Polpharma İlaçları › BEGOLIN PLUS 150 mg/1 mg 56 film tablet › Kullanma Talimatı

BEGOLIN PLUS 150 mg/1 mg 56 film tablet Kullanma Talimatı

Pregabalin + Vitamin B12 }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler Polpharma Sağlık Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş | Güncelleme : 21 February  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEGOLIN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. BEGOLIN PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BEGOLIN PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BEGOLIN PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.BEGOLIN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

BEGOLİN PLUS 56 film tablet ambalajlarda sunulan pregabalin ve mekobalamin kombinasyonudur. Pembe renkli, oval, bikonveks çentikli film kaplı tabletlerdir.

BEGOLİN PLUS, B12 eksikliği saptanan ve mide-bağırsak emilim sorunu olmayan hastalarda epilepsi (sara), nöropatik ağrı ve yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Periferik ve merkezi nöropatik ağrı: BEGOLİN PLUS sinir hasarı sonucu oluşan uzun süreli ağrı tedavisinde kullanılır. Periferik nöropatik ağrı şeker hastalığı, zona gibi çeşitli hastalıklar sebebiyle oluşabilir. Ağrı hissi yanma, zonklama, sızlama, batma, keskin, kulunç, ağrıma, karıncalanma, uyuşma şeklinde tanımlanabilir. Periferik ve merkezi nöropatik ağrı ruh hali değişkenliği, uyku bozukluğu, yorgunluk ile de ilişkili olabilir ve fiziksel ve sosyal işlevler ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Epilepsi (sara): BEGOLİN PLUS yetişkinlerde belirli epilepsi (sekonder konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği kısmi nöbetler) tiplerinin tedavisinde kullanılır.

Kullanmakta olduğunuz ilaçla hastalığınızı kontrol altına alınamadığı takdirde doktorunuz BEGOLİN PLUS’ı reçeteleyecektir. BEGOLİN PLUS’ı mevcut ilaç tedavinize ek olarak almalısınız. BEGOLİN PLUS tek başına kullanım için uygun değildir ve daima diğer anti-epileptik (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar) ilaçlar ile birlikte kullanılmalıdır.


2.BEGOLIN PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEGOLIN PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

BEGOLİN PLUS’ı pregabalin, mekobalamin veya BEGOLİN PLUS içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

Kanda mekobalamin konsantrasyonunun yüksek olduğu görme siniri hastalıklarında (optik nöropatiler) (Leber hastalığı) kullanılması uygun değildir.

Ayrıca, BEGOLİN PLUS’ın 18 yaş altı kullanımında güvenlik ve etkinliği bilinmediği için bu yaş grubunda kullanılması önerilmemektedir.

BEGOLIN PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BEGOLİN PLUS kullanan bazı hastalarda alerjik reaksiyon belirtileri bildirilmiştir. Bu belirtiler arasında yüzün, dudakların, dil ve boğazın şişmesi ve yaygın deri döküntüsü yer alır. Bu belirtiler ortaya çıkarsa hemen doktorunuzla konuşunuz.

BEGOLİN PLUS baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir, bu durum yaşlı hastalarda kazara yaralanma (düşme) olasılığını arttırabilir. Bu nedenle ilacın gösterdiği etkilere ahşana kadar dikkatli olmalısınız.

BEGOLİN PLUS bulanık görme veya görme kaybına ya da görmede diğer değişikliklere neden olabilir. Bunlar geçicidir. Görme duyunuzda herhangi bir değişim olursa hemen doktorunuza söyleyiniz.

BEGOLİN PLUS tedavisi alırken kilo alan bazı şeker hastalarında şeker hastalığı tedavisinde değişiklik yapılması gerekebilir.

Omurilik hasarı olan hastalar ağrı veya spastisite için başka ilaç kullanıyor olabileceğinden ve bu ilaçların pregabalin ile benzer yan etkileri olduğundan bu ilaçlar birlikte kullanıldığında yan etkilerin şiddeti artabilir ve uykulu olma gibi bazı yan etkiler daha sık görülebilir.

BEGOLİN PLUS, kabızlığa (konstipasyon) sebep olabilecek ilaçlarla (bazı tip ağrı kesiciler gibi) birlikte alındığında sindirim sisteminde (gastrointestinal sistem) rahatsızlıklar oluşabilir (örneğin; kabızlık, bağırsak tıkanması veya bağırsak felci). Eğer kabızlık yaşarsanız, özellikle bu probleme yatkınlığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

Eğer, alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz varsa BEGOLİN PLUS’ı almadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz. Reçetelenenden daha fazla miktarda ilaca ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

BEGOLİN PLUS alırken veya bıraktıktan kısa bir süre sonra konvülsiyon (nöbet) ortaya çıktığına dair raporlar bulunmaktadır. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuzla temasa geçiniz.

BEGOLİN PLUS alan ve diğer rahatsızlıkların eşlik ettiği bazı hastalarda beyin fonksiyonlarında azalma (ensefalopati) olduğuna dair raporlar bulunmaktadır. Eğer, karaciğer veya böbrek rahatsızlığını da içeren herhangi bir ciddi sağlık problemi öykünüz varsa doktorunuza söyleyiniz.

BEGOLİN PLUS, mekobalamin içerdiğinden, mekobalamin eksikliğine bağlı hastalıkların kesin bir teşhisi konmadan kullanılmamalıdır.

BEGOLİN PLUS uygulanması esnasında, kloramfenikol kullanılması mekobalamine karşı tedavi edici etkiyi azaltabilir.

BEGOLİN PLUS ile tedavi esnasında enfeksiyon, folik asit kullanımı, anemi (kansızlık), üremi (kanda üre miktarının fazla olması) gibi durumların ortaya çıkışı da tedavinin etkinliğini azaltabilir. Ağır anemi ve doku anoksisi (oksijensiz kalma) olan hastalarda ve yaşlılarda acil önlemler gerekebilir.

Hamilelik

Pregabalin kullanan bazı hastalarda kalp yetmezliği bildirilmiştir. Bu hastalar çoğunlukla kalp damar hastalıkları olan yaşlı kişilerdir. Bu ilacı almadan önce kalp hastalığı öykünüz varsa mutlaka doktorunuza bildiriniz.

Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer BEGOLİN PLUS kullanırken ürinasyonda (idrar yapma) azalma fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz çünkü ilacın bırakılması bu durumu düzeltebilir.

BEGOLİN PLUS gibi antiepileptik ilaçlar kullanan az sayıda bazı hastalar kendilerine zarar verme veya öldürmeyi düşünmüşlerdir. Bu gibi düşünceleriniz olduğu zaman doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BEGOLIN PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BEGOLİN PLUS aç veya tok kamına alınabilir

BEGOLİN PLUS ile birlikte alkol alınması tavsiye edilmez. Alkol, BEGOLİN PLUS içeriğindeki mekobalamin emilimini azaltır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BEGOLİN PLUS’ın hamilelikte kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların etkin doğum kontrol yöntemleri uygulamaları önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BEGOLİN PLUS’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

BEGOLİN PLUS baş dönmesi, uykulu olma ve konsantrasyon azalmasına neden olabilir. Bu ilacın araç ve makine kullanım becerinizi etkileyip etkilemediğini bilene kadar araç ve makine kullanmayınız.

BEGOLIN PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Laktoz uyarısı

Her bir film tablet 45,00 mg laktoz monohidrat (spray dried) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BEGOLİN PLUS ve diğer bazı ilaçlar birbirini etkileyebilir. Belirli bazı ilaçlarla birlikte alındığında BEGOLİN PLUS bu ilaçların yan etkilerini arttırabilir ve bu durum solunum durması ve komaya kadar gidebilir. Baş dönmesi, uykulu olma hali ve konsantrasyon azalmasının derecesi BEGOLİN PLUS ile birlikte aşağıdaki maddeleri içeren tıbbi ürünlerin kullanılmasıyla artabilir:

 • Oksikodon (ağrı kesici)
 • Lorazepam (anksiyete tedavisinde kullanılan bir ilaç )
 • Alkol
 • BEGOLİN PLUS oral kontraseptiflerle birlikte kullanılabilir.

  Antibiyotik ve mekobalamin içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.


  3.BEGOLIN PLUS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Periferik ve merkezi nöropatik ağrı, epilepsi veya yaygın anksiyete bozukluğu:

  Size ve tıbbi durumunuza göre ayarlanan pregabalin dozu genellikle günde 150 mg ila 600 mg mekobalamin dozu 1 mg - 4 mg arasındadır.

  Doktorunuz BEGOLİN PLUS’ı günde iki veya üç defa almanızı söyleyecektir. Günde iki defa alacaksanız BEGOLİN PLUS’ı bir sabah bir akşam her gün yaklaşık aynı saatlerde alınız. Günde üç defa alacaksanız BEGOLİN PLUS’ı bir sabah, bir öğleden sonra ve bir de akşam her gün yaklaşık aynı saatlerde alınız.

  Yaşınız 65 ve üzerinde ise böbreklerinizde problem olmadığı sürece BEGOLİN PLUS’ı normal şekilde almalısınız.

  Böbreklerinizde problem varsa (böbrek yetmezliği durumlarında) doktorunuz farklı bir doz ve/veya doz rejimi uygulayabilir.

  BEGOLİN PLUS’ı her zaman doktorunuz söylediği gibi kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  BEGOLİN PLUS ağızdan kullanılır.

  BEGOLİN PLUS’ı bir miktar su (örneğin bir bardak su) ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarındaki azalmaya göre doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz sınırlaması ve dikkatli kullanılması gerekmektedir. Karaciğer yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Eğer BEGOLİN PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BEGOLIN PLUS kullanırsanız

  BEGOLİN PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer almanız gerekenden fazla BEGOLİN PLUS kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz BEGOLİN PLUS kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

  BEGOLIN PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  BEGOLİN PLUS’ı düzenli olarak her gün aynı saatlerde almanız önemlidir. BEGOLİN PLUS’ı kullanmayı unutursanız, hatırladığınız zaman alınız (bir sonraki dozunuzun zamanı değilse). Bir sonraki dozu olağan dozda ve zamanında alınız. Kaçırdığınız dozu tamamlamak için fazladan bir tablet almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BEGOLİN PLUS ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

  Doktorunuz söylemediği takdirde BEGOLİN PLUS’ı almayı bırakmayınız. Tedavi sonlandırılacaksa en az bir hafta süreyle doz kademeli olarak azaltılarak yapılmalıdır.

  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polpharma Sağlık Ürünleri San.Ve Tic. A.Ş
Geri Ödeme KoduA15870
Satış Fiyatı 117.22 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 104.66 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681309090071
Etkin Madde Pregabalin + Vitamin B12
ATC Kodu N03AX
Birim Miktar 150+1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 56
Sinir Sistemi > Antiepileptikler
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

BEGOLIN PLUS 150 mg/1 mg 56 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 2020117.22 TL
14 Feb 2020104.66 TL
7 Feb 2020104.66 TL
31 Jan 2020104.66 TL
24 Jan 2020104.66 TL
17 Jan 2020104.66 TL
10 Jan 2020104.66 TL
7 Jan 2020104.66 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları