Glaxo Smithkline İlaçları › BETNOVATE-C 30 gr krem › Kullanma Talimatı

BETNOVATE-C 30 gr krem Kullanma Talimatı

Betametazon Valerat }

Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler ve Antiseptik Kombinasyonları > Betametazon valerat Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 22 May  2020

BETNOVATE-C™ krem Haricen kullanılır.

Etken Madde

0.1 a/a oranında betametazon (valerat esteri halinde) ve %3 a/a oranında kliokinol

Yardımcı maddeler

Klorokrezol, setomakrogol 1000, setostearil alkol, beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin, sodyum dihidrojen, fosfat dihidrat, fosforik asit, sodyum hidroksit, saflaştırılmış su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETNOVATE-C nedir ve ne için kullanılır?

2. BETNOVATE-C’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETNOVATE-C nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETNOVATE-C’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BETNOVATE-C nedir ve ne için kullanılır?

BETNOVATE-C, bölgesel etki gösteren bir kortikosteroiddir. BETNOVATE-C, krem formunda, 15 ve 30 g'lık tüpler halinde bulunmaktadır. BETNOVATE-C, ikincil bakteri veya mantar enfeksiyonunun olduğu, şüphe edildiği veya beklendiği aşağıdaki durumlarda kullanılır;

- Egzema (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı)

- Prurigo nodularis (şiddetli kaşıntı, döküntü ve kabartılara yol açan bir deri hastalığı),

- Sedef hastalığı (yaygın plaklarla seyreden tipleri hariç)

- Liken planus ve liken simpleks (deri, deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı) dahil nörodermatitler

- Seboreik dermatit (genellikle derinin yağlı bölümlerinde görülen iltihaplı ve kaşıntılı bir deri hastalığı)

- Temas duyarlılığı reaksiyonları

- Böcek sokması ve isilik

- Anal veya genital intertrigo (derinin kıvrım yaptığı ve birbirine temas ettiği yerlerde görülen sürtünmeden kaynaklanan dermatit)

- Dış kulak iltihapları.


2.BETNOVATE-C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETNOVATE-C'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Rozasea (ciltte ve burun çevresinde ciddi kızarıklık), akne, perioral dermatit (ağız kenarında sivilce benzeri oluşumlar ve soyulmayla kendini gösteren bir tür dermatit) ve viral deri enfeksiyonunuz(örn. uçuk veya suçiçeği) varsa

• BETNOVATE-C'nin bileşenlerine ya da iyoda karşı alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa

• Anüs çevresinde ve genital bölgenizde kaşıntı varsa

• Bakteri veya mantarların neden olduğu birincil deri hasarınız varsa

• Birincil veya ikincil mantar enfeksiyonunuz varsa

Ayrıca bir yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişikler dahil deri hastalıklarında kullanılmamalıdır.

BETNOVATE-C'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda geniş alanda, yüksek doz, uzun süre uygulanması adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinde baskılanma) yapabilir.

• Güçlü bölgesel etkili kortikosteroidlerle uzun süreli tedavide yüzde, vücudun diğer bölümlerinde atrofik değişiklikler (ciltte incelme, çizgilenme, aşırı kıllanma ve renk kaybı) olabilir.

• Göz kapağı uygulamalarında göz içi basıncını arttırabilme riski açısından göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.

• BETNOVATE-C'yi sedef hastalığında kullanıyorsanız yakından takip gereklidir.

• Enfekte olmuş iltihaplı hasarların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır.

Enfeksiyon genişlemesi görülürse derhal BETNOVATE tedavisine son verilmeli, gerekirse sistemik

antimikrobik tedaviye geçilmelidir. Oklüzyon tedavisi (cildin bir sargı ile örtülmüş olması) bakteri

üremesini kolaylaştıracak ılık ve nemli ortamı sağlayacağından oklüzyon uygulandığında yeni bir

| oklüzif sargı uygulanmadan önce deri temizlenmelidir.

• BETNOVATE-C saç, cilt veya giysileri boyayabilir, uygulandığında giysileri korumak için gerekli önlemler alınmalıdır.

• BETNOVATE-C seyreltilmemelidir.

• BETNOVATE-C uzun süre ya da cildi kapama işlemi (oklüzyon) altında kullanıldığında teorik olarak nörotoksisite (sinirler üzerine zararlı etki) riski vardır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

BETNOVATE-C'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETNOVATE-C hamilelikte geniş ölçüde, büyük miktarlarda ve uzun sürelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETNOVATE-C'nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütü ile atıldığı için BETNOVATE-C emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

BETNOVATE-C'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğindeki setosterail alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Veri bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.BETNOVATE-C nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

BETNOVATE-C, hasta bölgeye iyileşme oluncaya kadar günde iki veya üç kez bir miktar hafifçe uygulanır. Devam ettirme tedavisi için günde bir defa veya daha az uygulama yapılır. BETNOVATE-C krem, yaş ve sızıntılı yüzeylere, BETNOVATE-C merhem kuru, sert ve kabuklu lezyonlar için uygundur; ancak bu durum değişkenlik gösterebilir.

Uygulama yolu ve metodu

BETNOVATE-C, hafifçe ciltteki hasarlı bölgeye sürülür. Gerektiğinde, dirsek ve dizlerdeki kalın sedef plakları gibi daha dirençli hasarlarda, tedavi alanına oklüzyon (cildin bir sargı ile kapatılması) uygulanarak kremin etkisi artırılabilir. Bu olgularda genellikle_bir gece cildin sargı ile kapatılması yeterlidir. Daha sonra cilt kapatılmadan düzenli uygulamaya devam edilebilir.

Gerektiğinde, dirsek ve dizlerdeki kalın sedef plakları gibi daha dirençli hasarlarda, tedavi alanına oklüzyon (cildin bir sargı ile kapatılması) uygulanarak kremin etkisi artırılabilir. Böyle vakalarda tatminkar bir cevap elde edilmesi için bir gece oklüzyon (cildin bir sargı ile kapatılması) tedavisi genellikle kafidir. Daha sonra oklüzyonsuz (sargı ile kapatılmaya gerek kalmadan) muntazam uygulama ile düzelme idame ettirilebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

5 günden uzun süre kullanılmamalıdır ve uygulama sonrası cilt kapatılmamalıdır. Bir yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişikler dahil deri hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Veri bulunmamaktadır.

Eğer BETNOVATE-Cnin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BETNOVATE-C kullanırsanız

Kısa sürede yüksek doz kullanılması pek muhtemel olmamakla birlikte, uzun süreli yüksek doz veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm (böbreküstü bezinden aşırı derecede steroid hormonu salgılanması) belirtileri görülebilir ve bu durumda BETNOVATE-C tedavisi, adrenal yetersizlik (böbrek üstü bezi yetmezliği) riski nedeniyle doktor gözetiminde yavaşça kesilmelidir.

BETNOVATE-C'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BETNOVATE-C'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BETNOVATE-C ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BETNOVATE-C tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak yinede doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA01318
Satış Fiyatı 16.53 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.53 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522356331
Etkin Madde Betametazon Valerat
ATC Kodu D07BC01
Birim Miktar 0.001
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler ve Antiseptik Kombinasyonları > Betametazon valerat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BETNOVATE-C 30 gr krem Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 May 202016.53 TL
18 May 202016.53 TL
15 May 202016.53 TL
8 May 202016.53 TL
30 Apr 202016.53 TL
24 Apr 202016.53 TL
17 Apr 202016.53 TL
10 Apr 202016.53 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları