Inventim İlaçları › CALCI-NET D3 60 EVERVESAN tablet › Kullanma Talimatı

CALCI-NET D3 60 EVERVESAN tablet Kullanma Talimatı

Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kalsiyum İçeren Mineraller İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti | Güncelleme : 3 May  2013

CALCİ-NET D3 efervesan tablet Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 600 mg kalsiyum iyonuna eşdeğer 1500 mg kalsiyum karbonat, 400 IU D3 vitaminine eşdeğer 4,6 mg kolekalsiferol içermektedir.

Yardımcı Madde(ler):Sitrik asit anhidr, malik asit, sodyum hidrojen karbonat, sodyum siklamat, sodyum karbonat anhidr, maltodekstrin, sodyum sakkarin, portakal aroması, gliserin %85.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALCI-NET D3 nedir ve ne için kullanılır?

2. CALCI-NET D3’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALCI-NET D3 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CALCI-NET D3’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.CALCI-NET D3 nedir ve ne için kullanılır?

CALCİ-NET D3, mineral desteği olarak kullanılan kalsiyum karbonat ve D vitamini İçerir. CALCİ-NET D3 etkin madde olarak 600 mg kalsiyum iyonuna eşdeğer 1500 mg kalsiyum karbonat ve 400 1U D3 vitaminine eşdeğer 4,6 mg kolekalsiferol içeren beyaz renkte, çentiksiz, yuvarlak efervesan tabletlerdir. 60 (4 x 15) efervesan tablet, plastik kapaklı plastik tüpler içerisinde, karton kutuda kullanma talimatı ile kullanıma sunulmaktadır.

CALCİ-NET Ü3’ün içerdiği kalsiyum, kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar. D vitamini ise yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar.

CALCİ-NET D3 kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin önlenmesinde ve bazı durumlarda, kalsiyum ve D vitamini eksikliği riski taşıyan hastalarda kemik erimesi hastalığı (osteoporoz) tedavilerine ek olarak kullanılır.

2. CALCİ-NET Dj’ü kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler CALCİ-NET 1)3’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


2.CALCI-NET D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALCI-NET D3'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğer,

 • Kalsiyum karbonat, kolekalsiferol (vitamin Dı) veya efervesan tabletin içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılığınız varsa,
 • Kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum derişiminiz çok yüksekse,
 • Yüksek doz D vitamini alıyorsanız,
 • Böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa.
 • CALCI-NET D3'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Uzun süre boyunca CALCİ-NET D3 kullanmanız gerekiyorsa, doktorunuz kan ve idrar kalsiyum seviyelerinizi ve böbrek işlevlerinizi düzenli olarak izlemek isteyebilir.
 • Böbrek taşı şikayetiniz varsa, veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa, doktorunuz CALCİ-NET Di’ü; kan kalsiyum seviyelerinizi izleyerek tıbbi gözetim altında vermek isteyebilir,
 • Böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa, doktorunuz CALCİ-NET D3’ü; kan kalsiyum ve fosfat seviyelerinizi izleyerek tıbbi gözetim altında vermek isteyebilir,
 • CALCİ-NET D3 ile tedavinize ek olarak kalsiyum ve D vitamini içeren başka bir tıbbi ürün kullanacaksanız, doktor kontrolünde kullanmanız gereklidir,
 • Uzun süredir (aylardır) yatan hasta iseniz ve osteoporozunuz varsa, kan kalsiyum derişiminiz yükselebilir.
 • Sarkoidoz (bir tür bağışıklık sistemi hastalığı) hastası iseniz, kan ve idrarınızdaki kalsiyum düzeylerinizin izlenmesi gerekebilir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CALCI-NET D3'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkol, ıspanak, ravent, kepekli yiyecekler ve tahıllar kalsiyumun mide-bağırsak kanalından emilimini, dolayısıyla ilaçtan sağlayacağınız yaran azaltabilir. Bu gıdaların tüketilmesini takiben ilk 2 saat içinde CALCİ-NET Dj’ü almamanız önerilir.

  Yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bunlarla birlikte CALCİ-NET Ds’ün etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. Bir litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CALCİ-NET D3, gebelik döneminde doktor gözetimi altında kullanılabilir.

  Yüksek dozda kullanılmasının sakıncaları:

  Gebelik döneminde doktorunuzun önerdiğinden daha yüksek dozlarda CALCİ-NET Di kullanmaktan kaçınınız.

  Gebelerde, demir emiliminin azalma olasılığından dolayı, CALCİ-NET D3 alımı ile öğünler arasında en az 2 saatlik ara bulunmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CALCİ-NET D3 emzirme döneminde doktor gözetimi altında kullanılabilir.

  Kalsiyum, D vitamini ve onun metabolizma ürünleri (vücutta değişime uğrayarak oluşturduğu ürünler) anne sütüne geçer. Ancak önemli bir etki beklenmemektedir.

  Emziren annelerde, demir emiliminin azalma olasılığından dolayı, CALCİ-NET D3 alımı ile öğünler arasında en az 2 saatlik ara bulunmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  CALCİ-NET D3’ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

  CALCİ-NET D3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli

  bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozu 2,26 mmol (51,99 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü

  sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

 • Diğer D vitaminleri, CALCİ-NET D3’ün etkisini artırır.
 • Belirli idrar söktürücü ilaçlar (tiyazid türü diüretikler) kalsiyum dengesini azaltır. CALCİ-NET D3’ün benzer ilaçlarla aym zamanda alınması durumunda, kan kalsiyum seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Epilepsi (sara) ve fenitoin veya sinir sistemine etkileri olan ilaçlar (barbitüratlar) ile birlikte kullanılması vitamin D’nin etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • Genellikle iltihaplı durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler) ile birlikte kullanılması durumunda D vitamininin etkisinin azalmasına neden olabilir.
 • Kalp gücünü artıran ilaç tedavisi (digoksin ve diğer kardiyak glikozidleri) ile birlikte CALCİ-NET Di’ün kullanılması kalp ritim bozukluğuna neden olabilir. Bu durumlarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.
 • Kemik erimesi hastalığının (osteoporoz) tedavisinde kullanılan ilaçlarla (bifosfonatlann ve sodyum florürün) aynı zamanda alınması durumunda, bu ilaçların emilimi azalabilir. CALCİ-NET D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • CALCİ-NET D3 ile birlikte kullanıldıklarında, tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler (antibiyotik olarak kullanılır) ve ketokonazol (mantar tedavisinde kullanılır) gibi ilaçların etkileri azalabilir. CALCİ-NET D3 ile bu ilaçların kullanımı arasında en az 2 saatlik bir ara bırakınız.
 • Kalsiyum tuzlan T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin (tiroid tedavisinde kullanılır) kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.
 • CALCİ-NET D3'ün kolestiramin veya parafin yağı içeren ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda, CALCİ-NET D3’ün bu ilaçların alımmdan en az 2 saat önce veya 4—6 saat sonra alınması önerilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.CALCI-NET D3 nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaşlılarda kullanımı

  Ergenlik çağındakiler ve yetişkinler: Günde 1-2 efervesan tablet (600-1200 mg kalsiyuma ve 400-800IU D3 vitaminine eşdeğer).

  Uygulama yolu ve metodu

  CALCİ-NET D3 bir bardak suda eritilmeli (yaklaşık 200 mİ) ve hemen içilmelidir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklar: Günde 1 efervesan tablet.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  CALCİ-NET D3 ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda CALCİ-NET D3 ile tedavi sırasında özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Diğer:

  Hamileler ve emziren anneler: Alınan günlük kalsiyum miktarı 1500 mg’ı, D3 vitamini miktarı 600 IU’yu aşmamalıdır. Bu nedenle günlük dozun, en çok 1 efervesan tablet olması gerekir.

  Eğer CALCİ-NET D3 ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CALCI-NET D3 kullanırsanız

  Bulantı, kusma, susama, çok su içme, sık idrara çıkma, su kaybı ve kabızlık gibi hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyelerinin aşırı yükselmesi) belirtileri görülebilir.

  Elinizdeki CALCİ-NET D3 kutusunu ve içinde kalan efervesan tabletleri yanınıza alarak hemen doktor veya eczacınıza danışınız ya da size en yakın hastaneye başvurunuz. CALCİ-NET D3’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CALCI-NET D3'i kullanmayı unuttuysanız

  CALCİ-NET D3’ü almayı unuttuğunuzu fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede ilacınızı alınız. Eğer bir sonraki dozu almanıza çok az zaman kalmışsa, unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki doz zamanına kadar bekleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CALCİ-NET D3 ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz CALCİ-NET D3 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA10562
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8697936020053
Etkin Madde Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3
ATC Kodu A12AX
Birim Miktar 600+400
Birim Cinsi MG/IU
Ambalaj Miktarı 60
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Kalsiyum İçeren Mineraller
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

CALCI-NET D3 60 EVERVESAN tablet Barkodu