Toprak İlaçları › CEPHAXON IM 1000 mg 1 flakon › Kullanma Talimatı

CEPHAXON IM 1000 mg 1 flakon Kullanma Talimatı

Seftriakson }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftriakson Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

CEPHAXON 1 g IM Enjeksiyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz ve Çözücü Kas içine uygulama içindir. Steril

Etken Madde

Her bir flakon 1 g seftriaksona eşdeğer 1,193 g seftriakson disodyum 3 ^ H2O içerir.

 • Yardımcı madde:İçermemektedir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CEPHAXON IM nedir ve ne için kullanılır?

  2. CEPHAXON IM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CEPHAXON IM nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CEPHAXON IM’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.CEPHAXON IM nedir ve ne için kullanılır?

  CEPHAXON, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen bir grup ilaca dahildir. CEPHAXON etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

 • CEPHAXON krem renkli akıcı toz içermektedir. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 3,5 ml’ lik %1 Lidokain HCl içeren 1 adet çözücü ampul bulunmaktadır.

 • • CEPHAXON      bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli

 • enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

 • • CEPHAXON aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.

 • - Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)

 • - Beyin zarı iltihabı (menenjit),

 • - Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis’ in erken ve geç evrelerinde

 • - Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonları)

 • - Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,

 • - Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar,

 • - Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları,

 • - Solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonları, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı)

 • - Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,

 • - Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce


 • 2.CEPHAXON IM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CEPHAXON IM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • • CEPHAXON’ un etkin maddesi olan seftriaksona aşırı duyarlılığınız varsa,

 • • CEPHAXON’ un da dahil olduğu ‘Sefalosporin’ adı verilen antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.

 • • Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.

 • • Lidokaine alerjiniz varsa ve size CEPHAXON ile kas içine enjeksiyon yapılacak ise.

 • CEPHAXON aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:
 • • Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yeni doğan bebeklerde

 • • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler)

 • • Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise

 • CEPHAXON IM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız

 • • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle kolit gibi (bağırsak iltihabı)

 • • Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa.

 • • Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız varsa.

 • • Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografik bulgularınız varsa.

 • • Astımınız varsa.

 • • Hamile iseniz.

 • • Bebeğinizi emziriyorsanız.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CEPHAXON IM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok karnına uygulanabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEPHAXON’ un insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEPHAXON’ un etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

  Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CEPHAXON’ un motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve CEPHAXON’ u almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  CEPHAXON IM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her bir flakonda 82,95 mg sodyum ihtiva eder. Bu, durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, CEPHAXON’ un diğer ilaçların etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da, CEPHAXON’ un etki gösterme yolunu etkileyebilir.

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) CEPHAXON, doğum kontrol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzden CEPHAXON kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin kondomlar) kullanmalısınız.

 • • Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır).

 • • Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar).

 • • Probenesid (gut tedavisi için kullanılır).

 • • Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç).

 • • Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç).

 • • Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır).


 • 3.CEPHAXON IM nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • • CEPHAXON’ un standart dozu günde 1-2 gramdır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 gr’ a kadar artırılabilir).

 • Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g' lık tek doz CEPHAXON uygulaması önerilir.

  Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya infeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat CEPHAXON tedavisine devam edilmelidir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CEPHAXON’u kendi kendinize uygulayamazsınız. Genellikle bir doktor veya hemşire tarafından kas içine uygulanır. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir.

  Yenidoğan, bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

  Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg’ ı aşmamalıdır.

  Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar): Günde tek doz 20-80 mg/kg.

  Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.

  Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (1g'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda CEPHAXON’ un yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek /karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

  Eğer CEPHAXON’ un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CEPHAXON IM kullanırsanız

  CEPHAXON’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CEPHAXON IM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer almanız gereken bir CEPHAXON dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

  CEPHAXON IM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA01764
  Satış Fiyatı 31.78 TL [ 24 Jun 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 31.78 TL [ 17 Jun 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699622270025
  Etkin Madde Seftriakson
  ATC Kodu J01DD04
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 1
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Seftriakson
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CEPHAXON IM 1000 mg 1 flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  24 Jun 202231.78 TL
  17 Jun 202231.78 TL
  10 Jun 202231.78 TL
  3 Jun 202231.78 TL
  27 May 202231.78 TL
  20 May 202231.78 TL
  13 May 202231.78 TL
  6 May 202231.78 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları