Avicenna İlaçları › BONDREX 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon › Kullanma Talimatı

BONDREX 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Kullanma Talimatı

Zoledronik Asit Monohidrat }

Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > Zoledronik Asit Avicenna Farma Dış Tic. Ve Paz. A Ş | Güncelleme : 21 August  2015

BONDREX 4mg/5ml IV infiizyon için konsantre çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

: Her 5 ml konsantre çözelti etkin madde olarak, 4.00 mg zoledronik aside eşdeğer 4.26 mg zoledronik asit monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Mannitol, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BONDREX nedir ve ne için kullanılır?

2. BONDREX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BONDREX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BONDREX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BONDREX nedir ve ne için kullanılır?

BONDREX; damar içine uygulanan, 5 ml’lik flakon içerisinde takdim edilen renksiz ve berrak bir çözeltidir. Bu konsantre çözelti kullanılmadan önce seyreltilir. Her 5 mİ çözelti 4 mg zoledronik asit adı verilen bir etkin madde içerir. BONDREX, bifosfonatlar adındaki madde grubunun güçlü bir üyesidir.

BONDREX; gri bromobütil bir kauçuk tıpa üzerinde, Alu/PP flip-off kapak ile kapatılmış 5 ml’lik 1 adet renksiz, Tip I cam flakon içeren paketlerde takdim edilmektedir.

BONDREX, toplar damarın içine infüzyon yoluyla verilir.

BONDREX, kemik metastazı (kanserin birincil bölgeden kemiğe sıçraması) olan hastalarda kemikle ilgili olayların (örneğin kırıklar) önlenmesinde ve tümöre bağlı hiperkalsemi olarak adlandırılan kan kalsiyum düzeyleri normalin üzerine çıkan hastalarda kandaki kalsiyum miktarının düşürülmesinde kullanılır. Ayrıca, kemik iliğinde gelişen bir kanser çeşidi olan multipl miyelom tedavisinde ve kemiği tutan ilerlemiş kanserli hastalarda iskeletle ilgili olayları önlemek için de kullanılır.

Zoledronik asit, etkisini kemiğe bağlanarak ve kemik değişim hızını azaltarak gösterir. Bu madde, tümör varlığına bağlı olarak kanda çok yüksek miktarda kalsiyum bulunması durumunda bu miktarı azaltmak için kullanılır. Tümörler normal kemik değişimini kemikten kalsiyum açığa çıkma oranını artıracak şekilde hızlandırabilir. Bu durum habis (kötü huylu) hiperkalsemi olarak bilinir.


2.BONDREX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BONDREX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Zoledronik aside ya da diğer bifosfonatlara (BONDREX’in ait olduğu madde grubu) veya BONDREX’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aleijiniz (aşın duyarlılığınız) varsa,
 • Hamileyseniz,
 • Bebeğinizi emziriyorsanız
 • BONDREX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Böbrek sorununuz varsa (ya da daha önceden olduysa),
 • Astımmız veya asetilsalisilik aside hassasiyetiniz varsa,
 • Çenenizde ağn, şişlik ya da uyuşma veya “çenede ağırlık hissi” ya da herhangi bir dişinizde sallanma varsa (ya da daha önceden olduysa).
 • Diş tedavisi görüyorsanız ya da diş ameliyatı olacaksanız, diş hekiminize BONDREX tedavisi gördüğünüzü söyleyiniz.

  BONDREX ile tedavinizden önce diş muayenesi olunuz ve tedaviniz sırasında girişimsel (invasiv) diş işlemlerinden uzak durunuz. İyi ağız hijyeni ve rutin diş bakımının önemi hakkında bilgi edininiz.

  Doktorunuz tedaviye yanıtınızı düzenli aralıklarla kontrol edecektir. Size BONDREX tedavisi uygulamadan önce doktorunuzun bir takım kan testleri yapması gerekecektir.

  İnfüzyon uygulamalarından önce doktorunuzun talimatına uygun şekilde yeterli miktarda sıvı almayı unutmayınız; bunu yapmanız susuz kalmanızın önlenmesine yardımcı olacaktır.

  BONDREX ile tedavi edilen hastalarda zaman zaman kas krampları, cilt kuruluğu, yanma hissine neden olan azalmış kan kalsiyum düzeyleri (hipokalsemi) bildirilmiştir. Şiddetli hipokalsemiyle birlikte düzensiz kalp atışı (kardiyak aritmi), nöbet, spazm ve kasılma (tetani) bildirilmiştir. Bazı durumlarda hipokalsemi yaşamı tehdit edebilir.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BONDREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BONDREX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Hamilelik sırasında BONDREX kullanmamalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza danışınız. BONDREX’in etkin maddesi olan zoledronik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  BONDREX ile tedavi görürken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  BONDREX’in araç ve makine kullanımı ve dikkatinizi tam olarak vermeniz gereken başka işlerin yapılması üzerindeki etkileri araştırılmamıştır. Çok seyrek olarak uykulu olma hali ve uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle bu tür işleri yaparken dikkatli olmalısınız.

  BONDREX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum: Bu tıbbi ürün her 5 mililitresinde 24 mg sodyum ihtiva eder; Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Mannitol: Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

 • Özellikle aminoglikozidler (şiddetli enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan bir ilaç türü) veya loop diüretikleri (yüksek kan basıncını -hipertansiyon -veya ödemi tedavi eden bir ilaç türü) aldığınız durumlarda doktorunuzun bunu bilmesi önemlidir, çünkü bunlann bifosfonatlarla birlikte kullanılması kandaki kalsiyum düzeyinin aşırı derecede düşmesine neden olabilir.
 • Böbreklerinize zararlı olduğu bilinen bir ilaç kullanıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.
 • Kanser tedaviniz için anti-anjiogenik ilaçlar (önbevacizumab) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; çünkü bu ilaçların bifosfanatlarla kombinasyonu çenenizde kemik haşan riskini (osteonekroz) artırabilir.
 • BONDREX, diğer bifosfanatlarla (aynı sınıftan ilaçlardır) kullanıyorsanız aynı anda BONDREX kullanmamalısınız.

 • 3.BONDREX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  BONDREX sadece intravenöz yolla (yani damardan) bifosfonat uygulama konusunda eğitimli sağlık uzmanlan tarafından verilmelidir. Doktorunuz, hemşireniz ya da eczacınız tarafından verilen tüm talimatlara dikkatle uyunuz.

  Genellikle kullanılan doz 4 mg’dır.

  Bir böbrek sorununuz varsa, doktorunuz daha düşük bir doz uygulayabilir.

  İskeletle ilgili olayların önlenmesi amacıyla tedavi görüyorsanız, size 3-4 haftada bir kez BONDREX infüzyonu uygulanacaktır.

  Kandaki kalsiyum düzeyinizi düşürmek için tedavi görüyorsanız, normalde size yalnızca bir BONDREX infüzyonu uygulanacaktır.

  Uygulamaların hangi sıklıkla yapılacağına doktorunuz karar verecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  BONDREX, genellikle infüzyon yoluyla verilir. Bu uygulama en az 15 dakika sürmelidir ve diğer ilaçlar ile karıştırılmadan tek başına verilmelidir. Bu grup ilaçların toplardamar içine verilmesi konusunda tecrübeli olan sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

  Ayrıca, eğere hiperkalseminiz (kan kalsiyum düzeylerinin normalin üzerine çıkması) yoksa her gün ek olarak ağız yolu ile kalsiyum dozlan ve D vitamini de almanız gerekebilir.

  BONDREX’in size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  BONDREX’in çocuklarda ve 18 yaş altındakilerde kullanımı araştırılmamıştır. Bu nedenle ilacın çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  BONDREX yaşlılarda kullanılabilir. Ek önlemlerin alınması gerektiğini düşündürecek herhangi bir kanıt bulunmamıştır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek sorununuz varsa, doktorunuz böbrek sorununuzun şiddet derecesine bağlı olarak daha düşük bir doz verebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda klinik veriler sınırlıdır. Karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz kullanacağınız BONDREX dozuna karar verecektir.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Eğer BONDREX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BONDREX kullanırsanız

  BONDREX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Size kullanmanız gerekenden daha fazla BONDREX uygulandıysa serum elektrolitlerinde anormallikler ve şiddetli böbrek yetmezliği dahil olmak üzere değişiklikler ortaya çıkabilir. Önerilenden daha yüksek dozlarda BONDREX aldıysanız doktorunuz tarafından dikkatle takip edilmeniz gerekir. İnfüzyon yoluyla kalsiyum takviyesi gerekebilir.

  BONDREX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BONDREX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Avicenna Farma Dış Tic. Ve Paz. A Ş
Geri Ödeme KoduGeri Ödemede Değil
Satış Fiyatı 430.09 TL [ 15 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 430.09 TL [ 12 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8698622760338
Etkin Madde Zoledronik Asit Monohidrat
ATC Kodu M05BA08
Birim Miktar 4+5
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > Zoledronik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BONDREX 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Jun 2020430.09 TL
12 Jun 2020430.09 TL
8 Jun 2020430.09 TL
1 Jun 2020430.09 TL
29 May 2020430.09 TL
22 May 2020430.09 TL
18 May 2020430.09 TL
15 May 2020430.09 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları