Nobel İlaç İlaçları › CANTAB 8 mg 28 tablet › Kullanma Talimatı

CANTAB 8 mg 28 tablet Kullanma Talimatı

Kandesartan Sileksetil }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Kandesartan Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 24 August  2012

CANTAB 8 mg tablet Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Kandesartan silekseti1............8    mg

•

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, polietilen glikol 8000 P, mısır nişastası, hidroksi propil selüloz-L, kalsiyum karboksi metil selüloz, magnezyum stearat, kırmızı demir oksit (El72).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANTAB nedir ve ne için kullanılır?

2. CANTAB’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANTAB nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANTAB’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CANTAB nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın ismi CANTAB’dır ve 28, 56 ve 98 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 8 mg etkin madde içerir.

Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının azaldığı hastalardaki kalp yetmezliğinin tedavisinde anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörlerine ilave olarak veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda kullanılmaktadır (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç grubudur.).

Etkin madde kandesartan sileksetil'dir. Kandesartan sileksetil, 'anjiyotensin II reseptör antagonisti' adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır. Böylece kalbinizin kanı vücudunuzun tüm bölümlerine pompalaması kolaylaşır.


2.CANTAB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANTAB'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Kandesartan sileksetile veya CANTAB’ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise (bkz. bölüm 6),

 • Emziriyorsanız,
 • • Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığı (safra kesesinden safranın iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise.

  Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz CANTAB’ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  CANTAB'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, CANTAB’ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,
 • Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustuysanız veya ishal iseniz,
 • • Conn sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,

 • Kan basıncınız düşükse,
 • Daha önce felç geçirdiyseniz,
 • Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ-Ağrı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar) kullanıyorsanız.
 • Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

  Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize CANTAB kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü CANTAB bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CANTAB'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CANTAB’ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz CANTAB’ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz CANTAB kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz CANTAB yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. CANTAB hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Bazı kişiler CANTAB kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

  CANTAB'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CANTAB bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı'nın başında yer almaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçlan kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. CANTAB bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da CANTAB üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

  • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE (Anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar

  • İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ), selekoksib veya etirokoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar),

  • Her gün 3 g' dan fazla Asetilsalisilik asit kullanıyorsanız (ağnyı ve enflamasyonu hafifleten ilaç),

  • Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesini arttıran ilaçlar),

  • Heparin (kanı sulandıran bir ilaç)

  • İdrar sökücüler (diüretikler)

  • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç)

  • Alkol kullanıyorsanız CANTAB kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. CANTAB kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi görülebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.CANTAB nasıl kullanılır ?

  CANTAB’ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CANTAB’ı her gün kullanmanız önemlidir.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

  Uygulama yolu ve metodu

 • Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.
 • Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Yüksek kan basıncı:

  • CANTAB’ın yaygın kullanım dozu günde 8 mg'dır. Kan basıncı cevabınıza göre doktorunuz günlük dozu 16 mg'a ve daha sonra da 32 mg'a kadar yükseltebilir.

 • Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya idrar söktürücü tablet kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu tavsiye edebilir.
 • Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

Kalp yetmezliği:

• CANTAB’ın yaygın başlangıç dozu günde 4 mg'dır. Doktorunuz bu dozu en az 2 haftalık aralıklarla iki katına çıkararak günde 32 mg'a    kadar yükseltebilir. CANTAB

kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla    birlikte alınabilir. Doktorunuz

hangi tedavinin size uygun olduğunu belirleyecektir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Hemodiyaliz dahil böbrek yetmezliği probleminiz var ise, günde 4 mg'lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği probleminiz var ise, günde bir defa 4 mg'lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Eğer CANTAB’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANTAB kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANTAB kullanırsanız

CANTAB'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

CANTAB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer CANTAB kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuzla konuşmadan CANTAB kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri  Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
En Yaygın Alerji Türleri En Yaygın Alerji Türleri Bağışıklık sistemi, polen, arı zehiri veya evcil hayvan gibi yabancı bir maddeye veya çoğu insanda reaksiyona neden olmayan bir yiyeceğe tepki gösterdiğinde alerjiler meydana gelir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Geri Ödeme KoduA11898
Satış Fiyatı 138.62 TL [ 14 Jun 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 138.62 TL [ 31 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699540015630
Etkin Madde Kandesartan Sileksetil
ATC Kodu C09CA06
Birim Miktar 8
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Kalp Damar Sistemi > Anjiyotensin II Antagonistleri > Kandesartan
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CANTAB 8 mg 28 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Jun 2024138.62 TL
31 May 2024138.62 TL
24 May 2024138.62 TL
17 May 2024138.62 TL
10 May 2024138.62 TL
3 May 2024138.62 TL
26 Apr 2024138.62 TL
22 Apr 2024138.62 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları