Bilim İlaçları › CEFTINEX 125 mg/5 ml 100 ml oral süspansiyon › Kullanma Talimatı

CEFTINEX 125 mg/5 ml 100 ml oral süspansiyon Kullanma Talimatı

Sefdinir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

CEFTİNEX 125 mg/5 mL oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağız yolu ile kullanılır.

Etken Madde

Her 5 mL’de 125 mg sefdinir

Yardımcı maddeler

Sukroz, sitrik asit anhidrus, sodyum benzoat (E211), sodyum sitrat dihidrat, ksantan zamk, guar zamk (guar gallaktomannan), silika kolloidal hidrat, magnezyum stearat, çilek esansı, krema esansı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFTINEX nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFTINEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFTINEX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFTINEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CEFTINEX nedir ve ne için kullanılır?

CEFTINEX ağız yolu ile kullanılan ve sefalosporin olarak bilinen antibiyotik ilaç grubuna dahil olan sefdinir etkin maddesini içermektedir.

CEFTINEX, süspansiyon oluşturmak üzere krem-sarı renkli, çilek ve krema aromalı, granüle toz şeklinde 100 mL’lik şişeler halinde bulunmaktadır.

CEFTINEX bakterilerin (mikropların) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır.

 • Akut bakteriyel otitis media (orta kulak iltihabı)
 • Akut maksiller sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)
 • Akut bakteriyel rinosinüzit (burun ve sinüslerin iltihabı)
 • Tonsillit (bademcik iltihabı)
 • Farenjit (yutak/farinks iltihabı)
 • • Bazı deri enfeksiyonları (iltihapları)


  2.CEFTINEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CEFTINEX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Sefdinire, diğer sefalosporinlere ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise CEFTINEX’i kullanmayınız.

  CEFTINEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Sefdinir kullanımına bağlı olarak psödomembranöz kolit (karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal) ortaya çıkar ise, (CEFTINEX kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelir ise ishal önleyici ilaçlar almayınız ve durumu derhal doktorunuza bildiriniz)

 • Böbrek yetmezliğiniz var ise, (bkz bölüm 3’ teki özel kullanım durumları)
 • Penisilinlere karşı bildiğiniz bir aşırı duyarlılık durumunuz var ise (sefalosporinlere de aşırı duyarlılık durumunuz olabileceğinden durumu doktorunuza bildiriniz)
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CEFTINEX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CEFTINEX yemeklerden önce ya da sonra kullanılabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEFTINEX gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

  Başka ilaçlarda olduğu gibi, ilacın hamilelik sırasındaki kullanımı sadece beklenen yararın cenin üzerindeki riskten yüksek olduğu durumlarda ve doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEFTINEX’in anne sütüne geçtiği saptanmamıştır. Ancak anne sütü alan çocuk açısından bir risk olduğu göz ardı edilemez. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  CEFTINEX’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğu bildirilmemiştir.

  CEFTINEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CEFTINEX her 5 mL’lik dozunda 1 mmol (23 mg)dan az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  CEFTINEX’in her 5 mL’lik dozunda 3 g sukroz bulunmaktadır. Bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • CEFTINEX antiasitler (midenin aşırı asidini azaltan ilaçlar) ile birlikte alınırsa antiasitler sefdinirin emilimini azaltır. Eğer sefdinir tedavisi süresince antiasitler kullanılacak ise CEFTINEX antiasitlerin kullanılmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.

  • Gut hastalığı (damla hastalığı) tedavisinde de kullanılan probenesid, CEFTINEX’in böbreklerden atılma süresini uzatarak kandaki yoğunluğunun artışına neden olur. Bu ilacı kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.

  • Demir içeren ilaçlar ve yiyecekler CEFTINEX’in emilimini azaltır. CEFTINEX tedavisi sırasında demir içeren ilaçlar kullanılacak ise her iki uygulamanın arasında en az 2 saat olmalıdır. Özellikle demir içeren ilaç veya yiyeceklerle beraber kullanıldığında dışkı rengi kırmızı olabilmektedir (Bu renk değişikliği normal olarak değerlendirilmektedir).

  • CEFTINEX kullanımı bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.CEFTINEX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  CEFTINEX’i her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız.

  6 ay-12 yaş arası çocuklarda toplam günlük doz 14 mg/kg’dır. Bir günde önerilen en yüksek doz 600 mg’dır.

 • Akut bakteriyel otitis media, farenjit ve tonsillit tedavisi için günde 2 kere 7 mg/kg (12 saat ara ile) 5-10 gün boyunca veya günde tek doz 14 mg/kg 10 gün boyunca kullanılması önerilir.
 • Akut sinüzit tedavisinde günde 2 kere 7 mg/kg (12 saat ara ile) 10 gün boyunca veya günde tek doz 14 mg/kg 10 gün boyunca kullanılması önerilir.
 • Basit deri enfeksiyonlarının tedavisi için günde 2 kere 7 mg/kg (12 saat ara ile) 10 gün boyunca kullanılması önerilir.
 • Uygulama yolu ve metodu

  CEFTINEX sadece ağızdan kullanım içindir.

  Süspansiyonun hazırlanması:

  Süspansiyon hazırlanmadan önce, şişe kapalı iken ters çevrilip çalkalanarak toz gevşetilir/havalandırılır. Şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş su konarak iyice çalkalanır. Homojen (tamamı benzer özellikte) bir dağılım için 5 dakika beklenmelidir. Bu işlemin ardından şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar tekrar su eklenir ve çalkalanır. Sulandırılmış süspansiyon kontrollü oda ısısında 10 gün saklanabilir. Her kullanımdan önce şişe iyice çalkalanmalıdır.

  Dozun doğru bir şekilde alınabilmesi için şişe ile birlikte verilen ölçü kaşığı kullanılmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 ayın altındaki çocuklarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Vücut ağırlığı

  Önerilen doz şeması (125 mg/5mL için)

  9 kg

  2.5 mL 12 saat ara ile veya 5 mL günde tek doz

  18 kg

  5 mL 12 saat ara ile veya 10 mL günde tek doz

  27 kg

  7.5 mL 12 saat ara ile veya 15 mL günde tek doz

  36 kg

  10 mL 12 saat ara ile veya 20 mL günde tek doz

  > 43 kg

  12 mL 12 saat ara ile veya 24 mL günde tek doz

  Vücut ağırlığı 43 kg ve üzerindeki veya 12 yaşından büyük çocuklar, en yüksek günlük doz olan 600 mg’ı alabilirler.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek rahatsızlığı olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği veya hemodiyaliz uygulaması varsa doktorunuz böbrek fonksiyon değerlerine göre doz ayarlamasını yapacaktır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

  Eğer CEFTİNEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFTINEX kullanırsanız

  CEFTİNEX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

  Sefdinirin insanlarda fazla kullanımı ile yeterli veri bulunmamaktadır. Diğer P-laktam antibiyotiklerinin fazla kullanımı ile kusma, mide bulantısı, mide çukuru rahatsızlığı, ishal ve kafa karışıklığı gibi zehirlenme belirtileri görülmektedir. Kan diyalizi, böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefdiniri vücuttan hemen attığından; ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

  CEFTINEX'i kullanmayı unuttuysanız

  Tabletinizi almayı unutursanız, hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CEFTINEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kullanmayı doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz. Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmanız, hastalığınızın şiddetlenmesine ve tedavinin aksamasına neden olabilir.

  Eğer CEFTİNEX kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuza danışarak CEFTİNEX kullanımını sonlandırabilirsiniz.

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09791
Satış Fiyatı 111.07 TL [ 5 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 111.07 TL [ 1 Aug 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569280408
Etkin Madde Sefdinir
ATC Kodu J01DD15
Birim Miktar 125+5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller > Sefdinir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CEFTINEX 125 mg/5 ml 100 ml oral süspansiyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Aug 2022111.07 TL
1 Aug 2022111.07 TL
25 Jul 2022111.07 TL
18 Jul 2022111.07 TL
11 Jul 2022111.07 TL
24 Jun 202286.94 TL
17 Jun 202286.94 TL
10 Jun 202286.94 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları