Koçak İlaçları › AZOMAX oral 5 ml 200 mg 15 ml toz › Kullanma Talimatı

AZOMAX oral 5 ml 200 mg 15 ml toz Kullanma Talimatı

Azitromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

......

......

“ - - •

AZOMAX 200mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için toz

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Yardımcı maddeler

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AZOMAX nedir ve ne için kullanılır?

2. AZOMAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AZOMAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AZOMAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AZOMAX nedir ve ne için kullanılır?

AZOMAX oral süspansiyon hazırlanması için, hafif sanmsı-beyaz renkte, meyve aroma kokulu tozdur. 15 mİ & 30 ml’lik plastik şişelerde bulunur, her ölçek (5ml) 210,0 mg azitromisin dihidrat içermektedir.

AZOMAX, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:    ......

 • Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı, ve sinüzit gibi)
 • Streptococcus pyogenes'in neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağnsı (farenjit) tedavisinde penisilin aleıjisi varlığında
 • Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)
 • Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar

 • 2.AZOMAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AZOMAX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • AZOMAX veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya AZOMAX'ın içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik iseniz. Aleıjik reaksiyon deridöküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 • Karaciğer sorunlarınız varsa.
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini
 • kullanıyorsanız.    .....

  AZOMAX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Böbrek sorunlarınız varsa.
 • Kalp hastalığınız varsa.
 • Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya
 • şüphesi varsa.    .......

 • Yatan hasta iseniz.    ...... ...........
 • Yaşlı veya aşın güçsüz iseniz.
 • Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.
 • İshal problemi oluşursa.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AZOMAX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AZOMAX'ı yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan AZOMAX almamalısınız.

  AZOMAX sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.    ^ .

  AZOMAX'm anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.    ......

  Araç ve makina kullanımı

  AZOMAX'm araç veya makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez.

  AZOMAX'm içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sakkaroz içeriği    .....

  Bu ürün sakkaroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tibbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Sodyum içeriği    .    ......

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için sorun teşkil etmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AZOMAX almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve AZOMAX veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

 • Ergot veya ergotamin
 • Varfarin veya kan pıhtılarım önleyen benzer bir ilaç
 • Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)    -    ,
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)
 • Nelfinavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır)
 • Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, AZOMAX'ı antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.    ' ,;.y    ^    •

  AZOMAX ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AZOMAX nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaşlılarda kullanımı

  AZOMAX günlük tek doz olarak almmalıdn.    , •    . ' v • • •.. ^

  Chlamydia    trachomatis,Hcıemophilus    ducreyi veya duyarlı seria kaynaklı

  cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg'dır.

  S.pyogenes tonsilit/farenjit'in tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. Gün 500 mg daha sonraki günler (2,3,4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kuUanıhr,- ^    : 1 r r

  Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg'dır.

  45 kg'm üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. ......

  45 kg alfandaki çocuklarda normal doz, vücut ağırlığımn her kilogramı için 10 mg olup, 3 gün boyunca günlük tek doz şeklinde verilir.

  Streptokokal farenjit tedavisi haricinde, çocuklara uygulanan doz, 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg/gün veya alternatif olarak ilk gün tek doz 10 mg/kg, 2-5. günler günde tek doz 5 mg/kg olarak 5 gün içinde verilmek üzere toplam 30 mg/kg’dır.    .......

  Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media) tedavisi için yukarıda belirtilen dozlara alternatif olarak 30 mg/kg tek doz olarak verilebilir.    r. :    ^ :

  Pediyatrik streptokokal farenjit için, azitromisinin 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg veya 20 mg/kg uygulanmasmm etkili olduğu gösterilmiştir, ancak günde 500 mg'lık doz aşılmamalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.    :    .....•    ^

  Hazır lamşı:

  Toz bulunan şişeyi çalkalayımz.

  Daha sonra ölçekteki (9 mİ) işaretine kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyup şişe muhteviyatına ilave ederek iyice çalkalayımz. Sulandırmadan sonra 5 ml'lik bir ölçek, 200 mg azitromisin ihtiva eder. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalayınız.    ’    .

  Kaşığın kullanımı:

  Süspansiyon çift tarafı ölçekli (2.5-5ml) kaşık ile kullanılır.    ........

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  6 ayın alfandaki bebeklerde azitromisin kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır, özel kullanım durumları:

  -v

  ^ r.;4  Böbrek yetmezliği:    '    ; " ' - ,    /    "’f" ;.0i-:

  Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa , doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.    T:5;

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.    -    ^


  Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer AZOMAX ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AZOMAX kullanırsanız

  Çok fazla AZOMAX alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. ilacm kalanım yanınızda götürünüz.

  AZOALVTdan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AZOMAX'i kullanmayı unuttuysanız

  AZOMAX'ı almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AZOMAX ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler:

  AZOMAX almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.

  Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasamz dahi AZOMAX'ı doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan AZOMAX kullanmayı durdurmayınız.

  Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA01085
Satış Fiyatı 35.04 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 35.04 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828280064
Etkin Madde Azitromisin
ATC Kodu J01FA10
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 15
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AZOMAX oral 5 ml 200 mg 15 ml toz Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 202335.04 TL
14 Mar 202335.04 TL
10 Mar 202329.07 TL
3 Mar 202329.07 TL
24 Feb 202329.07 TL
20 Feb 202329.07 TL
10 Feb 202329.07 TL
3 Feb 202329.07 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları