BRONKO 1200 mg 120 ml şurup Kısa Ürün Bilgisi

Oksolamin Fosfat }

Solunum Sistemi > Öksürük İlaçları > Oksolomin
Lafar İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | 30 December  1899

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

BRONKO şurup 120ML

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

5 ml (1 ölçek) şurup, 50 mg oksolamin fosfat içerir.

Yardımcı maddeler

Ponso 4R (E124) (0.9 mg), Nipajin M Sodyum (E219) (E60 mg), Şeker (7200 mg) içermektedir.

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.


3.   FARMASÖTİK FORMU

Şurup.

Kırmızı berrak şurup.


4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına eşlik eden öksürüğün semptomatik tedavisinde kullanılabilir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Hekim başka bir şekilde tavsiye etmediği takdirde ortalama olarak;

2 yaşından büyük çocuklarda: 5 ml’lik 1-2 ölçek,

Yetişkinlerde: 5 ml’lik 3 ölçek,

Günde 4 kere yemekten sonra verilir.

Uygulama şekli: Yemeklerden sonra ağız yoluyla alınır. Gereğinde eşit miktarda su ile sulandırılarak kullanılır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:    2 yaşından küçük çocuklarda halüsinasyonlara neden

olabileceğinden dolayı bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

4.3. Kontrendikasyonlar

BRONKO ŞURUP’un içindeki maddelerden birine karşı önceden aşın hassasiyet gösterdiği bilinen kişilerde kullanılmaz.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

•    Şurup alımı ağız boşluğunda geçici olan hafif hipesteziye sebep olabilir.

•    BRONKO, özellikle midesi hassas olanlarda yemekten sonra verilmelidir.

•    Şurubun eşit miktarda su ile karıştırılması ile yan etkiler genellikle önlenebilir.

•    2 yaşından küçük çocuklarda halüsinasyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, bu yaş grubunda kullanılmamalıdır.

•    Nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi (örneğin; glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu) olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

•    BRONKO’nun içeriğindeki ponso 4R (E124), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

•    BRONKO’nun içeriğinde bulunan Nipajin M Sodyum (E219) alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Antikoagülan ilaçlarla tedavi görenler, BRONKO kullanmadan önce doktora danışmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlar üzerinde etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyon üzerinde etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye

Gebelik kategorisi, C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

BRONKO’nun çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlara herhangi bir etkisi veya doğum kontrolü (kontrasepsiyon) için kullanılan ilaçlarla herhangi bir etkileOimi bildirilmemiştir.

Gebelik dönemi

Gebe kadınlarda yeterli çalışma bulunmadığından, BRONKO gebelik dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Emziren kadınlarda yeterli çalışma bulunmadığından, BRONKO emzirme dönemi boyunca kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

BRONKO tedavisinin insanlarda fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

BRONKO kullanımı, araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

4.8. İstenmeyen etkiler

Nadiren, çocuklarda optik illüzyon vakalan bildirilmiştir.

Hafif lokal anestezik etkisi sebebiyle ağız mukozasında geçici his azalmasına sebep olabilir. Ender olarak özellikle hassas bireylerde aç kamına verilince bulantı, kusma, mide yanması ve bağırsak hareketlerinde artmaya sebep olabilir. Şurubun eşit miktarda su ile kanştmlması ve yemekten biraz sonra verilmesi ile bu durum genellikle önlenebilir.

Çok ender olarak aşm hassasiyeti olanlarda ürtiker görülebilir.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Literatürde 600 mg alan 3,5 yaşındaki çocukta görülen baş dönmesi ve renk solgunluğunun tedavisiz iyileştiği; 1300 mg alan 16 aylık çocukta görülen baş dönmesi, kusma ve ajitasyonun sedatif ve analeptik tatbiki ile arızasız iyileştiği bildirilmiştir.

Antidotu yoktur. Erkense mide boşaltılır, semptomatik ve eliminasyonu çabuklaştırıcı tedavi uygulamr.


5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Antitussif, ATC kodu: R05DB07 BRONKO’nun etkin maddesi oksolamin, antiinflamatuvar etkide bir ajandır.

Öksürük, genellikle solunum yollan mukozasının inflamasyonu ve tahrişi sonucu ortaya çıkan bir belirtidir. Öksürüğü semptomatik olarak kesmekle esas tedavi yapılmış olmaz.

Oksolamin, solunum yollan mukozasının inflamasyonu ile birlikte ona bağlı ateş, ağn ve spastik initasyonu ortadan kaldmr; mukolitik etkisi ile sekresyonlan sulandmr; sonuç olarak öksürüğü sebebi ile birlikte tedavi eder.

Etkisinin periferik olmasından dolayı oksolamin, merkezi öksürük kesicilere has yan etkilere (kabızlık, solunum depresyonu, baş dönmesi, sersemlik, alışkanlık) sebep olmaz; siliyer hareketleri inhibe etmez.

Tolerans çok iyidir ve tedavi maıjı geniştir; tedavi dozundan çok yüksek dozlarda dahi yan etkilere ve toksik reaksiyonlara sebep olmaz.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Oral yoldan verilen oksolamin, hızlı bir şekilde metabolize edilir; idrar ve dışkı yolu ile 24 saat içinde tam olarak atılır.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Çeşitli hayvan türleri üzerinde yapılan toksikolojik çalışmalar, oksolaminin iyi tolere edildiğini; teratojenik veya mutajenik etkiler oluşturmadığım göstermiştir. Test edilen çeşitli hayvan türlerinde oral LD 50 değerleri, 650-2500 mg/kg arasındadır.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Sitrik asit susuz Nipajin M Sodyum (E219) Ponso 4R (E124) Frambuaz esansı Şeker Distile su

6.2. Geçimsizlik

Bildirilmemiştir.

6.3. Raf ömrü

 

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

120ml. ve 150ml. koyu renkli cam şişe, pilver proof kapak ve ölçeği (5ml.) ile birlikte kutuda sunulmaktadır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış ürünler yada artık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Aüklan Kontrolü Yönetmeliği’” ne uygun olarak imha edilmelidir.

Özel bir gereklilik yoktur.

Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur. Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Lafar İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA10177
Satış Fiyatı 65.79 TL [ 7 Jun 2024 ]
Önceki Satış Fiyatı 65.79 TL [ 31 May 2024 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699797570050
Etkin Madde Oksolamin Fosfat
ATC Kodu R05DB07
Birim Miktar 1200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 120
Solunum Sistemi > Öksürük İlaçları > Oksolomin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
BRONKO 1200 mg 120 ml şurup Barkodu