İlaçları › BUTOPAN 10 mg 20 draje { Metin Ecza } › Kullanma Talimatı

BUTOPAN 10 mg 20 draje { Metin Ecza } Kullanma Talimatı

Hiyosin N Butilbromur }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Belladona ve Türevleri > Hiyosin-n-Butilbromür Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 5 June  2015

BUTOPAN 10 mg Draje Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her draje 10 mg Skopolamin-N-Butil bromür içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, jelatin, talk, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat, silikon dioksid, nişasta, şeker, tartrazin (El02), karbon tetra klorür, balmumu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUTOPAN nedir ve ne için kullanılır?

2. BUTOPAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUTOPAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUTOPAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BUTOPAN nedir ve ne için kullanılır?

BUTOPAN 10 mg draje spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir. 1 draje içinde etkin madde olarak 10 mg skopolamin-N-butil bromür bulunur.

20 draje içeren blister ambalajda sunulmaktadır. Drajeler sarı renkte ve yuvarlaktır.

BUTOPAN 10 mg draje aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki kasılmaların (spazm) ve hareket bozukluklarının geçirilmesi için kullanılır:

•Mide

•Barsaklar


2.BUTOPAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTOPAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-    Etkin madde olan skopolamin-N-butil bromür veya BUTOPAN 10 mg draje’nin içerdiği diğer maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa,

-    Göz içi basıncının aşın artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun için tedavi görmüyorsanız,

-    İdrarınızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir rahatsızlığınız varsa (öm. erkeklerde prostat bezinde büyüme)

-    Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak tıkanması varsa

-    Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir rahatsızlığınız varsa

-    Megakolon adı verilen kalın barsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa,

-    Myasteni gravis adı verilen kasların aşırı güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir hastalığınız varsa,

-    Hamileyseniz,

-    Bebek emziriyorsanız.

BUTOPAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-    Gözünüzde dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa,

-    Barsaklarınızda veya idrar yollarınızda tıkanma varsa,

-    Kalp atım sayınızda aşırı artışla birlikte kalpte ritim bozukluğunuz varsa,

-    Aşırı tiroid hormonu salgılamasına yol açan bir tiroid bezi rahatsızlığınız varsa,

-    İdrar yapmada güçlük yaratan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme olması gibi)

-    Kabızlık çekiyorsanız,

-    Vücut ısınızda yükselme varsa,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BUTOPAN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BUTOPAN 10 mg draje’nin yiyecek veya içecekle etkileşime girdiğine ilişkin herhangi bir bulgu mevcut değildir. BUTOPAN 10 mg draje aç kamına veya besinlerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza haber vermelisiniz. BUTOPAN 10 mg draje hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız BUTOPAN 10 mg draje kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişilerde BUTOPAN 10 mg draje kullanımı sırasında gözlerin yakını ve uzağı görmeye uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

BUTOPAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BUTOPAN 10 mg draje içinde 72.400 mg laktoz içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

BUTOPAN 10 mg draje içinde 78.000 mg şeker içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

BUTOPAN 10 mg draje dozunda 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

BUTOPAN 10 mg draje içinde tartrazin (El02) içerir. Aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız, BUTOPAN ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

BUTOPAN lOmg draje, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolinerjik etkiler artabilir:

Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar Aleıjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin

Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (örn. tiotropium, ipratropium)

Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin gibi ilaçlar, butirofenonlar, fenotiyazinler.

  • Metoklopramid: kusmayı önlemek için kullanılan bir dopamin anatagonistidir. BUTOPAN 10 mg draje ile birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide barsak kanalı üstündeki etkileri azalır.
  • 3/6
  • Beta-adrenerjik ilaçlar: Tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının önlenmesi, kalpte ritim bozukluklarının ve kalp krizinin tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik ilaçların BUTOPAN ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir.

3.BUTOPAN nasıl kullanılır ?

BUTOPAN 10 mg draje’yi daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

BUTOPAN 10 mg draje erişkinlerde Günde 3 kez 1-2 draje uygulanır.

6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 3 kez 1 draje uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

BUTOPAN 10 mg draje yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Drajeleri çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile)

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer ya da böbreklerinizden rahatsızlığınız varsa, bu ilaç doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer BUTOPAN 10 mg Draje ’ninn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTOPAN kullanırsanız

BUTOPAN 10 mg draje ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızarıklık, mide barsak hareketlerinden azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir.

BUTOPAN'i kullanmayı unuttuysanız

İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz almalısınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu alarak tedaviye devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BUTOPAN 10 mg Draje ile tedavi sonlandırddığında oluşabilecek etkiler

Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA16896
Satış Fiyatı 41.3 TL [ 23 Jan 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 41.3 TL [ 16 Jan 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681023120016
Etkin Madde Hiyosin N Butilbromur
ATC Kodu A03BB01
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Belladona ve Türevleri > Hiyosin-n-Butilbromür
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BUTOPAN 10 mg 20 draje { Metin Ecza } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
23 Jan 202341.30 TL
16 Jan 202341.30 TL
9 Jan 202341.30 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları