Abdi İbrahim İlaç İlaçları › CALDEOS-D3 40 EFF. tablet › Kullanma Talimatı

CALDEOS-D3 40 EFF. tablet Kullanma Talimatı

Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kalsiyum İçeren Mineraller Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 14 February  2020

CALDEOS-D3efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet, 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 880 IU vitamin D3içerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik Asit, Sodyum Bikarbonat, Sukraloz, PVP K30, Laktoz, Portakal Aroması, PEG 8000 Mikronize, Magnezyum Stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALDEOS-D3 nedir ve ne için kullanılır?

2. CALDEOS-D3’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALDEOS-D3 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CALDEOS-D3’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CALDEOS-D3 nedir ve ne için kullanılır?

CALDEOS-D3, beyaz - krem renkte yuvarlak efervesan tabletler şeklindedir.

CALDEOS-D3 30, 40 ve 90 efervesan tablet, plastik tüp silikajelli kapak ambalaj içerisinde piyasaya sunulmaktadır.

CALDEOS-D3, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar


2.CALDEOS-D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALDEOS-D3'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Kalsiyum, D vitamini veya CALDEOS-D3’ ün içerdiği herhangi birbileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse ve bunlara neden olan herhangi bir hastalığınız varsa,
 • D vitamini fazlalığınız (hipervitaminöz) varsa,
 • Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa,
 • Böbrekleriniz işlevlerini yapamayacak duruma gelmişse (böbrek yetmezliği),
 • Kanınızda ve/veya idrannızda kalsiyum artışına neden olabilecek uzun süreli hareketsizlik durumunuz varsa,
 • bu ilacı kullanmayınız.

  CALDEOS-Ds’ ü aşağıda belirtilen durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Başlıca belirtileri kuru öksürük ve eforla ortaya çıkan ilerleyici nefes darlığı olan sarkoidoz (bir tür bağışıklık sistemi hastalığı) hastası iseniz,
 • Böbrek işlevleriniz bozuksa,
 • Böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa,
 • İdrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması (Hiperkalsüri),
 • Kanda fosfat seviyeniz düşükse (Hipofosfatemi),
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse,
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CALDEOS-D3'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bunlarla birlikte CALDEOS-Ds’ ün etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

  Belirli gıda maddeleriyle (örneğin, oksalik asit, fosfat veya yağ asidi içeren gıda maddeleri) olan etkileşimlerin ortaya çıkması mümkündür.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CALDEOS-D3, yüksek dozda D vitamini içerir. Gebelik döneminde yüksek dozda D vitamininden kaçınmak gerekir. Zira kanda kalsiyum oranının uzun süreli artışı (hiperkalsemi) bebekte beden ve zekanın gelişme geriliğine, kalp damarlarında daralmaya (supravalvüler aort stenozu) ve göz hastalıklarına (retinopati) neden olabilir.

  CALDEOS-D3 gebelik döneminde ancak doktor gözetimi altında kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  D vitamini ve onun metabolizma ürünleri anne sütüne geçer. Ancak önemli bir etki beklenmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  CALDEOS-Cri’ ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine herhangi bir etkisi yoktur.

  CALDEOS-D3'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün, her efervesan tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Aşağıda yer alan ilaçlan kullanıyor iseniz CALDEOS-Cri’e başlamadan önce doktorunuza bildiriniz:

 • Diğer D vitaminleri, CALDEOS-D3’ ün etkisini artırır.
 • Belirli idrar söktürücü ilaçlar (Tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. CALDEOS-D3’ün benzer ilaçlarla aynı zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Epilepsi(sara) ve kalp ritmi bozuklanna karşı kullanılan ilaçlar (Fenitoin) veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (Barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • İltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (Glukokortikoidler) birlikte kullanılması durumunda D vitamini etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (Digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte CALDEOS-D3’ ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.
 • Kemik erimesi hastalığının (Osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (Bifosfonatların ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. CALDEOS-D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • CALDEOS-D3 ile birlikte kullanıldıklarında, antibiyotiklerin (Tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol gibi) etkileri azalabilir. CALDEOS-D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • Kalsiyum tuzları T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.
 • Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallarını doyurarak Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.
 • Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatların birlikte kullanılması beta blokerlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.
 • CALDEOS-D3 çinkonun emilimini azaltabilir.

 • 3.CALDEOS-D3 nasıl kullanılır ?

  CALDEOS-Ü3’ ü her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tablet olarak kullanınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Günde size önerilen miktarda CALDEOS-D3’ ü ağız yoluyla alınız.

  CALDEOS-D3’ ü bir bardak (200 mL) suda eritiniz. Sonra bardağı bekletmeden tamamıyla içiniz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  4 yaş altı çocuklarda ve bebeklerde kullanmayınız.

  4-8 yaş arası çocuklar:

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eriterek çocuğunuza içiriniz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1-2 efervesan tableti bir bardak (200 mİ) suda eritilerek içiniz.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği

  Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda CALDEOS-D3 kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer CALDEOS-D3 ’ ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CALDEOS-D3 kullanırsanız

  CALDEOS-D3 kullandıysanız:

  Kaza ile gereğinden fazla tablet aldıysanız hemen doktorunuz veya eczacınız ile temasageçiniz veya en yakın acil servise başvurunuz.

  CALDEOS-D3 ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CALDEOS-D3'i kullanmayı unuttuysanız

  CALDEOS-D3’ ü almayı unuttuğunuzu fark ederseniz endişelenmeyiniz, mümkün olan en kısa sürede efervesan tabletinizi alınız ve kullanma talimatlarına uygun şekilde ilacı kullanmaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CALDEOS-D3 ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı 30.15 TL [ 14 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 30.15 TL [ 7 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514020035
Etkin Madde Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3
ATC Kodu A12AX
Birim Miktar 1000+880
Birim Cinsi MG/IU
Ambalaj Miktarı 40
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kalsiyum İçeren Mineraller
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CALDEOS-D3 40 EFF. tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Feb 202030.15 TL
7 Feb 202030.15 TL
31 Jan 202030.15 TL
24 Jan 202030.15 TL
17 Jan 202030.15 TL
10 Jan 202030.15 TL
7 Jan 202030.15 TL
3 Jan 202030.15 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları