Sanofi İlaç İlaçları › AZRO 5 ml 200 mg 15 ml süspansiyon › Kullanma Talimatı

AZRO 5 ml 200 mg 15 ml süspansiyon Kullanma Talimatı

Azitromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 22 May  2020

AZRO 200 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml’sinde, 200 mg azitromisine eşdeğer miktarda azitromisin dihidrat bulunur.

Yardımcı maddeler

    Alveo sucre fin, tribazik sodyum fosfat (susuz),

hidroksipropilselüloz (Klucel LF), ksantan gum, muz aroması tozu

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AZRO nedir ve ne için kullanılır?

2. AZRO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AZRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AZRO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AZRO nedir ve ne için kullanılır?

AZRO, beyaz renkli, muz kokulu, akıcı, homojen, topaksız ince granülat halindedir. 15 mİ veya 30 mflik ambalajdadır.

AZRO, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:    .

 • Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı ve sinüzit gibi)
 • Streptococcus pyogenes'm neden olduğu bademcik iltihabı (tonsillit), boğaz ağrısı (farenjit) tedavisinde penisilin aleıjisi varlığında
 • Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)
 • Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar

 • 2.AZRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AZRO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • AZRO veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya AZRO’nun içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik iseniz, aleıjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 • Karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.
 • AZRO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Böbrek sorunlarınız varsa
 • Kalp hastalığınız varsa
 • Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa
 • Yatan hasta i şeniz
 • Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz
 • Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale İle dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.)
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.
 • İshal problemi oluşursa
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AZRO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AZRO yiyecek veya içecekten etkilenmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan AZRO almamalısınız.

  AZRO sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  damsınız.

  >

  Emzirme

  AZRO’nun anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Doktorunuz ile görüşmeden AZRO süspansiyon kullanmayınız.

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AZRO’nun araç ve makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez.

  AZRO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün sükroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu ürün sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AZRO almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve AZRO veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız İle paylaşınız:

 • Ergot veya ergotamin (migren tedavisinde kullanılır)
 • Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç
 • Sikloporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)
 • • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)

  • Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)

 • Nelfinavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır)
 • Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, AZRO’yu antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.

  AZRO ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.


  3.AZRO nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaşlılarda kullanımı

  AZRO günlük tek doz olarak alınmalıdır.

  Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır. S.pyogenes tonsillit/farenjitinin tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4, 5.gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

  Tüm diğer endikasyonlar İçin, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg’dır.

  45 kg’m üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

  45 kg altındaki çocuklarda normal doz, vücut ağırlığının her kilogramı için 10 mg olup, 3 gün boyunca günlük tek doz şeklinde verilir.

  Streptokokal farenjit tedavisi haricinde, çocuklara uygulanan doz, 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg/gün veya alternatif olarak İlk gün tek doz 10 mg/kg, 2-5. günler günde tek doz 5 mg/kg olarak 5 gün içinde verilmek üzere toplam 30 mg/kg’dır.

  Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media) tedavisi için yukarıda belirtilen dozlara alternatif olarak 30 mg/kg tek doz olarak verilebilir.

  Pediyatrik streptokokal farenjit için, azitromisinin 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg veya 20 mg/kg uygulanmasının etkili olduğu gösterilmiştir, ancak günde 500 mg’lık doz aşılmamalıdır.

  Bazı durumlarda doktorunuz yukarıda bahsedilenlerden farklı dozlarda tedavi uygulayabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Hazırl anısı:

  Toz bulunan şişeyi çalkalayınız.

  Daha sonra 15 mİ için ölçekteki (7.5 mİ) işaretine kadar, 30 mİ için ölçekteki (15 mİ) işaretine kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyup şişe muhteviyatına ilave ederek iyice çalkalayınız. Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

  Hazırlanan süspansiyon, 5 gün süreyle 25 °C altındaki oda sıcaklığında saklanabilir.

  Kaşığın kullanımı:

  Süspansiyon çift tarafı ölçekli (2.5-5 mİ) kaşık İle kullanılır.

  Ambalajda bulunan doz şırıngasının kullanılışı

  Dozun hassas bir şekilde uygulanabilmesi için hazırlanan şırınga, vücut ağırlığına göre ölçeklendirilmiştir ve toplam 10 mİ süspansiyon alma kapasitesindedir.

  1. Süspansiyon hazırlandıktan sonra şişenin kapağını açarak verilen adaptör tıpayı şişenin ağzına yerleştiriniz ve iyice bastırınız.

  2. Şırıngayı şişenin ağzındaki adaptör tıpaya yerleştiriniz.

  3. Şırınga içindeki piston hava boşluğu kalmayacak şekilde tamamen aşağıya itilmiş olmalıdır.

  4. İlacı şırıngaya çekmek için ‘şişe+şırıngayı birlikte’ ters çeviriniz ve dik tutunuz.

  5. Hekim tarafından belirtilen değere karşılık gelen çizgiye kadar süspansiyonu şırıngaya çekiniz. Bunun yanı sıra, şırınga çocuğun vücut ağırlığı esas alınarak 3 ya da 5 günlük kullanıma göre ölçeklendirilmiş durumdadır. Dolayısıyla, öncelikle 3 ya da 5 günlük tedavi şemalarından hangisinin uygulandığını saptayarak daha sonra ilgili sütunda çocuğun vücut ağırlığına karşılık gelen çizgiye kadar süspansiyon çekilebilir.

  6.    Şırınganın içindeki ilaç doğrudan ya da bir kaşığa boşaltılarak verilebilir.

  7.    Şırıngayı temiz su ile durulayınız.

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA01090
Satış Fiyatı 10.12 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 10.12 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502280250
Etkin Madde Azitromisin
ATC Kodu J01FA10
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 15
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AZRO 5 ml 200 mg 15 ml süspansiyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 May 202010.12 TL
18 May 202010.12 TL
15 May 202010.12 TL
8 May 202010.12 TL
30 Apr 202010.12 TL
24 Apr 202010.12 TL
17 Apr 202010.12 TL
10 Apr 202010.12 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları