BENZOXIN %5+1 tropikal jel Kısa Ürün Bilgisi

Benzoyl Peroksit Anhidroz + Klindamisin Fosfat }

Dermatolojik İlaçlar > Sivilce İlaçları > Klindamisin Kombinasyonları
Solebio İlaç San. İth. İhr. A.Ş. | 6 March  2018

 • 1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

  BENZOXİN % 5 + % 1 Topikal Jel

 • 2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

  Etkin madde

  1 gram jel:

  Sulu formda benzoil peroksit olarak 50 mg/g susuz benzoil peroksit ve klindamisin fosfat olarak 10 mg/g klindamisin içerir.

  Yardımcı maddeler

  Yardımcı maddeler için 6.1'e bakınız.


 • 3.   FARMASÖTİK FORMU

  Topikal jel

  Rengi, beyazdan hafif sarıya kadar değişen homojen jel


  4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

   4.1. Terapötik endikasyonlar

   Günde bir kez uygulanan jel, 12 yaş ve üzerindeki ergenlerde ve yetişkinlerde akne vulgarisin

   topikal tedavisinde kullanılır. (bkz. bölüm 4.4 ve 5.1).

   Antibakteriyel ajanların uygun kullanımına ilişkin lokal kılavuzlar dikkate alınmalıdır.

   4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

   Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

   Erişkinlerde ve Ergenlik Döneminde Kullanımı (12 yaş ve üzeri ergen ve yetişkinlerde) Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, BENZOXİN günde 1 kez akşamları etkilenen bölgeye uygulanmalıdır.

   Aşırı uygulamalar etkililiği arttırmadığı gibi iritasyona sebep olabilir.

   Eğer aşırı kuruluk ya da soyulma görülürse kullanım sıklığı azaltılmalı ya da uygulamaya geçici

   olarak ara verilmelidir (bkz. Bölüm 4.4).

   İnflamatuvar veya inflamatuvar olmayan lezyonlardaki terapötik etki görülme süresi 2-5 haftayı

   bulabilir. (bkz. Bölüm 5.1)

   Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5)'in etkililiği ve güvenliliği akne vulgaris klinik araştırmalarında 12 haftadan fazla çalışılmamıştır. BENZOXİN ile tedavi 12 haftadan fazla sürmemelidir.

   Uygulama şekli:

   Haricen kullanılır. BENZOXİN günde 1 kez akşamları, cilt ılık su ile yıkanıp kurulandıktan sonra, lezyonlu bölgelere yaygın olarak ince bir tabaka şeklinde uygulanmalıdır.

   Eğer jel cilt üzerine kolayca sürülmüyorsa, çok fazla miktar uygulanıyor demektir. Uygulama sonrasında eller yıkanmalıdır. Gerektiğinde nemlendirici kullanılabilir.

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

   Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

   Özel kullanımı yoktur.

   Pediyatrik popülasyon:

   12 yaşın altındaki çocuklarda BENZOXİN'in etkililiği ve güvenliliği belirlenmemiştir. Bu nedenle bu popülasyondaki kullanımı önerilmemektedir.

   Geriyatrik popülasyon:

   Yaşlılarda özel kullanım önerisi yoktur.

   4.3. Kontrendikasyonlar

   BENZOXİN, klindamisin, linkomisin, benzoil peroksit ve formülasyonunda bulunan yardımcı

   maddelere (bkz. Bölüm 6.1) karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

   4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

   Ağız, göz, dudak, mukoz membranlar, egzamalı ve hasarlı cilt ile temas ettirilmemelidir. Hassas cilt bölgelerine dikkatle uygulanmalıdır. Kazara göz ile temas olursa bol su ile yıkanmalıdır.

   BENZOXİN, daha önceden bölgesel enterit (Crohn's hastalığı), ülseratif kolit veya

   antibiyotiklerin neden olduğu kolit geçirmiş hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

   BENZOXİN kullanımı ile ciltte daha fazla kuruma görülebileceğinden atopik hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır.

   Tedavinin ilk haftalarında hastaların çoğunda soyulma ve kızarıklıkta artış ortaya çıkmaktadır. Bu yan etkilerin şiddetine göre hastalar akne oluşumuna sebep olmayacak nemlendirici kullanabilir, klindamisin/benzoil peroksit uygulama sıklığını geçici olarak azaltabilir ya da kesebilir; bununla birlikte günde bir kereden daha az kullanım için etkinlik saptanmamıştır.

   Eşzamanlı topikal akne tedavisi dikkatli kullanılmalıdır; özellikle soyulmaya yol açan, abrazif ilaçlarla bazen şiddetli olabilen kümülatif iritasyon ortaya çıkabilir.

   Aşırı lokal iritasyon (örn. şiddetli eritem, şiddetli kuruluk ve kaşıntı, şiddetli batma/yanma) görüldüğü takdirde klindamisin/benzoil peroksit uygulaması kesilmelidir.

   Benzoil peroksit güneş ışığına duyarlılığı artırabilir; ultraviyole lambası kullanılmamalı, planlı ya da uzun süreli güneş ışığından kaçınılmalı ya da en aza indirilmelidir. Güçlü güneş ışığına maruziyet önlenemediğinde hastalara güneş koruyucu ürünler ve koruyucular giysiler kullanmaları önerilmelidir.

   Güneş yanığı olan bir hastada yanık düzelmeden klindamisin/benzoil peroksit

   kullanılmamalıdır.

   Saçları veya renkli giysileri beyazlatabilir. Saça, giysilere, mobilya ya da halıya temastan kaçınılmalıdır.

   Psödomembranöz kolit klindamisin dahil olmak üzere neredeyse büyün antibakteriyel ilaçlarla bildirilmiştir; tedavi kesilmesinden sonra birkaç haftada başlamak üzere hafif dereceden yaşamı tehdit eden şiddete kadar olabilir. Uzun süreli veya şiddetli diyare veya karın bölgesinde kramp görülürse, bu semptomlar antibiyotiğe bağlı kolitin göstergesi olabileceklerinden, BENZOXİN ile tedavi hemen durdurulmalıdır. Clostridium difficile ve toksin değerlendirilmesi ve gerekirse kolonoskopi gibi uygun tanı yöntemleri uygulanmalı ve kolit için tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.

   Yakın zamanda sistemik ya da topikal klindamisin ya da eritromisin kullanma öyküsü olan hastalarda önceden antimikrobiyal direnci olan Propionibacterium acnes ve komensal flora bulunması daha olasıdır. (bkz. Bölüm 5.1)

   Çapraz direnç

   Klindamisine direnç sıklıkla eritromisin direnci ile ilişkilidir. Klindamisin ile linkomisin arasında çapraz direnç gösterilmiştir. (bkz. Bölüm 4.5)

   4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

   BENZOXİN ile diğer ilaçlarla etkileşim üzerine resmi çalışma yapılmamıştır.

   BENZOXİN klindamisin bileşeninin olası antagonizması nedeniyle eritromisin içeren ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

   Klindamisinin nöromusküler blokaj özelliği gösterilmiştir; diğer nöromusküler blokaj yapan ilaçların etkisini artırabilir. Bu nedenle BENZOXİN bu ilaçları kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

   BENZOXİN'in tretinoin, izotretinoin ve tazaroten içeren topikal akne preparatları ile eşzamanlı kullanımından kaçınılmalıdır; benzoil peroksit etkililiğini azaltabilir ve iritasyonu artırabilir. Kombinasyon tedavisi gerektiğinde ilaçlar günün farklı saatlerinde (örn. biri sabah diğer akşam) uygulanmalıdır.

   Topikal benzoil peroksit içeren ilaçların topikal sülfonamid içeren ilaçlarla birlikte kullanılması deri ve yüzde kıllanma ve geçici renk değişikliğine (sarı/turuncu) neden olabilir.

   Daha fazla iritan etki görülebileceğinden topikal antibiyotikler, tedavi edici veya “peeling” özellikli sabun ve temizleyiciler, güçlü kurutucu etkisi olan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya astrenjan içeren ürünler ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır.

   image

   .

   Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

   Özel popülasyonlar için özel bir öneri bulunmamaktadır.

   Pediyatrik popülasyon‌

   Pediyatrik popülasyon için özel bir öneri bulunmamaktadır.

   4.6. Gebelik ve laktasyon

   Gebelik kategorisi: C

   Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon) Uygun korunma yöntemi uygulayan çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar için herhangi bir kontrendikasyon yoktur. Gebe kadınlarda klinik çalışma olmadığından BENZOXİN korunma yöntemi uygulamayan kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır.

   Gebelik dönemi

   BENZOXİN'in gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. BENZOXİN veya benzoil peroksit ile hayvanlarda üreme ve gelişmenin değerlendirildiği çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Gebe kadınlarda klindamisin ve benzoil peroksitin tek başına kullanıldığı sınırlı veriler bulunmaktadır. Gebeliğin ilk üç ayında klindamisin ile tedavi edilmiş sınırlı sayıda kadından alınan bilgiler, gebelik veya fetüs/yeni doğan bebeğin sağlığı üzerine olumsuz etkisinin olmadığını göstermiştir.

   Klindamisinin, subkutan ve oral dozların kullanıldığı, sıçan ve farelerde yapılan üreme çalışmalarında, klindamisin ile ilişkili fertilite bozukluğu veya fetüs üzerindeki zararına dair kanıt bulunmamıştır.

   BENZOXİN Jel'in gebe kadınlardaki güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, gebelikte doktor tarafından risk/yarar değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

   Laktasyon dönemi

   BENZOXİN Jel'in emzirme sırasında kullanımı ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte perkütan klindamisin ve benzoil peroksit emilimi düşüktür; klindamisin veya benzoil peroksitin BENZOXİN Jel kullanımını takiben anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Oral veya parenteral klindamisin uygulamasının anne sütünde klindamisin görülmesi ile sonuçlandığı bildirilmiştir. Bu nedenle BENZOXİN Jel emzirme sırasında sadece beklenen fayda bebek için potansiyel riske gerekçe sağlarsa kullanılmalıdır.

   Emzirme sırasında kullanılırsa bebeğin kazayla yutmasından kaçınmak üzere BENZOXİN Jel meme bölgesine uygulanmamalıdır.

   Üreme yeteneği/Fertilite

   Üreme yeteneği üzerinde etkisi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

   4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

   Klindamisin ve benzoil peroksit kombinasyonunun araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilerine ilişkin herhangi bir çalışma yürütülmemiştir. Ancak klindamisin ve benzoil peroksit kombinasyonunun yan etki profilinden bu aktiviteler üzerinde herhangi bir zararlı etki beklenmemektedir.

   4.8. İstenmeyen etkiler

   Yan etkilerin sıklık gruplandırması şöyledir:

   Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

   Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

   Çok yaygın: Eritem, soyulma, kuruluk (genellikle hafif şiddette bildirilmiştir) Yaygın: Yanma hissi

   Yaygın olmayan: Dermatit, kaşıntı, eritematöz döküntü, akne durumunun kötüleşmesi

   Sinir sistemi hastalıkları

   Yaygın olmayan: Parestezi

   Pazarlama sonrası deneyim

   Bu raporlar belirsiz büyüklükteki bir popülasyona ait olduğundan ve değişken faktörlere bağlı olduğundan, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek mümkün değildir ancak sistemik reaksiyonlar nadiren görülür.

   Bağışıklık sistemi hastalıkları

   Bilinmiyor: Hipersensitivite ve anafilaksi dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar

   Gastrointestinal sistem hastalıkları

   Bilinmiyor: Kolit (psödomembranöz kolit dahil), hemorajik diyare, diyare, karın ağrısı

   Deri ve deri altı dokusu bozuklukları

   Bilinmiyor: Ürtiker

   Genel bozukluklar ve uygulama yeri hastalıkları

   Bilinmiyor: Renk değişikliği dahil uygulama yeri reaksiyonları

   Yukarıda belirtilen yan etkilere ilave olarak topikal %1 klindamisin / %3 benzoil peroksit jel ile yapılan bir merkezi klinik araştırmada uygulama bölgesinde yaygın olarak fotosensitivite reaksiyonları rapor edilmiştir.

   Ayrıca, sadece topikal klindamisinin uygulandığı çalışmalarda ise baş ağrısı ve uygulama bölgesinde ağrı yaygın olarak rapor edilmiştir.

   Lokal tolerabilite:

   Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5) jel ile yürütülen 5 klinik çalışma boyunca tüm hastalar eritem, soyulma, yanma hissi ve kuruluk açısından derecelendirmeye tabi tutulmuştur (0= mevcut değil, 1= hafif, 2= orta, 3= şiddetli). Hastalarda tedavi öncesi ve sonrası semptomların görülme yüzdesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

   Faz 3 çalışmaları sırasında Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5) grubu (N=397) için lokal tolerabilite değerlendirmesi

   image

   Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

   Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr;

   e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99)

   4.9. Doz aşımı ve tedavisi

   BENZOXİN'in aşırı uygulanması şiddetli iritasyona yol açabilir. Bu durumda derinin durumu

   düzelene kadar uygulama kesilmelidir.

   Topikal benzoil peroksit genellikle sistemik etki oluşturacak düzeyde emilmez.

   Topikal klindamisin aşırı uygulanması sistemik etki oluşturacak düzeyde emilmesine yol

   açabilir.

   BENZOXİN'in kaza ile yutulması sonucu klindamisinin sistemik uygulamasında gözlenen gastrointestinal advers reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

   Aşırı uygulama sebebiyle oluşan iritasyonu iyileştirmek için uygun semptomatik tedavi

   uygulanmalıdır.

   Kazayla yutulması durumunda klinik izlem başlatılmalı ve mümkünse Ulusal Zehir Merkezinin önerilerine uyulmalıdır.


   5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

    5.1. Farmakodinamik özellikler

    Farmakoterapötik grup: Anti-akne preparatları, Akne tedavisi için antiinfektifler ATC Kodu: D10AF51

    Klindamisin:

    Klindamisin, Gram pozitif aerob bakterilere ve anaerob bakterilerin çoğuna karşı bakteriostatik etkili, linkozamid grubu bir antibiyotiktir. Klindamisin gibi linkozamidler, bakteri ribozomunun 23S alt ünitesine bağlanır ve protein sentezinin erken evresini inhibe eder. Klindamisin, esas olarak bakteriyostatik etkili olmasına rağmen, yüksek konsantrasyonlarda duyarlı türlere karşı yavaş bakterisidal etki de gösterebilir.

    İn vitro şartlarda klindamisin fosfat, inaktif olmasına rağmen, in vivo ortamda hızla hidroliz edilerek antibakteriyel etkili aktif klindamisine dönüştürülür.

    Klindamisinin komedonlu hastalarda Propionibacterium acnes türlerine karşı olan klinik aktivitesinin yeterli düzeyde olduğu gösterilmiştir. Klindamisin, in vitro ortamda bütün Propionibacterium acnes kültürlerini inhibe eder (MIC 0,4 mcg/ml). Klindamisin uygulaması sonrasında cilt yüzeyindeki serbest yağ asitlerinin düzeyi, yaklaşık olarak %14'den %2'ye inmiştir. Klindamisin lökosit kemotaksisini baskılayarak inflamasyonu azaltır.

    Benzoil peroksit:

    Benzoil peroksit, komedon gelişiminin tüm evrelerinde hafif keratolitik etkilidir. Akne vulgaris'e neden olan Propionibacterium acnes'e karşı bakterisidal etkili, okside edici bir ajandır. Ayrıca, akneyle ilgili aşırı sebum üretimini azaltarak sebostatik etki gösterir.

    BENZOXİN, hafif keratolitik ve antibakteriyel özelliklerin kombinasyonu ile hafif ve orta

    şiddetli akne vulgaris'in özellikle inflamasyonlu lezyonlarına karşı etki sağlar.

    Kazanılmış direncin prevalansı belirli türler için coğrafi olarak ve zaman ile değişebilmektedir. Özellikle şiddetli enfeksiyon tedavilerinde direnç gelişimi ile ilgili bölgesel özelliklerin bilinmesi gereklidir.

    Benzoil peroksitin dahil edilmesi, klindamisine dirençli organizmaların ortaya çıkma potansiyelini azaltır. Her iki etkin maddenin bir üründe bulunması daha uygun olup, hastanın tedaviye uyumunu sağlamaktadır.

    Klinik etkililik ve güvenlilik

    Yüz bölgesinde inflamasyonlu ve inflamasyonsuz lezyonların bulunduğu akne vulgarisi olan 1318 hastanın katıldığı randomize, çift-kör beş klinik çalışmada, 396 hasta Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5), 396 hasta benzoil peroksit, 349 hasta klindamisin ve 177 hasta sadece sıvağ kullanmıştır.

    Tedavi 11 hafta boyunca günde bir kez uygulama ile yapılmış ve 2., 5., 8. ve 11. haftalarda

    lezyonlar sayılıp, hastalar değerlendirilmiştir.

    11 hafta sonra lezyonların sayısındaki ortalama değişiklikler, yüzdesel olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

    Çalışma

    150

    (n = 120)

    Çalışma

    151

    (n = 273)

    Çalışma

    152

    (n = 280)

    Çalışma

    156

    (n = 287)

    Çalışma

    158*

    (n = 358)

    İnflamasyonlu lezyonlar

    %5 benzoil peroksit,

    %1 klindamisin

    65

    56

    42

    57

    52

    Benzoil peroksit

    36

    37

    32

    57

    41

    Klindamisin

    34

    30

    38

    49

    33

    Sıvağ

    19

    -0,4

    29

    -

    29

    İnflamasyonsuz lezyonlar

    %5 benzoil peroksit,

    %1 klindamisin

    27

    37

    24

    39

    25

    Benzoil peroksit

    12

    30

    16

    29

    23

    Klindamisin

    -4

    13

    11

    18

    17

    Sıvağ

    -9

    -5

    17

    -

    -7

    Total lezyonlar (inflamasyonlu ve inflamasyonsuz lezyonlar)

    %5 benzoil peroksit,

    %1 klindamisin

    41

    45

    31

    50

    41

    Benzoil peroksit

    20

    35

    23

    43

    34

    Klindamisin

    11

    22

    22

    33

    26

    Sıvağ

    1

    -1

    22

    -

    16

    11 hafta sonra lezyonların sayısındaki ortalama azalma yüzdesi

    * Merkezi çalışma: İstatistiksel olarak anlamlı değişiklikler koyu renk ile gösterilmiştir. Çalışmaların hepsinde, Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5) tedavisi ile total lezyon

    sayısındaki azalma, tek başına kullanılan klindamisin veya sıvağdan daha anlamlı bulunmuştur. Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5) ile iyileşme tek başına benzoil peroksit kullanımına kıyasla daha fazla olmuş fakat bireysel çalışmalarda bu farklılık, istatistiksel olarak anlamlı düzeylere ulaşmamıştır.

    İnflamasyonlu lezyonlara karşı, Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5) beş çalışmanın dördünde klindamisinden, üçünde ise benzoil peroksitten anlamlı olarak üstün bulunmuştur. İnflamasyonsuz lezyonlara karşı, Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5) beş çalışmanın dördünde klindamisinden daha anlamlı fark göstermiş ve benzoil peroksitten daha iyi olma eğilimini sergilemiştir.

    Aknedeki total iyileşme hekim tarafından değerlendirilmiş, Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5), beş çalışmanın üçünde tek başına kullanılan benzoil peroksit veya klindamisinden daha anlamlı bulunmuştur.

    İnflamatuvar lezyonlar üzerindeki etki tedavinin 2. haftasından itibaren belirgin hale gelir. İnflamatuvar olmayan lezyonlar üzerindeki etki, genellikle tedavinin 2-5 haftasından sonra belirgin olacak şekilde daha değişkendir.

    5.2. Farmakokinetik özellikler

    Genel özellikler

    Emilim:

    Maksimum perkütanöz absorpsiyonun değerlendirildiği bir çalışmada, Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5)'in 4 hafta uygulanması sırasında klindamisinin ortalama plazma konsantrasyonları ihmal edilebilir düzeyde bulunmuştur (uygulanan dozun % 0,043'ü).

    Benzoil peroksitin formülasyonda bulunması, klindamisinin perkutanöz absorpsiyonunu

    etkilememektedir.

    Dağılım, biyotransformasyon:

    Radyoaktif işaretli madde ile yapılan çalışmalar, benzoil peroksitin sadece benzoik aside dönüştükten sonra deriden emilebildiğini göstermiştir.

    Eliminasyon:

    Benzoik asit büyük oranda hippurik asit formuna konjuge edilerek böbreklerden atılır.

    Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:

    Yapılan çalışmalar, 4 haftalık doz periyodu boyunca uygulandığında, topikal uygulamayı takiben sistemik maruziyetin minimum olduğunu göstermektedir. Topikal uygulama için doğrusallık verisi mevcut değildir. Bununla birlikte, intramusküler uygulamadan elde edilen farmakokinetik veriler, emilim ve eliminasyon fazı sırasında klindamisin konsantrasyonlarının dozla orantılı olduğunu ve topikal uygulamadan sonra daha yüksek dozlarda bile farmakokinetikte doğrusallık olduğunu gösterir.

    5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

    Farelerde yürütülen iki yıllık bir karsinojenisite çalışmasında, Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5) Jel'in topikal uygulanması kontrollere kıyasla artmış karsinojenik risk kanıtı göstermemiştir.

    Farelerde yürütülen bir fotokarsinojenisite çalışmasında, Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1

    / % 5) Jel ve simüle güneş ışığına eşzamanlı maruziyet sonrasında kontrollere kıyasla tümör oluşumuna kadar geçen medyan sürede hafif bir azalma gözlenmiştir. Bu çalışmadaki bulguların klinik ilgisi bilinmemektedir.

    Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5) ile yinelenen doz ve dermal toksisite çalışması yapılmış, 90 günden uzun süren bu uygulamada lokal iritasyon haricinde toksik etki görülmemiştir.

    Oküler iritasyon çalışmasında Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5)'in sadece çok hafif iritan olduğu bulunmuştur.

    Klindamisin + Benzoil Peroksit (% 1 / % 5) ile başka preklinik çalışma yapılmamıştır, sadece benzoil peroksit ve klindamisinin ayrı ayrı kullanıldığı çalışmalar mevcuttur.

    Benzoil peroksit

    Hayvan toksisite çalışmalarında, benzoil peroksit topikal olarak uygulandığında çok iyi tolere

    edilmiştir.

    Benzoil peroksitin yüksek dozlarda DNA zincirinde kırılmalara neden olduğu gösterilmiş olsa da, diğer mutajenite, karsinojenite çalışmaları ve bir foto ko-karsinojenite çalışmasından elde edilen veriler, benzoil peroksitin karsinojen veya fotokarsinojen etkisinin olmadığını göstermektedir.

    Üreme üzerine toksisitesi ile ilgili bilgi mevcut değildir. Klindamisin

    İn vitro ve in vivo çalışmalarda klindamisine ait herhangi bir mutajenik potansiyel

    görülmemiştir. Klindamisinin tümörojenik potansiyelini belirleyen uzun süreli hayvan

    çalışmaları yapılmamıştır.

    Diğer taraftan, konvansiyonel tek doz ve yinelenen doz toksisite çalışmaları ve üreme toksisitesi temelindeki preklinik çalışmalar, insanlar için özel bir risk oluşturmadığını göstermektedir.

    6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

     6.1. Yardımcı maddelerin listesi

     Poloksamer 188 Gliserin Simetikon Karbomer 974P

     Sodyum Lauril Sülfat Disodyum EDTA Sodyum Hidroksit Saf Su

     6.2. Geçimsizlikler

     Bilinen herhangi bir geçimsizlik yoktur.

     6.3. Raf ömrü

     BENZOXİN'in raf ömrü, açılmadan önce 2-8ºC'de buzdolabında: 24 ay

     BENZOXİN'in raf ömrü, açıldıktan sonra 25ºC'nin altındaki oda sıcaklığında: 2 ay

     6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

     Buzdolabında (2 - 8°C) saklanmalıdır. Dondurmayınız.

     Açıldıktan sonra: 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklamalı, 2 ay sonra atılmalıdır.

     6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

     Karton kutu içerisinde bulunan, iç tarafı lakla kaplanmış alüminyum tüp, vidalı polietilen

     kapaklı.

     Ambalaj büyüklüğü: 25 gram.

     6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

     Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

     Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir. Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Solebio İlaç San. İth. İhr. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA16815
  Satış Fiyatı 238.58 TL [ 14 Jun 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 238.58 TL [ 31 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8681728340016
  Etkin Madde Benzoyl Peroksit Anhidroz + Klindamisin Fosfat
  ATC Kodu D10AF51
  Birim Miktar 5%+1%
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 25
  Dermatolojik İlaçlar > Sivilce İlaçları > Klindamisin Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 
  BENZOXIN %5+1 tropikal jel Barkodu