Santa Farma İlaçları › BRONCHOREST 10/5 mg 30 kapsül › Kullanma Talimatı

BRONCHOREST 10/5 mg 30 kapsül Kullanma Talimatı

Montelukast Sodyum + Levosetirizin Dihidroklorur }

Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 18 September  2020

BRONCHOREST 10 mg/5 mg kapsül

Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

: Her bir kapsül 10 mg montelukast (10.40 mg montelukast sodyuma eşdeğer) ve 5 mg levosetirizin dihidroklorür içerir.

Yardımcı madde:Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, laktoz DCL14, krospovidon, talk, sodyum stearil fumarat, HPMC 15 cP-Methocel, titanyum dioksit, PEG 6000 ve kapsül içeriği olarak patent mavisi v, kinolin sarısı, titanyum dioksit, su ve jelatin içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BRONCHOREST nedir ve ne için kullanılır?

2. BRONCHOREST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BRONCHOREST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BRONCHOREST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BRONCHOREST nedir ve ne için kullanılır?

BRONCHOREST granüle toz formunda 10 mg montelukast ve tablet formunda 5 mg levosetirizin dihidroklorür içeren, mavi-yeşil renkli sert jelatin kapsüllerdir.

Levosetirizin alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır. Montelukast lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir. Montelukast steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir.

BRONCHOREST kapsüller, 30 ve 90 kapsül içeren Alu/Alu-Alüminyum folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

BRONCHOREST alerjik rinit ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir.

BRONCHOREST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


2.BRONCHOREST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRONCHOREST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

BRONCHOREST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Mevcut kapsüllerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından,

BRONCHOREST’in 15 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.

 • BRONCHOREST alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Rasemik setirizinin alkolün etkilerini artırmadığı gösterildiği halde hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin alkol ve beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.
 • İdrar torbanızı boşaltamama olasılığınız varsa (omurilik yaralanması veya prostat büyümesi gibi durumlarda), doktorunuza danışınız.
 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • BRONCHOREST’in akut astım ataklarının tedavisinde etkinliği kanıtlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Tüm astım ilaçlarınızı doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. BRONCHOREST doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk
 • veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları    gerektiği konusunda

  uyarılmalıdır.

  • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, BRONCHOREST alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.”

  BRONCHOREST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BRONCHORESTi yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BRONCHOREST’in gebe kadınlardaki kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hamilelerde kullanımdan kaçınılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BRONCHOREST, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  BRONCHOREST’in içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizin kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir. Bununla birlikte özel testler önerilen dozlarda levosetirizin alındıktan sonra zihinsel bulanıklık, tepki verebilme yeteneği ya da araç sürme yeteneğinde hiçbir bozulma bulunmadığını ortaya koymuştur.

  BRONCHOREST’in içeriğindeki etkin maddelerden biri olan montelukast ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  BRONCHOREST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BRONCHOREST laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Levosetirizin ile bağlantılı etkileşimler

  Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

  Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

  Bazı ilaçlar BRONCHOREST’in etki mekanizmasını değiştirebilir veya BRONCHOREST diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, BRONCHOREST ’e başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • gemfıbrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)

 • 3.BRONCHOREST nasıl kullanılır ?

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir kapsüldür (5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast).

  Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle BRONCHOREST almanız gerektiğine karar verecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  BRONCHOREST, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte bütün olarak alınmalıdır. BRONCHOREST’in aç veya tok kamına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Kapsüller çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  15 yaşından küçük pediyatrik popülasyonlarda etkililik ve güvenliliği belirlenmemiştir. Yaşlılarda kullanımı:

  Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

  Ağır böbrek yetmezliği varsa kullanmayınız.

  Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

  Eğer BRONCHOREST 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BRONCHOREST kullanırsanız

  Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

  BRONCHOREST içeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler abdominal ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivitedir.

  BRONCHOREST'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BRONCHOREST'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BRONCHOREST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer BRONCHOREST kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15536
Satış Fiyatı 55.55 TL [ 18 Sep 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 55.55 TL [ 11 Sep 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699566155600
Etkin Madde Montelukast Sodyum + Levosetirizin Dihidroklorur
ATC Kodu R03DC53
Birim Miktar 10+5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BRONCHOREST 10/5 mg 30 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
18 Sep 202055.55 TL
11 Sep 202055.55 TL
7 Sep 202055.55 TL
28 Aug 202055.55 TL
21 Aug 202055.55 TL
14 Aug 202055.55 TL
10 Aug 202055.55 TL
7 Aug 202055.55 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları