Lilly İlaçları › BYETTA 5 µG/20 µL SC kullanıma hazır dolu enj. kalemi içinde çözelti {Lilly} › Kullanma Talimatı

BYETTA 5 µG/20 µL SC kullanıma hazır dolu enj. kalemi içinde çözelti {Lilly} Kullanma Talimatı

Eksenatid }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Eksenatid Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti. | Güncelleme : 18 January  2013

BYETTA 5 mikrogram/20 mikrolitre s.c.

Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içinde çözelti, 1.2 ml

Deri altına uygulanır.

Etken Madde

Eksenatid

BYETTA kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içindeki çözeltinin her 20 mikrolitre (^l) dozu, 5 mikrogram (^g) eksenatid içerir. Her 1 mililitre (ml) enjeksiyonluk çözelti 250 mikrogram eksenatid içerir.

Yardımcı maddeler

Metakrezol (her dozda 44 mikrogram), mannitol, glasiyel asetik asit, sodyum asetat trihidrat ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BYETTA nedir ve ne için kullanılır?

2. BYETTA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BYETTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BYETTA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BYETTA nedir ve ne için kullanılır?

BYETTA cam bir kartuş içine doldurulmuş berrak ve renksiz sıvı şeklindedir (enjeksiyonluk çözelti). Kartuş bir kaleme yerleştirilmiştir. Kalemin içindeki ilaç bittiğinde, kalemi tekrar kullanamazsınız. Her kalem 30 günlük, günde iki kez enjeksiyona yetecek şekilde 60 doz içerir. 1 kalemlik ambalajlar halinde mevcuttur.

BYETTA, Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığı (diabetes mellitus) olan yetişkinlerde kan şekeri kontrolünü sağlamak için enjekte edilerek kullanılan bir ilaçtır.

BYETTA, metformin veya sülfonilüre gibi diğer şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri veya her ikisi ile birlikte kullanılabilir. Doktorunuz size BYETTA'yı kan şeker düzeyinizi kontrol etmeye yardımcı olması için ek bir ilaç olarak önermektedir. Beslenme ve egzersiz planınıza uymaya devam ediniz.

BYETTA dozunu ayarlamak için kan şekeri seviyenizi her gün kontrol etmeniz gerekli değildir. Ancak, aynı zamanda bir sülfonilüre grubu ilaç da kullanıyorsanız, doktorunuz sülfonilüre grubu ilacın dozunu ayarlamak için kan şekeri seviyelerini kontrol etmenizi isteyebilir.

Sizde şeker hastalığının (diyabet) olmasının sebebi, vücudunuzun kanınızdaki şeker düzeyini kontrol etmek için yeterli insülin salgılayamaması veya vücudunuzun insülini düzgün olarak kullanamamasıdır. BYETTA, kan şekeriniz yükseldiğinde vücudunuzun insülin üretimini artırmasına yardımcı olur.

BYETTA insülin tedavisi gerektiren şeker hastalarında insülinin yerini alacak bir ilaç değildir.


2.BYETTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BYETTA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

• Eksenatid veya bu kullanma talimatında listelenen BYETTA'nın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyet) varsa

BYETTA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Sülfonilüre grubu bir ilaç ile birlikte kullanırken kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) ortaya çıkabilir. Kullandığınız diğer ilaçlardan herhangi birinin sülfonilüre içerip içermediğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

• BYETTA cilt altına enjekte edilmelidir; damar veya kas içine enjekte edilmemelidir.

• Mide boşalması (yavaş mide boşalması dahil) veya yemek sindirimi ile ilgili ciddi problemleriniz varsa, BYETTA kullanımı önerilmemektedir. BYETTA mide boşalmasını yavaşlatır ve bu nedenle yiyecekler midenizden daha yavaş geçer.

• BYETTA'nın insülinler ile birlikte kullanımı önerilmez.

• BYETTA kullanan Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığı (diabetes mellitus) olan bazı kişilerde ani pankreas iltihabı geliştiği bildirilmiştir ve olguların bazılarında akut pankreas iltihabı ile BYETTA kullanımının ilişkili olabileceği şüphesi mevcuttur. Bu nedenle, BYETTA kullanımında ani pankreas iltihabı belirtileri yönünden dikkatli olunmalıdır. Kusmayla birlikte olan veya olmayan, açıklanamayan, ısrarlı, ciddi karın ağrısı durumlarında tıbbi değerlendirme yapılmalı, pankreas iltihabı şüphesi var ise Byetta ve diğer şüpheli ilaçlar kesilmeli ve pankreas iltihabı tanısı doğrulanıp altta yatan neden açıklanana kadar Byetta'ya tekrar başlanmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Böbrek yetmezliği olan hastalar

BYETTA'nın böbrek hastalığı olan kişilerde kullanımı ile deneyim çok azdır. Eğer ağır böbrek hastalığınız varsa veya diyalize giriyorsanız BYETTA kullanmanız önerilmez.

Çocuklar

BYETTA, çocuklarda ve 18 yaşından küçük ergenlerde araştırılmamıştır ve bu nedenle bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

BYETTA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması


3.BYETTA nasıl kullanılır ?

BYETTA'yı daima doktorunuz veya diyabet hemşirenizin size önerdiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız hallerde doktorunuza, diyabet hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BYETTA'nın 5 mikrogram ve 10 mikrogram olmak üzere iki dozu mevcuttur. Doktorunuz başlangıç için günde iki kez BYETTA 5 mikrogram kullanmanızı önerebilir. 30 gün boyunca BYETTA 5 mikrogram kullandıktan sonra, doktorunuz dozunuzu günde iki kez BYETTA 10 mikrograma yükseltebilir. Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kaleminizden bir enjeksiyon size uygun dozunuzu verecektir. Doktorunuz söylemedikçe dozunuzu değiştirmeyiniz.

BYETTA, sabah ve akşam öğünlerinizden veya aralarında 6 saat veya daha fazla süre bulunan günlük iki ana öğününüzden önceki 60 dakika (1 saat) içinde enjekte edilmelidir. BYETTA'yı yemekten sonra kullanmayınız.

BYETTA dozunu ayarlamak için şeker seviyenizi her gün kontrol etmeniz gerekli değildir. Ancak, aynı zamanda bir sülfonilüre grubu ilaç da kullanıyorsanız, doktorunuz sülfonilüre dozunu ayarlamak için kan şekeri seviyelerini kontrol etmenizi isteyebilir.

BYETTA kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemini kullanmak için, bu talimat beraberindeki Kalem Kullanma Kılavuzuna bakınız.

Uygulama yolu ve metodu

BYETTA bacağınızın üst kısmı (uyluk), karın bölgesi (abdomen) veya üst kolun cilt altına (subkutan enjeksiyon) enjekte edilir.

Kendi başınıza ilk kez kullanmadan önce, doktorunuz veya hemşireniz size BYETTA'yı nasıl enjekte edeceğinizi öğretmelidir.

Kutuda kalem iğneleri yoktur. BYETTA kaleminiz ile aşağıdaki iğneleri kullanabilirsiniz:

• 29 (ince), 30 veya 31 (daha ince) gauge (0.25-0.33 mm çap) ve

• 12.7 mm, 8 mm veya 5 mm uzunluk

Sizin için hangi kalınlık ve uzunluktaki iğnenin uygun olduğunu doktor veya hemşirenize danışınız.

Her enjeksiyon için yeni bir iğne kullanınız ve her kullanımdan sonra iğneyi atınız. Bu ilaç sizin içindir; BYETTA kalemi asla başkaları ile paylaşmayınız.

Çocuklarda kullanımı

BYETTA, çocuklarda ve 18 yaşından küçük ergenlik çağındakilerde kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

70 yaş üzeri hastalarda dikkatle kullanılmalı ve 5 mikrogramdan 10 mikrograma doz artırımına dikkatle geçilmelidir. 75 yaş üzeri hastalarda deneyim çok kısıtlıdır.

Özel kullanım durumları

Hafif derecede böbrek yetmezliği bulunan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.

Orta derecede böbrek yetmezliği bulunan hastalarda 5 mikrogramdan 10 mikrograma doz artırımına dikkatle geçilmelidir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz BYETTA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü kan şekeri değerleriniz bundan etkilenebilir.

Eğer BYETTA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BYETTA kullanırsanız

BYETTA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer gereğinden fazla BYETTA kullandıysanız derhal tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir. Çok fazla BYETTA bulantı, kusma, baş dönmesi veya düşük kan şekeri belirtilerine neden olabilir.

BYETTA'i kullanmayı unuttuysanız

Bir BYETTA dozunu unutursanız, o dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu bir sonraki uygulama zamanında uygulayınız. Fazladan bir doz kullanmayınız veya unuttuğunuz dozu telafi etmek için bir sonraki dozunuzun miktarını artırmayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BYETTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BYETTA tedavisini bırakmanız gerektiğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız. BYETTA kullanmayı bırakırsanız, kan şekeri değerleriniz bundan etkilenebilir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza, diyabet hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA11759
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699673954240
Etkin Madde Eksenatid
ATC Kodu A10BX04
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 1
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Oral Antidiyabetik İlaçlar > Eksenatid
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BYETTA 5 µG/20 µL SC kullanıma hazır dolu enj. kalemi içinde çözelti {Lilly} Barkodu