Polifarma İlaçları › AZONEFROL-PD PERITON diyaliz çözeltisi (2000 ml çiftli torba) › Kullanma Talimatı

AZONEFROL-PD PERITON diyaliz çözeltisi (2000 ml çiftli torba) Kullanma Talimatı

Peritonal Diyaliz Solüsyonu }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Periton Diyalizi Solüsyonları Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 23 July  2019

AZONEFROL-PD periton diyaliz çözeltisi

Periton (karın) boşluğuna infüzyon yoluyla uygulanır.

Steril

 • •  

  Etken Madde

  Her bir litre AZONEFROL-PD çözeltisi 951 mg Alanin, 1071 mg Arjinin, 510 mg Glisin, 714 mg Histidin, 850 mg İzolösin, 1020 mg Lösin, 955 mg Lizin hidroklorür, 850 mg Metiyonin, 570 mg Fenilalanin, 595 mg Prolin, 510 mg Serin, 646 mg Treonin, 270 mg Triptofan, 300 mg Tirozin, 1393 mg Valin, 5380 mg Sodyum klorür, 184 mg Kalsiyum klorür dihidrat, 51 mg Magnezyum klorür hekzahidrat ve 4480 mg Sodyum (S)-Laktat içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Enjeksiyonluk su, konsantre hidroklorik asit.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. AZONEFROL-PD PERITON nedir ve ne için kullanılır?

  2. AZONEFROL-PD PERITON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. AZONEFROL-PD PERITON nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. AZONEFROL-PD PERITON’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2. AZONEFROL-PD’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  Size uygulanmakta olan periton diyalizi tedavisi için AZONEFROL-PD’nin uygun bir çözelti olup olmayacağını doktorunuz değerlendirecektir. Bunu yaparken tıbbi geçmişinizde periton diyalizi çözeltilerinin kullanılmaması gereken durumlar olup olmadığını dikkate alacaktır.

  AZONEFROL-PD’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


  2.AZONEFROL-PD PERITON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AZONEFROL-PD PERITON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  AZONEFROL-PD PERITON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Karın diyalizi sırasında günlük aktivitelerinize devam edebilir, doktorunuzun önerdiği yiyecek içecekleri tüketebilirsiniz.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz kullanabileceğinizi söylemediyse gebelik döneminde AZONEFROL-PD kullanımı önerilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz kullanabileceğinizi söylemediyse bebeğinizi emzirirken bu ilacı kullanmamalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu tedavi güçsüzlük, bulanık görme veya baş dönmesi veya vücut sıvı hacminde azalmaya sebep olabilir (hipervolemi). Eğer ilaçtan etkilenirseniz, araç kullanmaktan kaçınınız.

  AZONEFROL-PD PERITON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AZONEFROL-PD’nin içeriğinde bulunan maddelere karşı bir aşırı duyarlılığınız yoksa, uygulama yolu nedeniyle bu yardımcı maddelere karşı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün 132 mmol/litre sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

  AZONEFROL-PD'ye ek olarak herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, son zamanlarda kullanmışsanız ya da herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, doktorunuza danışınız. Diyalizle vücuttan uzaklaştırılabilen bazı ilaçların dozlarının arttırılması gerekebilir.

  Kardiyak glikozit ya da dijital preparatları olarak adlandırılan türden kalp ilaçları kullanıyorsanız (örneğin digoksin) dikkatli olunuz. Kalp ilacınız beklendiği kadar etkili olmayabilir ya da zararlı yan etkilerinde artış olabilir.

 • •  Tedavinize potasyum ve kalsiyum adı verilen tuzların eklenmesi gerekebilir.

 • •   Kalp atışlarınız düzensizleşebilir (aritmi).

 • Doktorunuz tedaviniz sırasında kanınızda bulunan potasyum, kalsiyum ve magnezyum düzeylerini yakından izleyecektir.


  3.AZONEFROL-PD PERITON nasıl kullanılır ?

  AZONEFROL-PD periton boşluğuna uygulanır. Bu boşluk karnınızda, karın cildiyle periton zarı arasında bulunur. Periton zarı bağırsak ve karaciğer gibi karnınızın içindeki organları çevreleyen bir zardır.

  AZONEFROL-PD kesinlikle damar içi yoldan kullanılmamalıdır.

  Bu ilacı her zaman periton diyalizi konusunda uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından tarif edildiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız her konuda bu personele danışınız.

  Torbada bir hasar varsa, bu torbayı atmalısınız.

  •

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Tedavi şekli, sıklığı, kullanılacak sıvının formülasyonu, hacmi, karın boşluğunda kalacağı süre ve toplam diyaliz süresini hekiminizin önerdiği şekilde uygulayınız.

  AZONEFROL-PD genellikle günde bir değişim için 2 ya da 2,5 litre olarak önerilir.

  AZONEFROL-PD ile tedaviye başladıktan 3 ay sonra beslenme durumunuzda olumlu bir gelişme olmazsa doktorunuz tedavinizi yeniden değerlendirecektir.

  •

  Uygulama yolu ve metodu

  AZONEFROL-PD karın boşluğuna yerleştirilen plastik bir boru (kateter) yardımıyla karın içi (intraperitoneal) yoldan kullanılır. Çözelti bu katetere uygun uygulama setleri aracılığıyla uygulanabilir.

  Diyaliz çözeltinizi kullanmadan önce,

 • •  Dış torbası içinde vücut sıcaklığına kadar (37 °C) ısıtınız. Bu işlemi hiç bir zaman kaynar su içinde ya da mikrodalga fırında ısıtarak yapmayınız; yalnızca kuru ısı (örn. ısıtıcı pedler, ısıtma cihazları) kullanarak gerçekleştiriniz.

 • •  Dış torbasını çıkarınız ve hemen uygulayınız. Yalnızca çözelti berrak ve torbası sağlamsa kullanınız.

 • •  Ürün tek kullanımlıktır, çözeltinin kalan bölümünü atınız.

 • Torba değişimi sırasında, periton diyalizi tedavisine başlarken diyaliz hemşireniz tarafından eğitimini aldığınız şekilde mikropsuz bir teknik kullanmalısınız.

  Mini Kapak (Povidon İyotlu): Tanım

  Bu ürün periton diyalizi tedavisinde kullanılan plastik bir kapaktır ve Polifarma ara setini kontaminasyondan korumak üzere povidon-iyot içerir.

  Kontrendikasyonlar

  İyoda karşı bilinen alerjik reaksiyon öyküsü varsa bu ürünü kullanmayınız. Daha fazla bilgi için doktorunuza başvurunuz.

  Uyarılar

  Diyaliz işlemi sırasında bakterilerin bulaşmasını önlemek için hijyen kurallarını ve işlem prosedürlerini doğru şekilde uygulayın. Diyaliz sıvısının akış yolunun herhangi bir kısmında bakteri bulaşması peritonit ile sonuçlanabilir.

  Ambalajı daha önceden açılmış, hasar görmüş veya lekelenmişse ya da iç kısımda bulunan povidon-iyotlu sünger kuruysa kullanmayınız. Ürün kullanılmışsa atınız.

  Oda sıcaklığında saklayınız. Aşırı ısıdan koruyunuz.

  Bu ürün tek kullanımlıktır. Tek kullanımlık bir ürünün yeniden kullanılması veya yeniden işlemden geçirilmesi, kontaminasyona ve ürünün işlevinin veya yapısal bütünlüğünün zarar görmesine neden olabilir.

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kazara yutulması halinde, derhal doktorunuza danışınız.

  Küçük peritoneal diyalizat dolum hacmi olan hastalarda, özellikle bebek ve çocuklarda, tiroid fonksiyonunun izlenmesi tavsiye edilmektedir. İyot maruziyetini minimuma indirmek için, klinik olarak mümkün olduğunda, bir sonraki dolum döngüsünü başlatmadan önce periton boşluğundaki sıvıyı drenaj torbasına boşaltınız.

  Diğer üreticilerden temin edilebilen pek çok diyaliz ürünü, Polifarma ekipmanı veya tek kullanımlık ürünleriyle birlikte kullanılmaktadır. Bu ürünlerdeki değişkenlik, toleranslar, mekanik kuvvet veya zaman zaman yapılabilecek değişiklikler Polifarma’nın kontrolü dışındadır. Bundan dolayı Polifarma, başka üreticilerin diyaliz ürünlerinin, kendi ürünleri ile kullanıldığında tatmin edici bir şekilde işleyeceğini garanti edemez.

  Kullanım Talimatı:Dikkat: Aseptik teknik kullanınız.
 • 1.  Doktorunuz tarafından verilen talimatlara uyunuz. Bir yüz maskesi takınız. Ellerinizi dezenfektan özelliği olan sabun ile yıkayıp tamamen kurutunuz. Ellerinize antiseptik uygulayınız.

 • 2. Mini Kapak ambalajını düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz ve ambalajın üst-uç kısmından başlayarak Mini Kapak’ı tamamen açığa çıkaracak şekilde aşağıya doğru açınız.

 • 3. Mini Kapak’ı ambalajından alınız.

 • 4. Ara setin uç kısmını aşağıya doğru pozisyonda tutunuz. Mini Kapak’ı dikkatlice kavrayıp elinizle saat yönünde sıkarak iyice sabitlenene kadar ara seti üzerine (Şekle bakınız.) derhal yerleştiriniz. Not: Mini Kapak’ı çok sıkmayınız.

 • 5. Değişim sırasında, Mini Kapak’ı saat yönünün tersine çevirerek ara seti bağlantısından çıkarınız.

 • 6.  Yerel atık imha kılavuzları doğrultusunda atınız.

 • Diğer ilaçlarla geçimliliği

  Doktorunuz AZONEFROL-PD torbası içine doğrudan ekleyebileceğiniz diğer enjektabl ilaçları reçetelemek isteyebilir. Bu durumda ilacı doğrudan ilaç uygulama girişinden uygulayınız. Bu ilacı ekler eklemez ürünü uygulayınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza sorunuz.

  •

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  AZONEFROL-PD’nin etkinliği ve güvenliliği 18 yaş altındaki hastalarda gösterilmemiştir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Erişkinlerdeki gibi kullanılır.

  •

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  AZONEFROL-PD böbrek yetmezliğinin tedavisinde uygulanan periton diyalizi yönteminin bir parçası olarak kullanılır. Karaciğer yetmezliği durumunda kullanılmamalıdır.

  Eğer AZONEFROL-PD ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AZONEFROL-PD PERITON kullanırsanız

  Eğer 24 saat içinde birden fazla torba AZONEFROL-PD kullandıysanız sizde karında gerginlik, şişkinlik hissi olabilir.

  AZONEFROL-PD ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AZONEFROL-PD PERITON'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AZONEFROL-PD PERITON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA17586
  Satış Fiyatı 443.76 TL [ 10 May 2024 ]
  Önceki Satış Fiyatı 443.76 TL [ 3 May 2024 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699606886617
  Etkin Madde Peritonal Diyaliz Solüsyonu
  ATC Kodu B05D
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı 2000
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Periton Diyalizi Solüsyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AZONEFROL-PD PERITON diyaliz çözeltisi (2000 ml çiftli torba) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  10 May 2024443.76 TL
  3 May 2024443.76 TL
  26 Apr 2024443.76 TL
  22 Apr 2024443.76 TL
  15 Apr 2024443.76 TL
  5 Apr 2024443.76 TL
  1 Apr 2024443.76 TL
  26 Mar 2024443.76 TL
  2024 / 2008 İlaç Fiyatları