Toprak İlaçları › CANDIDIN 150 mg 2 kapsül › Kullanma Talimatı

CANDIDIN 150 mg 2 kapsül Kullanma Talimatı

Flukonazol }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 6 July  2020

CANDİDİN 150 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her kapsül 150 mg flukonazol içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, mısır nişastası, magnezyum stearat, aerosil 200, sodyum lauril sülfat, beyaz opak kapsül (jelatin (sığır kaynaklı), titanyum di oksit)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANDIDIN nedir ve ne için kullanılır?

2. CANDIDIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANDIDIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANDIDIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CANDIDIN nedir ve ne için kullanılır?

CANDİDİN, 1 numara beyaz renkte opak kapsüller içinde beyaz toz içerir. 1 veya 2 kapsüllük ambalajlar halinde bulunur.

CANDİDİN, antifungal adı verilen ve mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.

CANDİDİN, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır.

CANDİDİN ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı (tinea kruris), gövde, kol ve bacakların yüzeyel mantar enfeksiyonu (tinea korporis), deri yüzeyi mantarı (tinea versicolor), deri ve mukozaların mantar hastalıkları enfeksiyonu dahil olmak üzere bir tür mantar hastalığı (dermatomikozlar), tırnaklardaki mantar hastalığı (onikomikozlar) tedavisi ve cinsel organlardaki mantar hastalıkları için kullanılır.


2.CANDIDIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANDIDIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Aşağıdakilere alerjik reaksiyonunuz olduysa:
 • Flukonazole veya CANDİDİN’in içerisinde bulunan herhangi bir bileşene
 • Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara
 • Belirtiler, kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.

 • Aleıjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
 • Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
 • Şizofreni (bir çeşit psikiyatrik hastalık) hastasıysanız ve şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili (antipsikotik) ilaç olan pimozid alıyorsanız
 • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız
 • Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız
 • Günde 400 mg’dan fazla flukonazol ile birlikte terfenadin içeren ve alerji tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız
 • CANDIDIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
 • Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
 • Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
 • Kızarıklık, kaşıntı gibi ciddi cilt reaksiyonu ya da nefes almada güçlük gelişirse
 • Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse tedavi sonlandırılmalıdır. Özellikle AIDS hastası iseniz şiddetli deri reaksiyonları gösterme eğilimi daha yüksektir.
 • Kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT uzamasına sebep olabilecek durumlar sizde mevcutsa
 • Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız (bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte kullanım”)
 • Böbreküstü bezlerinin kortizol gibi bazı steroid hormonlarını yeterli miktarda üretemediği böbrek yetmezliği belirtileri sizde mevcutsa (kronik veya uzun süreli yorgunluk, kas zayıflığı, iştah azalması, kilo kaybı, karın ağrısı)
 • Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amiodaron kullanıyorsanız
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CANDIDIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CANDİDİN’i yiyeceklerle birlikte veya bağımsız olarak alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğin ilk 3 ayında CANDİDİN’in günlük 400-800 mg uzun süreli kullanımı bebekte doğuştan anomali riskini arttırabilir. Cinsel organlardaki mantar hastalıklarının tek doz, düşük doz tedavisi ile bu risk gösterilmemiştir. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktorunuz almanız gerektiğini söylemediği takdirde hamileyken CANDİDİN almamalısınız.

  Etkin doğum kontrol yöntemleri uygulanmadığı takdirde çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda CANDİDİN kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  200 mg’a kadar tek doz CANDİDİN aldıktan sonra emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak CANDİDİN kullanıyorsanız emzirmeye devam etmeyiniz.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

  CANDIDIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar CANDİDİN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.

 • Aleıjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol içeren bir ilaç alıyorsanız
 • Mide bozulması için kullanılan sisaprid içeren bir ilaç alıyorsanız
 • Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid içeren bir ilaç alıyorsanız
 • Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız
 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan eritromisin alıyorsanız
 • Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. CANDİDİN ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

 • Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
 • Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
 • Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
 • Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfoterisin B, vorikonazol
 • Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
 • Bir antibiyotik olan azitromisin
 • Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam    gibi
 • benzodiazepinler

 • Sara hastalığı nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
 • Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokörler
 • Kan basıncını düşürücü olan losartan
 • Organ nakli reddini önlemek için siklosporin, takrolimus, everolimus, sirolimus ve çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan siklosfosfamid, vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin)
 • Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
 • Selekoksib, naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ve atorvastatin, simvastatin veya fluvastatin gibi lipid bozuklukları için kullanılan ilaçlar
 • Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
 • Doğum kontrol ilaçlan
 • Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon (steroid)
 • İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin ve AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir, klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
 • Astımı kontrol etmek için kullanılan teofılin
 • A Vitamini
 • Kistik fıbroz tedavisinde kullanılan ivakaftor
 • Düzensiz kalp atışının (aritmi) tedavisinde kullanılan amiodaron
 • İdrar söktürücü olarak kullanılan hidroklorotiyazid
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.CANDIDIN nasıl kullanılır ?

  Durum

  Doz

  Kandida türü mantarların neden olduğu ayak mantarı (tinea pedis), kasık mantarı {tinea kruris), gövde, kol ve bacakların yüzeyel mantar enfeksiyonu (tinea korporis)

  Haftada bir kez 150 mg veya günde bir kez 50 mg’dır.

  Tedavinin süresi 1 ila 4 haftadır. Ayak mantarı (itinea pedis) 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.

  Gövde, sırt ve kollarda deri renginde açık veya koyu renkli lekeler biçiminde oluşan derinin mantar enfeksiyonu (tinea versicolof) tedavisinde

  1-3 hafta için haftada bir kez 300 mg’dır.

  Kimi hastalarda üçüncü hafta 300 mg flukonazol gerekirken kimi hastalarda tek doz 300-400 mg yeterli olabilmektedir. Alternatif bir doz rejimi 2 ila 4 hafta boyunca, günde 50 mg’dır.

  Tırnaktaki mantar hastalığı tedavisinde (onikomikoz)

  Haftada 150 mg tek dozdur. Tedavi, enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadar devam ettirilmelidir. Normal olarak el tırnaklarının tekrar çıkması için 3-6 ay, ayak tırnakları için 6-12 aylık bir süre gerekmektedir. Bununla birlikte tırnağın uzama süresi kişiye ve yaşa bağlı olarak değişebilmektedir. Uzun süreli kronik enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavisinin ardından, bazen tırnakta şekil bozuklukları kalabilir.

  Cinsel organlardaki mantar hastalıkları tedavisinde

  Tek doz olarak 150 mg önerilir.

  Tekrarlayan vajinal mantar hastalığının tedavisinde

  Tekrarlayan vajinal mantar hastalığınızın görülme sıklığını azaltmak için doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde. T, 4., 7. günlerde toplam 3 doz alınmasını takiben haftada bir kez tek doz 150 mg kullanılabilir. Tedavi süresi 6 aydır.

  Doktorunuz kültür ve diğer laboratuvar çalışmalarının sonuçlan bilinmeden önce tedavinize başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından düzenlenecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Kapsüller bütün olarak bir bardak su ile yutulmalıdır. İlacınızı her gün aynı saatlerde almanız en iyisidir.

  İlacınız aç veya tok karnına alınabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  16 yaşından küçük çocuklarda flukonazolün, doktor gözetimi haricinde kullanımı önerilmemektedir. İlacınızı her zaman tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek sorunlarınız yoksa normal yetişkin dozu verilecektir. Böbrek sorunlarınız varsa doktorunuz ilacınızı böbreğin işlevine göre ayarlayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Doktorunuz, böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.

  5

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu nedenle karaciğer bozukluğu olan hastalarda dikkatli biçimde uygulanmalıdır.

  Eğer CANDİDİN’irı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CANDIDIN kullanırsanız

  Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız. Çok fazla CANDİDİN aldıysanız, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Olası fazla doz kullanımında gerçek olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme, düşünme gibi (halüsinasyonlar ve paranoid davranış) bir durum oluşabilir. Bu durumda doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Sistemik tedavi (destekleyici önlemler ve gerekli durumda mide yıkanması) yeterli olabilir.

  CANDİDİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CANDIDIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ilacınızı almadığınızı fark ettiğiniz zaman hemen alınız. Eğer bir sonraki dozunuzu alma zamanına yakınsanız unutulan dozu almayınız.

  İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız var ise doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CANDIDIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA01586
Satış Fiyatı 19.92 TL [ 6 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 19.92 TL [ 29 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699622150211
Etkin Madde Flukonazol
ATC Kodu J02AC01
Birim Miktar 150
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 2
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Flukonazol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CANDIDIN 150 mg 2 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 202019.92 TL
29 Jun 202019.92 TL
19 Jun 202019.92 TL
15 Jun 202019.92 TL
12 Jun 202019.92 TL
8 Jun 202019.92 TL
1 Jun 202019.92 TL
29 May 202019.92 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları