Sanovel İlaçları › CARDOPAN 80 mg 98 film tablet › Kullanma Talimatı

CARDOPAN 80 mg 98 film tablet Kullanma Talimatı

Valsartan }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Valsartan Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 13 July  2012

CARDOPAN 80 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Valsartan 80 mg

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz (PH 102), prejelatinize nişasta, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, laktoz monohidrat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit E171, polietilen glikol 4000, kırmızı demiroksit E172 içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARDOPAN nedir ve ne için kullanılır?

2. CARDOPAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CARDOPAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CARDOPAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CARDOPAN nedir ve ne için kullanılır?

CARDOPAN, 28 ve 98 adet film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir. Tabletler yuvarlak, çentiksiz, pembe renklidir. Her bir film tablet, 80 mg valsartan içerir.

CARDOPAN, yüksek kan basıncının kontrol edilmesine yardımcı olan anjiyotensin II antagonistleri olarak bilinen ilaç sınıfına aittir.

CARDOPAN yüksek kan basıncının düşürülmesinde kullanılır. CARDOPAN, kalp yetmezliği tedavisinde de kullanılmaktadır. CARDOPAN ayrıca, sağ kalımı iyileştirmek ve ilave kalp sorunlarını azaltmak üzere kalp krizi (miyokard infarktüsü) geçirmiş hastaların tedavisinde de kullanılabilir.


2.CARDOPAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDOPAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Valsartana ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışınız).

• Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız

• Çift taraflı böbrek damarlarında daralma durumunuz varsa

CARDOPAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa

• Kalp yetmezliği tedavisi için bir beta blokör ile birlikte bir ACE inhibitörü kullanıyorsanız,

• Kusma, ishal veya yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) almaya bağlı rahatsızlık varsa,

• Kalp yetmezliğiniz varsa ya da daha önce miyokard infarktüsü geçirdiyseniz.

• Başlangıç dozu için doktorunuzun talimatlarını dikkatlice takip edin. Doktorunuz ayrıca böbrek fonksiyonunuzu da kontrol edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CARDOPAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARDOPAN aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz ya da gebe kalmayı planlıyorsanız CARDOPAN kullanmayın. Bu tip ilaçlar doğmamış çocuğa ciddi zararlar verebilir. Gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

Gebelik sırasında CARDOPAN kullanımının olası riskleri hakkında doktorunuz sizinle konuşacaktır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi CARDOPAN da bazı seyrek vakalarda baş dönmesine neden olabilir ve konsantrasyonu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle taşıt ve makine kullanımından önce veya konsantrasyona ihtiyaç duyulan diğer durumlarda, CARDOPAN'ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

CARDOPAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tabletler laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

CARDOPAN içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer:

• Özellikle idrar söktürücü (diüretik)ler olmak üzere, kan basıncını düşüren ilaçlar,

• Bazı psikolojik koşulların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan lityum,

• Dong quai, ephedra, yohimbin, ginseng ve sarımsak preparatları,

• Potasyum takviyesi, potasyum tutucu diüretikler, potasyum içeren yapay tuzlar kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CARDOPAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yüksek kan basıncı olan hastalar sıklıkla, bu problemin belirtilerine dikkat etmezler. Birçok kişi, kendini bu durumda normal hissedebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile, bu durum sizin ilacınızı almanızı, doktorunuz ve eczacınızın söylediklerini yerine getirmenizi daha önemli kılar. En iyi sonucu almak ve yan etki riskini azaltmak için, bu ilacı aynen doktorunuzun söylediği şekilde almanız son derece önemlidir. Önerilen dozu aşmayınız.

• CARDOPAN'ın ne kadar ve ne sıklıkta kullanılacağına doktorunuz karar verecektir. Yüksek kan basıncının tedavisi için, normal doz günde bir kere 80 mg ya da 160 mg'lık bir tablettir. Bazı durumlarda, doktorunuz daha yüksek bir doz reçete edebilir (yani, 320 mg tablet) ya da ilave bir ilaç daha verebilir (örneğin, bir idrar söktürücü (diüretik)).

• Kalp yetmezliğinde, tedaviye genellikle günde iki kere 40 mg ile başlanır. Doz kademeli olarak, hastanın tolere etme durumuna göre, günde iki kere 80 mg ve günde iki kere 160 mg'a çıkarılır.

• Kalp krizinden sonra, tedaviye genellikle günde iki kere 20 mg'lık düşük bir dozda olmak üzere, 12 saat içerisinde başlanır. Doktorunuz bu dozu birkaç hafta içerisinde kademeli olarak maksimum günde iki kere 160 mg'a çıkaracaktır. 20 mg'lık doz 40 mg'lık tablet ikiye bölünerek elde edilir.

Uygulama yolu ve metodu

CARDOPAN yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

CARDOPAN aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

CARDOPAN'ın çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde kullanımına dair deneyim bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş veya üzerindeki kişiler için özel bir doz önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Doktorunuz CARDOPAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CARDOPAN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer CARDOPAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDOPAN kullanırsanız

CARDOPAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CARDOPAN'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları almanız önerilir. İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, hemen bir tablet alınız.

İlacı aldığınız zaman sonraki dozun alınma zamanına yakınsa, bu dozu atlayıp almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CARDOPAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CARDOPAN tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe tedaviyi kesmeyiniz.

Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 308.94 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 308.94 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699536091532
Etkin Madde Valsartan
ATC Kodu C09CA03
Birim Miktar 80
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 98
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Valsartan
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CARDOPAN 80 mg 98 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023308.94 TL
15 Sep 2023308.94 TL
8 Sep 2023308.94 TL
1 Sep 2023308.94 TL
29 Aug 2023308.94 TL
21 Aug 2023308.94 TL
14 Aug 2023308.94 TL
7 Aug 2023308.94 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları