Deva İlaçları › AZITRO 5 ml 200 mg 30 ml süspansiyon › Kullanma Talimatı

AZITRO 5 ml 200 mg 30 ml süspansiyon Kullanma Talimatı

Azitromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

AZİTRO 200 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her ölçek (5 ml), 200 mg azitromisine eşdeğer, azitromisin dihidrat içermektedir.

Yardımcı madde(ler):Tribazik sodyum fosfat, sodyum benzoat, sakkarin sodyum, kolloidal silikondioksit, hidroksi propil metil selüloz, ksantan gam, muz esansı, sakkaroz

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AZITRO nedir ve ne için kullanılır?

2. AZITRO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AZITRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AZITRO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AZITRO nedir ve ne için kullanılır?

AZİTRO oral süspansiyon hazırlanması için, beyazımsı-krem renkli, karakteristik aromatik kokulu, homojen görünüşlü süspansiyon veren beyaz- hemen hemen beyaz granüler tozdur. 15 mİ & 30 mlTik yarı opak plastik şişelerde bulunur, her ölçek (5ml) 200 mg azitromisine eşdeğer, azitromisin dihidrat içermektedir.

AZİTRO, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı ve sinüzit gibi)
 • Streptococcuspyogenes’m neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağrısı (farenjit) tedavisinde penisilin alerjisi varlığında
 • Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media)
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)
 • Chlamydia adlı mikroorganizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar

 • 2.AZITRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AZITRO'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • AZİTRO veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya AZİTRO’nun içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik iseniz. Aleıjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 • Karaciğer sorunlarınız varsa.
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.
 • AZITRO'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Böbrek sorunlarınız varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa,
 • Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa,
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa,
 • Yatan hasta iseniz,
 • Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz,
 • Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.),
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir,
 • İshal problemi oluşursa.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AZITRO'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AZİTRO yiyecek veya içecekten etkilenmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan AZİTRO almamalısınız.

  AZİTRO sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  AZİTRO’nun anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Doktorunuz ile görüşmeden AZİTRO süspansiyon kullanmayınız.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  Araç ve makina kullanımı

  AZİTRO’nun araç veya makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez.

  AZITRO'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün sükroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AZİTRO almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve AZİTRO veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

 • Ergot veya ergotamin
 • Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç
 • Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)
 • Teofılin (astım tedavisinde kullanılır)
 • Nelfınavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır)
 • Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, AZİTRO’yu antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.

  AZİTRO ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.


  3.AZITRO nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaşlılarda kullanımı

  AZİTRO günlük tek doz olarak alınmalıdır.

  Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alman 1000 mg’dır.

  S.pyogenes tonsilit/farenjit’in tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

  Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg’dır.

  45 kg’ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

  45 kg altındaki çocuklarda normal doz, vücut ağırlığının her kilogramı için 10 mg olup, 3 gün boyunca günlük tek doz şeklinde verilir.

  Streptokokal farenjit tedavisi haricinde, çocuklara uygulanan doz, 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg/gün veya alternatif olarak ilk gün tek doz 10 mg/kg, 2-5. günler günde tek doz 5 mg/kg olarak 5 gün içinde verilmek üzere toplam 30 mg/kg’dır.

  Akut kulak enfeksiyonları (akut otitis media) tedavisi için yukarıda belirtilen dozlara alternatif olarak 30 mg/kg tek doz olarak verilebilir.

  Pediyatrik streptokokal farenjit için, azitromisinin 3 gün süre ile günde tek doz 10 mg/kg veya 20 mg/kg uygulanmasının etkili olduğu gösterilmiştir, ancak günde 500 mg’lık doz aşılmamalıdır.

  Bazı durumlarda doktorunuz yukarıda bahsedilenlerden farklı dozlarda tedavi uygulayabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Hazırlanışı

  Toz bulunan şişeyi çalkalayınız.

  Daha sonra kutu içerisinde yer alan ölçü kabının üzerindeki çizgiye kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyup şişe muhteviyatına ilave ederek iyice çalkalayınız. Sulandırmadan sonra 5 mlTik bir ölçek, 200 mg azitromisin ihtiva eder. Her kullanımdan önce şişeyi çalkalayınız.

  Kaşığın kullanımı:

  Süspansiyon çift tarafı ölçekli (2.5-5ml) kaşık ile kullanılır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  AZİTRO süspansiyonun çocuklarda kullanımına ait bilgiler yukarıda yer almaktadır.

  6 ayın altındaki bebeklerde azitromisin kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.

  Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer AZİTRO ’nurı etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AZITRO kullanırsanız

  Çok fazla AZİTRO alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını yanınızda götürünüz.

  AZİTRO ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AZITRO'i kullanmayı unuttuysanız

  AZİTRO’yu almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AZITRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  AZİTRO almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.

  Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi AZİTRO’yu doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan AZİTRO kullanmayı durdurmayınız.

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Geri Ödeme KoduA01079
Satış Fiyatı 87.84 TL [ 24 Nov 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 87.84 TL [ 17 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525282149
Etkin Madde Azitromisin
ATC Kodu J01FA10
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AZITRO 5 ml 200 mg 30 ml süspansiyon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Nov 202387.84 TL
17 Nov 202387.84 TL
13 Nov 202387.84 TL
3 Nov 202387.84 TL
27 Oct 202387.84 TL
20 Oct 202387.84 TL
16 Oct 202387.84 TL
10 Oct 202387.84 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları