Glaxo Smithkline İlaçları › CALPOL 120 mg 150 ml süspansiyon › Kullanma Talimatı

CALPOL 120 mg 150 ml süspansiyon Kullanma Talimatı

Parasetamol }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 30 December  1899

CALPOL™ Süspansiyon 120 mg/5ml "Bebek ve çocuklar için"

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir ölçek (5 ml), 120 mg parasetamol içerir.

Yardımcı maddeler

Sorbitol çözeltisi, çilek aroması, sukroz, Nipagin M (metil parahidroksibenzoat), gliserol, Avicel rc 591, Karmoisin E 122, ksantan sakızı, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALPOL nedir ve ne için kullanılır?

2. CALPOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALPOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CALPOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CALPOL nedir ve ne için kullanılır?

CALPOL, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde, her bir ölçeğinde (her 5 mİ’de) 120 mg parasetamol içeren, ağn kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir İlaçtır. CALPOL 150 ml’lik şişede sunulmaktadır.

CALPOL çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır.


2.CALPOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALPOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılık (alerji) varsa,

•    Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa

CALPOL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Anemi (kansızlık) varsa,

•    Akciğer hastalığı varsa,

•    Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,

•    Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,

• Vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken doğmuş (37 haftadan önce) ise,

• Daha önce çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,

•    Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,

•    Propantelin ve metoklopramid gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullanıyorsanız,

•    Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar kullanıyorsanız,

•    Sarı kantaron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız.

3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.

CALPOL, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CALPOL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. İle birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

PANADOL’un hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullamhr.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALPOL’un emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanabilir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

CALPOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önceden çocuğunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksızlık (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Aşırı duyarlılık (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CALPOL’ün etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

•    Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)

•    Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

•    Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)

•    Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol

•    Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

•    Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

•    Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.CALPOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

1-6 yasa kadar: 5-10 mİ (1-2 Ölçek; 120-240 mg parasetamol)

3 av-1 vasa kadar: 2.5-5 mİ (yarım-1 ölçek) (60-120 mg parasetamol).

3 avın altındaki bebekler: 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 mİ (yanm ölçek)'lik bir doz uygundur. İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.

Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

6 vasin üzerindeki çocuklar ve tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için "CALPOL 6 Plus süspansiyon” önerilir.

En fazla günde 10-15 mg/kg bölünmüş dozlar halinde 60mg/kg kullanılır.

Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

Yaş

Doz

3 aydan küçük

Yarım ölçek (2.5 mİ)

3 ay-1 yaş arasında

Yanm-1 ölçek (2.5 - 5 mİ)

1 -6 yaş arasında

1-2 ölçek (5-10 mİ)

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır. CALPOL’un koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Bkz:

Yaşlılarda kullanımı

6 Plus süspansiyon" önerilir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa CALPOL kullanmayınız.

Eğer CALPOL ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CALPOL kullanırsanız

Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. CALPOL aşın dozajı hemen tedavi edilmelidir.

CALPOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CALPOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CALPOL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Doktor önerisine uygun biçimde kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA01571
Satış Fiyatı 40.64 TL [ 28 Nov 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 40.64 TL [ 18 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522705009
Etkin Madde Parasetamol
ATC Kodu N02BE01
Birim Miktar 120
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 150
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CALPOL 120 mg 150 ml süspansiyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
28 Nov 202240.64 TL
18 Nov 202240.64 TL
14 Nov 202240.64 TL
7 Nov 202240.64 TL
31 Oct 202240.64 TL
21 Oct 202240.64 TL
17 Oct 202240.64 TL
12 Oct 202240.64 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları