Tum Ekip İlaçları › BENZAPEN-LA 2.4 IU 1 flakon › Kullanma Talimatı

BENZAPEN-LA 2.4 IU 1 flakon Kullanma Talimatı

Penisilin G Benzatin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Benzathine benzylpenicillin Tüm-Ekip İlaç A.Ş. | Güncelleme : 1 June  2020

BENZAPEN-LA 2.400.000 IU IM enjeksiyonluk toz Steril

Kas içine uygulanır.

 • Etken Madde

  Her bir flakon etkin madde olarak 2.400.000 IU benzatin benzilpenisilin (penisilin G benzatin) içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Simetikon, mannitol, polividon, susuz trisodyum sitrat, çözücü ampul: enjeksiyonluk su

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. BENZAPEN-LA nedir ve ne için kullanılır?

  2. BENZAPEN-LA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. BENZAPEN-LA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. BENZAPEN-LA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.BENZAPEN-LA nedir ve ne için kullanılır?

  BENZAPEN, beyaz ya da krem renkli hemen hemen kokusuz toz içeren bir flakondur ve enjeksiyonluk su içeren çözücü bir ampul ile birlikte takdim edilmektedir.

  Her bir flakon 2.400.000 IU benzatin benzilpenisilin (penisilin G benzatin) içermektedir.

  BENZAPEN aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır:

 • • Üst solunum yollarındaki bazı hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlar

 • • Zührevi enfeksiyonlar: Sifiliz (frengi), yaws (frambezi, tropikal bir enfeksiyon), bejel (akdeniz ülkelerinde rastlanan frambezi benzeri bir hastalık) ve pinta (bir çeşit deri hastalığı)

 • • Korunma amaçlı olarak: Akut eklem romatizması ve/veya romatizmal kökenli kore (istem dışı kas kasılmaları ile karakterize sinirsel ileti hastalığı). Korunma amaçlı tedavide hastalığın tekrar etmesi önlenmektedir. Ayrıca, akut glomerülonefrit (bir çeşit böbrek iltihabı) ve romatizmal kalp hastalığını takiben de korunma amaçlı kullanılır.


 • 2.BENZAPEN-LA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BENZAPEN-LA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • • Penisilinlere karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise.

 • BENZAPEN-LA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • • Daha önce penisilin alerjisi, sefalosporinler denilen antibiyotik grubundan bir ilaca

 • karşı alerji veya herhangi başka bir maddeye karşı alerji geçirdiyseniz ya da astımınız varsa BENZAPEN kullanmadan önce doktorunuzu  bilgilendirmelisiniz, çünkü penisilin

  tedavisi sırasında ciddi ve bazen hayatı tehdit edici şiddette alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir.

 • • BENZAPEN kullanırken veya kullandıktan haftalar sonra sizde ishal gelişirse derhal doktorunuza başvurmalısınız. BENZAPEN dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotikler “psödomembranöz kolit” denilen ciddi bir bağırsak iltihabına neden olabilmektedir. Bu durumun en önemli belirtisi ishaldir.

 • • Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa yüksek dozlarda penisilin sinir sistemi uyarılarına, istemsiz kasılmalara ve komaya neden olabilir. Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız var ise doktorunuza söylemelisiniz.

 • • Antibiyotik ile temas eden kişilerde ciltte hassasiyet ortaya çıkabilir ve bu nedenle madde ile temastan kaçınmalısınız.

 • • BENZAPEN atardamar veya sinir içine veya yakınına enjekte edilmez. Kazaen damar

 • içine uygulama sonucu kalıcı ve ciddi rahatsızlıklar oluşabilir. Bu nedenle ilacın bir sağlık personeli  tarafından  uygulanması gerekmektedir. BENZAPEN’i kendi kendinize

  uygulamayınız.

 • • Bazı enfeksiyonlarda tedavi sonunda doktorunuz durumunuzu değerlendirmek için örnek alınarak (kültür) tahlil yapılmasını isteyebilir. Böyle bir durumda tahlili yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

 • • Uzun süre BENZAPEN kullanıldığında, BENZAPEN’in etkili olmadığı bazı enfeksiyonlar veya mantar enfeksiyonları gelişebilmektedir. Eğer BENZAPEN kullanırken mantar enfeksiyonu veya yeni bir başka enfeksiyon gelişirse doktorunuz size uygun başka bir tedavi verecektir.

 • • BENZAPEN bazı tahlillerde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir kan veya idrar tahlili yaptırmadan önce BENZAPEN kullandığınızı doktorunuza söylemelisiniz.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BENZAPEN-LA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BENZAPEN-LA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BENZAPEN’in   hamilelikte  kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz

  hamileliğiniz sırasında BENZAPEN kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.

  Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinmelisiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BENZAPEN anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında bebeğinizi emzirip emzirmemenize karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  BENZAPEN’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

  BENZAPEN-LA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BENZAPEN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız BENZAPEN kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.

 • • BENZAPEN  tetrasiklin grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında etkisi

 • azalmaktadır.

 • • BENZAPEN probenesid (genellikle gut tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanıldığında BENZAPEN’in etki süresi uzamaktadır.

 • • BENZAPEN ile birlikte ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları kullanılırsa istenmeyen gebelikler oluşabilir. Tedaviniz sırasında ek bir korunma yöntemi (kondom gibi) kullanmalısınız.

 • • BENZAPEN, metotreksat içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında metotreksatın zararlı etkilerinde artış olabilmektedir.


 • 3.BENZAPEN-LA nasıl kullanılır ?

  BENZAPEN’in dozu hastalığın tipine ve şiddetine göre ayarlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Doktorunuz, BENZAPEN flakon ve beraberindeki enjeksiyonluk suyu ilacı uygulamadan önce birbirine karıştıracaktır. BENZAPEN kas içine (IM) enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekebilir. Böyle bir durumda BENZAPEN kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

  Eğer BENZAPEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BENZAPEN-LA kullanırsanız

  Doktorunuz BENZAPEN’i doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uygulamamalısınız.

  BENZAPEN’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız sinir sistemi ile ilgili istenmeyen etkiler (istemsiz kasılmalar, nöbetler gibi) ortaya çıkabilir.

  BENZAPEN"den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BENZAPEN-LA'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı zamanında almanız önemlidir.

  Eğer ilacınızı almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı normal şekilde almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  BENZAPEN-LA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Tüm-Ekip İlaç A.Ş.
Geri Ödeme KoduA17483
Satış Fiyatı 33.37 TL [ 1 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 33.37 TL [ 29 May 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699814270055
Etkin Madde Penisilin G Benzatin
ATC Kodu J01CE08
Birim Miktar 2.4
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Benzathine benzylpenicillin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BENZAPEN-LA 2.4 IU 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
1 Jun 202033.37 TL
29 May 202033.37 TL
22 May 202033.37 TL
18 May 202033.37 TL
15 May 202033.37 TL
8 May 202033.37 TL
30 Apr 202033.37 TL
24 Apr 202033.37 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları