Deva İlaçları › BUSPON 5 mg 50 kapsül › Kullanma Talimatı

BUSPON 5 mg 50 kapsül Kullanma Talimatı

Buspiron Hcl }

Sinir Sistemi > Anksiyolitikler > Buspiron HCL Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 27 March  2020

BUSPON 5 mg kapsül Ağız yolu ile uygulama içindir.

Etken Madde

Her bir kapsülde 5.0 mg buspiron hidroklorür içermektedir.

•    Yardımcı madde(ler):Laktoz monohidrat, tartrazin (E102), nişasta, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), eritrosin (E127), indigotin (E 132), jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUSPON nedir ve ne için kullanılır?

2. BUSPON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUSPON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUSPON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BUSPON nedir ve ne için kullanılır?

BUSPON, 25 kapsül içeren blister ambalajlarda bulunur. Her bir karton kutu 25 veya 50 kapsül içermektedir.

BUSPON, buspiron hidroklorür etkin maddesini içermektedir.

BUSPON anksiyolitikler adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

Bu ilaçlar merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olup beyindeki kimyasalların düzeylerini değiştirmektedir.

BUSPON aşağıdaki koşulları tedavisinde kullanılabilir:

• Endişe bozukluğunun kısa dönem tedavisi

 • Ruhsal çöküntü belirtileri ile veya bu belirtiler olmaksızın endişe semptomlarının tedavisi

 • 2.BUSPON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BUSPON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • Buspiron hidroklorür’ e veya BUSPON’un içeriğindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa
 • • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

  • Sara hastalığınız varsa

 • Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa
 • • Porfiri hastalığınız (Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) varsa

  BUSPON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Geçmişte karaciğer veya böbrek hastalığı yaşadıysanız

 • Benzodiazepin (örneğin nitrazepam veya temazepam) veya başka bir yaygın sedatif veya hipnotik ilaç kullanıyorsanız, BUSPON’ u kullanmadan önce bu ilaçları kademeli şekilde kesmelisiniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BUSPON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BUSPON kullanırken greyfurt suyu içeren ürünler yemeden veya içmeden önce doktorunuza danışınız.

  BUSPON kapsüllerin alkol birlikte kullanılmaması gerekmektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız BUSPON kullanmayınız. Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza ve eczacınıza danışınız:

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BUSPON emzirme döneminde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Kullandığınız kapüller uyuşukluk veya sersemlik hissine neden olabilir. Araç veya makine kullanmadan önce ilacın etkilerinden emin olunuz.

  BUSPON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Her bir BUSPON kapsül 94 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  BUSPON kapsül tartrazin içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdakilerden herhangi birini kullanıyorsanız, BUSPON’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 • Fenelzin ve tranilsipramin gibi ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOI)
 • haloperidol ve lityum (ruhsal hastalıkların tedavisi için)
 • diltiazem ve verapamil gibi kalsiyum kanal blokerleri (yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)
 • eritromisin, itrakonazol ve linezolid (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)
 • sarı kantaron, nefazodon ve L-triptofan (depresyon tedavisi için)
 • fluoksetin ve paroksetin gibi depresyon tedavisinde kullanılan selektif serotonin re- uptake inhibitorleri (SSRI)
 • haloperidol ve lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili antipsikotik)
 • sumatriptan gibi triptanlar (migren tedavisi için)
 • • tramadol (ağrı kesici)

  • baklofen (Kas gevşitici)

  • lofeksidin (bağımlılık tedavisi için)

 • nabilon (mide bulantısı tedavisi için)
 • Alerji ilaçları (antihistaminikler)
 • nitrazepam veya temazepam gibi benzodiazepinler veya diğer sakinleştirici ve uyku verici ilaçlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.BUSPON nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaşlılar da dahil olmak üzere erişkinler

  Başlangıç dozu günde iki veya üç kez alınan 5 mg olup, doz her iki veya üç günde bir yükseltilebilir. Tedaviye devam ederken uygulayacağınız rutin günlük doz bölünmüş dozlar halinde alınan 15 mg ila 30 mg olup, izin verilen en yüksek günlük doz bölünmüş şekilde alınan 45 mg’dır.

  Uygulama yolu ve metodu

  BUSPON oral yolla uygulama içindir.

  BUSPON kapsülleri suyla birlikte yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  İlacın çocuklardaki etkinlik ve güvenliliği bilinmediğinden bu hasta grubunda BUSPON kullanılması önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yetişkinlerde kullanıldığı gibidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa doktorunuz alacağınız dozu azaltabilir.

  Eğer BUSPON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BUSPON kullanırsanız

  Siz (veya bir başkası) aynı anda çok sayıda kapsül kullanmışsa veya bir çocuğun bir kapsül yuttuğundan şüpheleniyorsanız, size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz veya derhal doktorunuza danışınız. Aşırı doz belirtileri mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, sersemlik hissi, uyuşukluktur.

  BUSPON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BUSPON'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir dozu almayı unutursanız, bir sonraki dozun zamanına çok yakın değilse hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

  BUSPON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kapsülleri kullanmayı kesmeden önce doktorunuza danışınız ve doktorunuzun bu konudaki talimatlarını izleyiniz.

  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA01509
Satış Fiyatı 10.65 TL [ 27 Mar 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 10.65 TL [ 23 Mar 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKırmızı Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525150103
Etkin Madde Buspiron Hcl
ATC Kodu N05BE01
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Sinir Sistemi > Anksiyolitikler > Buspiron HCL
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BUSPON 5 mg 50 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
27 Mar 202010.65 TL
23 Mar 202010.65 TL
18 Mar 202010.65 TL
13 Mar 202010.65 TL
6 Mar 202010.65 TL
28 Feb 202010.65 TL
21 Feb 202010.65 TL
14 Feb 20209.50 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları