CSL Behring İlaçları › BERIPLAST-P COMBI SET 1 ml trombin çözeltisi ve 1 ml fibrinojen çöz. içeren fibrin yapıştırıcı { CSL Behring } › Kullanma Talimatı

BERIPLAST-P COMBI SET 1 ml trombin çözeltisi ve 1 ml fibrinojen çöz. içeren fibrin yapıştırıcı { CSL Behring } Kullanma Talimatı

Fibrin Yapistirici }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Combinations Csl Behring Biyoterapi İlaç Dış Tic. A.Ş | Güncelleme : 1 June  2020

BERİPLAST ® P COMBİ SET, 1 mL trombin çözeltisi ve 1 mL fibrinojen çözeltisi

içeren fibrin yapıştırıcı

Steril

Bölgesel olarak (lokal) uygulanır.

Kombi set I

Etkin maddeler: Her ürün; 90 mg insan fıbrinojeni, 60 ünite insan koagülasyon Faktör XIII ve 1000 KIU aprotinin (sığır kaynaklı) içermektedir.

Yardımcı maddeler: İnsan albumini, L-arginin hidroklorür, L-izolösin, sodyum klorür, sodyum sitrat dihidrat, sodyum L-glutamat monohidrat, sodyum klorür, enjeksiyonluk su (çözücü) içermektedir.

Kombi set II

Etkin maddeler: Her ürün; 500 ünite insan trombini ve 5,9 mg kalsiyum klorür dihidrat içermektedir.

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür (elektrolit), sodyum sitrat dihidrat (tampon madde), enjeksiyonluk su (çözücü) içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•    Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. BERİPLAST P COMBİ SET nedir ve ne için kullanılır?

2. BERİPLASTP COMBİ SET’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BERİPLAST P COMBİ SET nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BERİPLAST P COMBİ SET’ in saklanması Başlıkları yer almaktadır.


nedir ve ne için kullanılır?

•    BERIPLAST P COMBİ SET, standart cerrahi tekniklerin yetersiz olduğu durumlarda destekleyici tedavi olarak uygulanan doku yapıştırıcısıdır.

•    BERIPLAST P COMBİ SET, doku yapışması ve kapamasında, hekim tarafından yapılan cerrahi girişimlerde yara kenarlarının dikişle birleştirilmesinde (sutür) ve daha sonra oluşabilecek kanamaları önlemek amacı ile destekleyici olarak ve kanamanın durdurulması (hemostaz) amacıyla kullanılır.

•    BERİPLAST P COMBİ SET, ayrıca mide ve ince bağırsağın ilk kısmında (duodenum) doku kaybıyla ortaya çıkan iltihaplı yaraların (ülser) tedavisinde de kanamayı durdurmak amacıyla kullanılır.

•    BERİPLAST P COMBİ SET’ in kullanılması için hazırlanan çözeltiler sadece yaralı bölgeye uygulanır.

•    BERİPLAST P COMBİ SET, ambalaj kutusu içerisinde, toz içeren 2 adet flakon ve çözelti içeren 2 adet flakon olmak üzere toplam 4 tane flakon bulunmaktadır. Ayrıca kutunun içerisine ilacın kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla uygulama seti (Pantaject) eklenmiştir.


Etkin madde olarak aprotinin (sığır kaynaklı) kullanılmaktadır.

2. BERİPLAST P COMBİ SET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BERİPLAST P COMBİ SET’ i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

BERİPLAST P COMBİ SET DAMAR İÇİNE UYGULANMAMALIDIR.

Eğer,

•    İçeriğindeki sığır proteinlerine (aprotinin) ve BERİPLAST P COMBİ SET’ in içeriğinde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa (Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının neden olduğu yan etkiler için bakınız, bölüm 4. Bağışıklık sistemi hastalıkları),

• Özellikle derinin görünen yüzeyinde meydana gelen açık yaralanmalar sonucunda durdurulamayan şiddetli kanamalarda (atardamar ve toplardamar kanamalarında) kullanılmamalıdır.

BERİPLAST P COMBİ SET’ i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ Virüs güvenirliliği

BERİPLAST P COMBİ SET insan kanının sıvı olan kısmından (plazmasından) elde edilir. Bu nedenle pek çok insanın kanı toplanmakta ve bu kanların plazmasından yararlanılmaktadır. İlaçlar insan kanı ya da plazmasından üretildiğinde, hastalara geçebilecek enfeksiyon ajanlarını önlemek için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler, hastalık taşıma riski olan kan vericilerini saptamak ve dışarıda bırakıldıklarından emin olmak için, plazma vericilerinin dikkatli bir şekilde seçimini ve her bir kan bağışının ve plazma havuzlarının, virüs / enfeksiyon belirtileri açısından test edilmesini içerir. Bu ürünlerin üreticileri ayrıca, plazmanın işlenmesi sürecine virüsleri arındıracak ya da etkisiz hale getirecek basamakları da dahil ederler.

Bütün bu önlemlere rağmen, insan plazmasından hazırlanan ilaçlar hastalara uygulandığında, bir infeksiyonun bulaşma olasılığı tamamen ortadan kaldırılamaz. Bu ayrıca bilinen (AIDS’e neden olan HIV virüsü, karaciğer hastalığına neden olan Hepatit A, Hepatit B ve Hepatit C virüsleri, parvovirüs B19 gibi zarfsız virüsler) ya da sonradan ortaya çıkan virüsler veya Creutzfeld-Jacobs hastalığı gibi diğer infeksiyon çeşitleri için de geçerlidir.

Bu nedenle ileride oluşabilecek bir hastalıkla kullanılmış ürün arasındaki bağlantıyı kurabilmek için, kullandığınız ürünün adı ve seri numarasını kaydederek bu kayıtları saklayınız.

Ayrıca;

BERİPLAST P COMBİ SET kullanmanız gerekiyorsa doktorunuz, hastalık yapıcı etkenlerin size bulaşmasını önlemek için uygun aşılarınızı (Hepatit A, Hepatit B v.b.) yaptırmanızı önerebilir.

Eğer,

•    BERİPLAST P COMBİ SET sadece yaralı bölgeye uygulanır. Damar içerisine uygulamayınız! Yanlışlıkla damar içerisine uygulandığında, kanın damarlarda ya da kalp de pıhtılaşma (tromboembolik komplikasyonlar) riski söz konusudur. BERİPLAST P COMBİ SET kullanılırken istenmeyen bölgede doku yapışmasını önlemek için sadece yaralı bölgeye uygulanmalıdır.

•    BERİPLAST P COMBİ SET, mide bağırsak kanamalarının endoskopik tedavisinde kullanılırken dokularda hasara neden olabilir ve mide bağırsak duvarları içerisinde kan pıhtılaşması (intramural hematom) görülür. BERİPLAST P COMBİ SET ile endoskopik tedaviden sonra ki 3 gün içerisinde karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleriniz mevcut ise mutlaka doktorunuza başvurunuz.

•    BERİPLAST P COMBİ SET kullanımınıza bağlı olarak ürüne karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterebilirisiniz. (Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının neden olduğu yan etkiler için Bkz. Bölüm 4. Bağışıklık sistemi hastalıkları)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

BERİPLAST P COMBİ SET’ in yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BERİPLAST P COMBİ SET’ in hamile kadınlardaki etkisi kesin olarak bilinmemektedir.

Hamilelik sırasında, ilaçtan beklenen yarar/ zarar oranı doktorunuz tarafından

değerlendirildikten sonra bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verilecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BERİPLAST P COMBİ SET’ in emziren annelerdeki etkisi kesin olarak bilinmemektedir. Emzirme sırasında, ilaçtan beklenen yarar/ zarar oranı doktorunuz tarafından değerlendirildikten sonra bu ilacı kullanıp kullanmamanıza karar verilecektir.

Araç ve makine kullanımı

Geçerli değildir. (BERİPLAST P COMBİ SET sistemik olarak kullanılmamaktadır.)

BERİPLAST P COMBİ SET’ in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Lokal uygulama ile kullanıldığı için yardımcı maddelerin belirgin bir etkisi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Benzer ürünler veya pıhtı yapıcı çözeltiler ile benzer olarak BERİPLAST P COMBİ SET içinde alkol, iyot veya ağır metaller (örn: antiseptik çözeltiler) bulunan çözeltilere maruz kaldıktan sonra doğal özellikleri bozulabilir. BERİPLAST P COMBİ SET uygulanmadan önce bu gibi maddeler mümkün olduğu kadar uygulama bölgesinden uzaklaştırılmalıdır


Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BERİPLAST P COMBİ SET nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ Uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz, BERİPLAST P COMBİ SET’ in dozunu ihtiyacınıza göre ayarlayacak ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

Uygulanacak BERİPLAST P COMBİ SET dozu doktorunuz tarafından ayarlandıktan sonra kanayan bölgenize yüzeysel (lokal) olarak tatbik edilerek kullanılacaktır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

BERİPLAST P COMBİ SET’ in çocuklarda kullanımı ile ilgili henüz bir çalışma bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

BERİPLAST P COMBİ SET’ in yaşlılarda kullanımı ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Pazarlama sonrası deneyim süresince BERİPLAST COMBİ SET’ in kullanımı sonucu bu hastalara özel herhangi bir güvenlik sorunu ortaya çıkmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer BERİPLAST P COMBİ SET’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BERİPLAST P COMBİ SET kullandıysanız:

BERİPLAST P COMBİ SET uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler sağlık personeli tarafından alınacaktır.

Bugüne kadar aşırı kullanım ile ilgili bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

BERİPLAST COMBİ SET’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

BERİPLAST P COMBİ SET’ i kullanmayı unutursanız

BERİPLAST P COMBİ SET uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşması söz konusu değildir.

BERİPLAST P COMBİ SET ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Csl Behring Biyoterapi İlaç Dış Tic. A.Ş
Satış Fiyatı 404.74 TL [ 1 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 404.74 TL [ 29 May 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681624980040
Etkin Madde Fibrin Yapistirici
ATC Kodu B02BC30
Birim Miktar 1
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 4
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Combinations
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BERIPLAST-P COMBI SET 1 ml trombin çözeltisi ve 1 ml fibrinojen çöz. içeren fibrin yapıştırıcı { CSL Behring } Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
1 Jun 2020404.74 TL
29 May 2020404.74 TL
22 May 2020404.74 TL
18 May 2020404.74 TL
15 May 2020404.74 TL
8 May 2020404.74 TL
30 Apr 2020404.74 TL
24 Apr 2020404.74 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları