde verilir.

Çocuklarda oral süspansiyon kullanımında aşağıdaki ml cinsinden doz şemasına uyulabilir:

Vücut ağırlığı (kg)

Doz (mg)

Doz (mL)

Günlük doz (ölçek)

6.25

50

2.5

/

12.5

100

5.0

1

18.75

150

7.5

1 /

25.0

200

10.0

2

31.25

250

12.5

2 /

37.5

300

15.0

3

2-4 yaş : 5 ml/gün 5-8 yaş : 10 ml/gün 9-12 yaş : 15 ml/gün

50 kg'dan daha ağır veya 12 yaşın üzerindeki çocuklarda önerilen doz yetişkinlerle aynıdır.

Yaşlılarda Kullanımı:

Yetişkinler için önerilen doz, yaşlı hastalar içinde geçerlidir. Yaşlılarda böbrek fonksiyonları değerlendirilmeli ve doz ayarlaması şiddetli böbrek yetmezliği esas alınarak yapılmalıdır.

• Özel Kullanım Durumları: Böbrek Yetmezliği:

Eğer böbrek hastalığınız varsa doktorunuzun önerdiği doz şemasını uygulayınız.

Eğer CEPHİX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEPHIX kullanırsanız

CEPHİX'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Aşırı doz aşımında mide yıkanabilir. Bu nedenle doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.

CEPHIX'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEPHIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CEPHİX ile tedavi sonlandırıldığında oluşan herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, CEPHİX'in dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. Çünkü CEPHİX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 76.51 TL [ 10 May 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 76.51 TL [ 3 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699622280536
Etkin Madde Sefiksim
ATC Kodu J01DD08
Birim Miktar 100/5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 50
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefiksim
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CEPHIX pediatrik süspansiyon haz. için kuru toz 100 mg/5 ml (50 ml) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 May 202476.51 TL
3 May 202476.51 TL
26 Apr 202476.51 TL
22 Apr 202476.51 TL
15 Apr 202476.51 TL
5 Apr 202476.51 TL
1 Apr 202476.51 TL
26 Mar 202476.51 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları