Deva İlaçları › CANLOX 32 mg/5 mg tablet (28 tablet) › Kullanma Talimatı

CANLOX 32 mg/5 mg tablet (28 tablet) Kullanma Talimatı

Kandesartan Sileksetil + Amlodipin Besilat }

Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 5 November  2019

CANLOX 32 mg/10 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 32 mg kandesartan sileksetil ve 10 mg amlodipine eşdeğer 13,87 mg amlodipin besilat içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, mikrokristalin selüloz (Tip 102), mikrokristalin selüloz (Tip 112), mannitol, kopovidon, sodyum nişasta glikolat, kalsiyum hidrojen fosfat, kırmızı demir oksit, gliserin, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANLOX nedir ve ne için kullanılır?

2. CANLOX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANLOX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANLOX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CANLOX nedir ve ne için kullanılır?

CANLOX 28 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 32 mg kandesartan sileksetil, 10 mg amlodipine eşdeğer 13,87 mg amlodipin besilat içerir.

CANLOX, kalsiyum kanal blokerleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan kandesartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarını bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlarının büzülmesine neden olarak kan basıncını arttırır. Kandesartan, anjiyotensin II’nin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

CANLOX, kan basıncını tek başına amlodipin veya kandesartan içeren bir ilaç ile yeterince kontrol edilemeyen hastalarda, yüksek kan basıncının (hipertansiyonun) tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Eğer yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbreklerdeki kan damarlarını tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltır.


 • 2.CANLOX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CANLOX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  CANLOX’un içeriğinde bulunan maddelerden (bu kullanma talimatının başında listelenen etkin veya yardımcı maddelerden) herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise (bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir.), Hamileyseniz veya emziriyorsanız,

  Şiddetli böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi < 30 mL/dk/1,73 m2 BSA) olanlarda,

  Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığı (safra kesesinden safranın iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise,

  Şiddetli düşük kan basıncınız varsa (hipotansiyon),

  Aort kalp kapakçığınızda daralma varsa (aortik stenoz) veya kardiyojenik şok (kalbinizin vücudunuza yeterli kan sağlayamadığı bir durum) durumunuz varsa,

  Bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız,

     Dihidropiridin türevi ilaçlara alerjiniz var ise (emin olmak için doktorunuza danışınız),

  Şeker hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise, CANLOX’un da içinde bulunduğu tansiyon düşürücü ilaç grubu olan ARB ve ADE inhibitörlerini, diğer bir tansiyon düşürücü ilaç olan “aliskiren” ile birlikte kullanmayınız.

  Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz CANLOX’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  CANLOX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, CANLOX’u kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

  Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,

  Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,

  Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustuysanız veya ishal iseniz,

  Conn sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,

  Kan basıncınız düşükse,

  Daha önce felç geçirdiyseniz,

  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ-Ağrı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar) kullanıyorsanız,

  Böbrek damarlarında daralmanız var ise,

  Aort veya mitral kapak daralması olan ya da hipertrofik kardiyomiyopatili (kalp kası kalınlaşmış olan) hasta iseniz,

  Ağır kalp yetmezliği, kalp hastalığı ya da aterosklerotik serebrovasküler hastalığı (damar sertleşmesine bağlı beyin damar hastalığı) olanlarda,

  Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz (son aylar içinde),

  Aynı hormonal sistem (Renin-anjiyotensin-aldosteron/RAAS) üzerinden etkili olan ilaçlar tansiyonunuzu düşürmeye yarayan Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) inhibitörü ve Anjiyotensin Reseptör Blokörü (ARB) diye bilinen gruplara dahil bir başka ilaç kullanıyorsanız düşük tansiyon, inme, bayılma, böbreklerde fonksiyon bozukluğu ve kanda potasyum fazlalığı görülebilir. Bu ürünlerle “aliskiren” içeren bir başka tansiyon ilacının beraber kullanımı önerilmez.

  Aliskiren etkin maddesi içeren ilaçlar ARB ve ADE inhibitörleri diye bilinen tansiyon ilaçlarıyla birlikte kullanılmaz.

  Eğer mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) olarak bilinen ilaç sınıfına giren bir ilaç ile birlikte bir ADE-inhibitörü alıyorsanız. Bu ilaçlar kalp yetmezliği tedavisine yöneliktir.

  Kan basıncınızın şiddetli şekilde yükselmesi (hipertansif kriz) durumunuz varsa,

  Yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa,

     75 yaş ve üzerinde iseniz,

  Hemodiyaliz hastasıysanız,

  Böbrek bozukluğunuz varsa, kanınızdaki potasyum seviyesi yüksekse ve ADE inhibitörü adı verilen ilaçları kullanıyorsanız.

  Doktorunuz düzenli aralıklarla böbrek fonksiyonunuz, kan basıncınız ve elektrolit miktarınızı (örn. potasyum) kontrol edebilir.

  Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

  Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize CANLOX kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü CANLOX bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

  CANLOX, deride güneş ışığına karşı hassasiyete neden olabilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CANLOX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CANLOX’u yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

  Alkol kullanıyorsanız CANLOX kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. CANLOX kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişiler baygınlık hissi veya sersemlik hissedebilir.

  CANLOX kullanan insanlar, greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun, etkin madde olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve CANLOX’un kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kalabilecek olan kadınlara tedavi sırasında oldukça etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları tavsiye edilir.

  Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz CANLOX’u kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz CANLOX kullanmayı bırakmanızı isteyecektir.

  Doktorunuz CANLOX yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. CANLOX hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara, hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Amlodipinin küçük miktarlarda anne sütüne geçtiği gösterilmiştir. Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız CANLOX’u kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

  Anne sütü alan bebeklerde istenmeyen etkilere neden olabileceğinden dolayı CANLOX kullanımının gerekli olduğu durumlarda emzirmeye son verilmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Bazı kişiler CANLOX kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

  CANLOX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CANLOX’un içeriğinde uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. CANLOX bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da CANLOX üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

  Beta blokerler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar

     İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar

  (NSAİİ), selekoksib veya etirokoksib (ağrıyı ve enflamasyonu hafifleten ilaçlar)

     Her gün 3 g’dan fazla asetilsalisilik asit kullanıyorsanız (ağrıyı ve enflamasyonu

  hafifleten ilaç)

  Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesini arttıran ilaçlar)

  Heparin (kanı sulandıran bir ilaç)

     İdrar sökücüler (diüretikler)

     Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç)

  Proteaz inhibitörleri olarak adlandırılan ritonavir, indinavir, nelfinavir (HIV, AIDS’e yol açan virüs tedavisinde kullanılan)

  Takrolimus, sirolimus, temsirolimus ve everolimus (bağışıklık sisteminizin çalışma şeklini değiştirmek için kullanılan bir ilaç)

  Ketokonazol veya itrakonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar)

     Verapamil, diltiazem (kalp ilaçları)

     Rifampisin, eritromisin, klaritromisin (antibiyotikler)

  Hafif depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir tedavi olan sarı kantaron

  Dantrolen (vücut sıcaklığında şiddetli artış için damardan kullanılan bir ilaç)

  Simvastatin (kolesterol düşürücü)

  Alkol kullanıyorsanız CANLOX kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. CANLOX kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi görülebilir.

  Eğer bir ADE-inhibitörü ve aliskiren alıyorsanız

  Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç)

  Eğer kalp yetmezliğinizin tedavisi için mineralokortikoid reseptör antagonistleri (MRA) (örneğin spironolakton, eplerenon) olarak bilinen bazı başka ilaçlarla birlikte bir ADE inhibitörüyle tedavi edilmişseniz

  Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olan deneyimlere göre CANLOX’un potasyum tutucu diüretiklerle, potasyum preparatları ile potasyum içeren yapay tuzlarla ya da potasyum düzeylerini artırıcı diğer ilaçlarla (örn; heparin) birlikte kullanımı, hipertansif hastalarda serum potasyum düzeylerini artırabilir. Bu nedenle, şeker hastalığınız (diyabetes mellitus) veya böbrek yetmezliğiniz var ise, potasyum düzeyini artırıcı bu ilaçları CANLOX ile kullanmayınız.

  İçeriğindeki magnezyum nedeniyle tetrasiklinlerin emilimini azaltabilir. Bu nedenle tetrasiklin grubu antibiyotiklerle birlikte kullanmaktan kaçınınız.


  3.CANLOX nasıl kullanılır ?

  CANLOX’u doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CANLOX’u her gün kullanmanız önemlidir.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.

  Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

  CANLOX’u greyfurt suyu ile almayınız.

  CANLOX’un önerilen kullanım dozu günde 1 tablettir. Hangi dozda CANLOX kullanılacağı hekimin kararına bağlıdır. Tedaviye verilen cevaba göre, daha yüksek veya daha düşük doz kullanımı hekim tarafından önerilebilir.

  Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya idrar söktürücü tablet kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu tavsiye edebilir.

  Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur. Fakat doz arttırımı dikkatle yapılmalıdır. 75 yaş üzeri hastalarda CANLOX son derece dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda hangi dozda CANLOX kullanılacağı hekimin kararına bağlıdır. Şiddetli böbrek yetmezliğiniz var ise CANLOX’u kullanmamalısınız.

  Amlodipin diyaliz edilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda hangi dozda CANLOX kullanılacağı hekimin kararına bağlıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa CANLOX’u kullanmamalısınız.

  Eğer CANLOX’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CANLOX kullanırsanız

  CANLOX’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Çok fazla tablet almanız kan basıncınızın düşmesine veya hatta tehlikeli derecede düşmesine sebep olabilir. Sersemlik, baş dönmesi, baygınlık, kalp ritminde bozulma veya zayıflık hissedebilirsiniz. Eğer kan basıncı düşüşünüz çok şiddetliyse, şok meydana gelebilir. Cildinizi soğuk ve nemli hissedebilirsiniz ve bilincinizi kaybedebilirsiniz. Çok fazla CANLOX tablet aldıysanız; acil tıbbi desteğe başvurunuz.

  CANLOX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

  CANLOX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer CANLOX kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuzla konuşmadan CANLOX kullanmayı bırakmayınız.

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
 • Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Deva Holding A.Ş.
  Satış Fiyatı 83.5 TL [ 17 Mar 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 83.5 TL [ 14 Mar 2023 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699525019905
  Etkin Madde Kandesartan Sileksetil + Amlodipin Besilat
  ATC Kodu C09DB07
  Birim Miktar 32/5
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Kalp Damar Sistemi > Anjiyotesin II Antagonistleri Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  CANLOX 32 mg/5 mg tablet (28 tablet) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  17 Mar 202383.50 TL
  14 Mar 202383.50 TL
  10 Mar 202383.50 TL
  3 Mar 202383.50 TL
  24 Feb 202383.50 TL
  20 Feb 202383.50 TL
  10 Feb 202383.50 TL
  3 Feb 202383.50 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları