Ecz.Baxter İlaçları › BREVIBLOC 10 mg 1 flakon › Kullanma Talimatı

BREVIBLOC 10 mg 1 flakon Kullanma Talimatı

Esmolol Hcl }

Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Esmolol Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 September  2011

BREVIBLOC FLAKON 10 mg/mL IV kullanım için flakon Seyreltilmeden damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir 10 mililitrelik flakon 100 miligram esmolol hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sodyum asetat, glasiyel asetik asit, sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BREVIBLOC nedir ve ne için kullanılır?

2. BREVIBLOC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BREVIBLOC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BREVIBLOC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BREVIBLOC nedir ve ne için kullanılır?

BREVIBLOC, esmolol adı verilen bir ilacı içerir. Bu ilaç ‘beta blokörler’ adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini kalp atım kuvveti ve hızım kontrol ederek gösterir. Ayrıca kan basıncınızın düşmesine de yardımcı olabilir.

Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

 • Kalp atış sorunları, kalbiniz çok hızlı attığında,

 • 2.BREVIBLOC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BREVIBLOC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Etkin madde esmolole, diğer beta blokör ilaçlara ya da içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (alerjik bir reaksiyonun belirtileri arasında solukta kesilme, hırıltılı solunum, döküntü, kaşıntı veya yüz ve dudaklarınızda şişme bulunur).
 • Kalbiniz çok yavaş atıyorsa (kalp hızınız dakikada 50'den az ise).
 • Kalp atışlarınızda bir hızlanma veya bir hızlanma bir yavaşlama oluyorsa.
 • Şiddetli bir kalp bloğunuz varsa (kalp bloğu kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde bir sorun oluşmasıdır).
 • Kan basıncınız düşükse.
 • Kalbinize kan gitmesinde bir sorun varsa.
 • Ciddi bir kalp yetmezliği belirtileriniz varsa.
 • Verapamil (yüksek tansiyon, kalp spazmı, kalpte ritm bozukluğu, kalbin çok hızlı atması gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullanmışsanız (verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden BREVIBLOC uygulanmamalıdır).
 • Tedavi edilmemiş feokromositomanız varsa (feokromositoma böbrek üstü bezlerden kaynaklanır ve kan basıncında ani yükselmelere, ciddi baş ağrılarına, terlemeye ve kalp atışlarının hızlanmasına yol açabilir).
 • Akciğerlere giden damardaki kan basıncınız yüksekse (pulmoner hipertansiyonunuz varsa).
 • Hızlı bir şekilde kötüleşen astım belirtileriniz varsa.
 • Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlerinin bozulmasına bağlı olarak vücudunuzda oluşan fazla asitleri vücudunuzdan atamıyorsanız (metabolik asidoz durumunuz varsa).
 • Gebe iseniz veya emziriyorsanız.
 • BREVIBLOC’u kullanmayınız.

  BREVIBLOC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  BREVIBLOC’u kullanmadan önce doktorunuza, hemşirenize ya da eczacınıza danışınız. Eğer

  aşağıdaki durumlar sizde varsa, doktorunuz size BREVIBLOC uygularken özel önlemler

  alacaktır:

 • Supraventriküler aritmi olarak adlandırılan özel bir ritim bozukluğunuz varsa ve aynı zamanda aşağıdakilerden biri varsa:
 • Diğer kalp sorunlarınız varsa veya

  Başka bir kalp ilacı alıyorsanız

  Böyle durumlarda sizde BREVIBLOC kullanılması ölümcül de olabilen aşağıdaki durumlara yol açabilir:

  Bilinç kaybı

  Şok (kalbinizin yeteri kadar kan pompalayamaması durumu)

  Kalp krizi (kalp durması)

 • Kan basıncınız düşmüşse (hipotansiyon). Bu durumu özellikle ayaktayken baş dönmesi ya da sersemlik hali şeklinde hissedebilirsiniz. Düşük kan basıncı genellikle BREVIBLOC tedavisinin kesilmesinden sonraki 30 dakikada iyileşir.
 • Tedavi öncesinde kalp hızınızın düşük olması.
 • Kalp hızınızın dakikada 50-55 vuruma kadar azalması. Bu durumda doktorunuz BREVIBLOC dozunuzu azaltabilir ya da tedavinizi durdurabilir.
 • Kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde sorunlar (kalp bloğu) varsa.
 • Alfa-reseptör blokörleri ile tedavi görmekte olduğunuz feokromositoma adı verilen bir salgı bezi hastalığınız varsa.
 • Vücut ısınızın çok düşmesine (hipotermi) bağlı gelişen kan basıncı yükselmesi (hipertansiyon) için tedavi görüyorsanız.
 • Astım hastalığında olduğu gibi solunum yollarınızda daralma ya da hırıltılı, ıslık gibi soluk alıp vermeden yakınmanız varsa.
 • Sizde şeker hastalığı (diyabet) varsa ya da kan şekeriniz düşükse (BREVIBLOC şeker ilaçlarınızın etkisini arttırabilir).
 • Cilt sorunlarınız gelişirse. Bu tür sorunlar ilacınızın uygulandığı yerden damar dışına kaçmasından kaynaklanabilir. Bu tür bir olay gerçekleştiğinde doktorunuz ilacı başka bir toplardamarınızdan uygulayacaktır.
 • "Prinzmetal anjinası" olarak adlandırılan özel bir anjinanız (göğüs ağrınız) varsa.
 • Kan hacminiz düşükse (kan basıncı düşüklüğüyle birlikte). Bu durumda dolaşım sisteminiz çok daha kolay çökebilmektedir.
 • Parmaklarınızda solukluk (Raynaud hastalığı) veya ağrı, yorgunluk ve bazen bacaklarınızda yanma şeklinde ağrılar gibi kan dolaşımınızla ilgili sorunlarınız varsa.
 • Böbrek sorunlarınız varsa. Böbrek hastalığınız varsa veya böbrekleriniz için diyaliz tedavisi görüyorsanız kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmiş olabilir (hiperkalemi). Bu durum ciddi kalp sorunlarına neden olabilir.
 • Herhangi bir şeye karşı alerjiniz varsa ya da anafılaktik reaksiyon (ağır alerjik tepki) riskiniz bulunuyorsa. BREVIBLOC kullanımına bağlı olarak mevcut alerjiler daha da ağırlaşabilir ve tedavi edilmeleri daha zorlaşabilir.
 • Sizde veya ailenizde sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığında ciltte yamalar şeklinde pullanmalar görülür) varsa.
 • Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) olarak adlandırılan bir hastalığınız varsa.
 • Aşağıdaki durumda ise dozu değiştirmek genellikle gerekmez:

 • Karaciğerinizle ilgili sorunlar varsa.
 • BREVIBLOC’u kullanmaktayken izlenmeniz gerekir:

 • BREVIBLOC gibi ilaçların uzun süreli kullanımı kalp atım gücünüzde bir azalmaya neden olabilir.
 • BREVIBLOC yalnızca kısıtlı bir süre için kullanıldığından, bu durum sizde oluşmayacaktır. BREVIBLOC tedavisi alırken dikkatle izleneceksiniz ve kalp atım gücünüzde bir azalma görülürse BREVIBLOC tedavi dozları azaltılacak ya da durdurulacaktır. BREVIBLOC ile tedavi süresince doktorunuz tansiyonunuzu kontrol edecektir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  BREVIBLOC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BREVIBLOC kullanırken yiyecek ve içecek kullanmanız mümkün değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziren bir anneyseniz BREVIBLOC kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. BREVIBLOC anne sütüne geçebilir ve bu nedenle emziren bir anneyseniz BREVIBLOC sizde kullanılmayabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  BREVIBLOC kullanırken araç ve makine kullanımı mümkün değildir.

  BREVIBLOC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün her bir flakonunda 28 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Kan basıncınızı düşüren ya da kalbinizin atım hızını yavaşlatan ilaçlar
 • Kalp ritim sorunları ya da göğüs ağrısı (anjina) için kullanılan verapamil ve diltiazem gibi ilaçlar. Verapamil adlı ilaç kesildikten soma 48 saat geçmeden BREVIBLOC almamalısınız.
 • Göğüs ağrısı (anjina), yüksek kan basıncı ve Raynaud hastalığı için kullanılan nifedipin
 • Kalp ritim sorunları (kinidin, disopramid, amiodaron gibi) ve kalp yetmezliği (digoksin, digitoksin, digitalis gibi) için kullanılan ilaçlar
 • İnsülin ve ağızdan alınanlar dahil şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • Gangliyon blokörleri olarak adlandırılan ilaçlar (trimetafan gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Ağrı kesici olarak kullanılan ve steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaçlar (aspirin, ibuprofen ve nabumeton gibi)
 • Bir ağrı kesici olan floktafenin
 • Ruh sağlığıyla ilgili sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amisülprid
 • Trisiklik antidepresan ilaçlar (imipramin ve amitriptilin gibi) veya ruh sağlığıyla ilgili sorunların tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaç
 • Barbitüratlar (sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenobarbital gibi) veya fenotiyazinler (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılan klorpromazin gibi)
 • Klozapin (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılır)
 • Alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan epinefrin
 • Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Nazal dekonjestan olarak adlandırılan ve soğuk algınlığı veya burun tıkanıklığında kullanılan ilaçlar
 • Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda kullanılan reserpin adlı ilaç
 • Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda ve migrende kullanılan klonidin adlı ilaç
 • Kan basıncının yüksek olduğu bazı durumlarda kullanılan moksonidin adlı ilaç
 • Esas olarak Parkinson hastalığında kullanılan ergo türevleri olarak adlandırılan ilaçlar
 • Kanınızı sulandırmak için kullanılan varfarin adlı ilaç
 • Güçlü bir ağrı kesici olan morfin
 • Genellikle ameliyat sırasında kas gevşetici olarak kullanılan süksametonyum klorür (süksinilkolin ya da skolin olarak da bilinir) ya da mivakuryum. Ayrıca eğer ameliyat olacaksanız ve ameliyatınız sırasında size narkoz ilaçları ya da diğer tedaviler uygulanacaksa, doktorunuz ameliyatınız sırasında BREVIBLOC’u kullanırken özel önlemler alacaktır.

 • 3.BREVIBLOC nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz sizin ne kadar ilaca gereksiniminiz olduğuna ve ne kadar süreyle kullanacağınıza karar verecektir.

  BREVIBLOC normalde 24 saatten uzun süreyle kullanılmaz.

  Uygulama yolu ve metodu

  BREVIBLOC, kullanıma hazır bir ilaçtır. BREVIBLOC kolunuzdaki bir toplar damara uygulanmış bir iğne yoluyla yavaş yavaş enjekte edilecektir (infüzyon).

  BREVIBLOC, diğer ilaçlarla veya sodyum bikarbonat çözeltisi ile karıştırılmamalıdır.

  İlaç size iki aşamalı olarak verilecektir:

 • Birinci aşama: Bir dakika içinde yüksek bir yükleme dozu uygulanır. Bu şekilde kandaki ilaç düzeyi hızla yükselir. Bazı durumlarda doktorunuz ilacınızı size bu yükleme dozunu uygulamaksızın doğrudan idame dozuyla da başlayabilir.
 • İkinci aşama: Dört dakika içinde ilk yükleme dozundan daha düşük bir doz (idame dozu) uygulanır.
 • Kalbinizin verdiği yanıta göre birinci ve ikinci aşama dozları tekrarlanabilir ve doz ayarlanabilir. Olumlu yanıt alınır alınmaz birinci aşama (yüksek doz uygulanan aşama) uygulamasına son verilerek ikinci aşama (düşük dozun olduğu idame aşaması) dozla devam edilerek gerekirse bu doz azaltılır.
 • Durumunuz sabitleşirse BREVIBLOC dozunuz giderek azaltılarak başka bir kalp ilacına geçilebilir.

  Bir ameliyat sırasında ya da ameliyattan çıkar çıkmaz ayılma döneminde kalp hızınız artar ya da kan basıncınız yükselirse sizde BREVIBLOC daha kısa süreyle daha yüksek dozlarda verilecektir.

  •    Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlıysanız doktorunuz size bu ilacı daha düşük bir dozda uygulamaya başlayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda BREVIBLOC kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği durumunda özel önlemler gerekli değildir.

  Eğer BREVIBLOC ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BREVIBLOC kullanırsanız

  BREVIBLOC size eğitimli ve kalifiye bir sağlık personelince uygulanıyor olacağından, kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç kullanmış olma ihtimaliniz düşüktür. Buna rağmen sizde kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç kullanıldığı durumda doktorunuz BREVIBLOC’u uygulamaya son verecek ve gerekirse size ek tedavi uygulayacaktır.

  BREVIBLOC’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BREVIBLOC'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BREVIBLOC size eğitimli ve kalifiye bir sağlık personelince uygulanıyor olacağından, ilacı almayı unutmanız mümkün değildir. Ancak dozlardan birinin unutulduğunu düşünüyorsanız en kısa sürede bir doktor, eczacı ya da hemşireyle konuşunuz.

  BREVIBLOC ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699556770035
Etkin Madde Esmolol Hcl
ATC Kodu C07AB09
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Kalp Damar Sistemi > Beta Bloke Edici Ajanlar > Esmolol
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BREVIBLOC 10 mg 1 flakon Barkodu