Biofarma İlaçları › AZELTIN 250 mg 6 film tablet › Kullanma Talimatı

AZELTIN 250 mg 6 film tablet Kullanma Talimatı

Azitromisin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 19 April  2013

AZELTİN 250 mg film tablet Ağızdan alınır.

Her film tablet;

Etken Madde

250 mg azitromisine eş değer 262,05 mg azitromisin dihidrat,

Yardımcı maddeler

Prejelatinize nişasta, hidroksipropil selüloz, dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, sodyum lauril sülfat, kroskarmelloz sodyum, susuz laktoz, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, polietilen glikol ve titanyum dioksit içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AZELTIN nedir ve ne için kullanılır?

2. AZELTIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AZELTIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AZELTIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AZELTIN nedir ve ne için kullanılır?

AZELTİN makrolidler olarak bilinen gruba ait bir antibiyotiktir. Belirli bakterilerin gelişimini durdurur.

AZELTİN 6 film tablet içeren blisterlerde ambalajlanmıştır.

AZELTİN azitromisine duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• Sinüzit, farenjit ve tonsilitin de dahil olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları

• Bronşit ve pnömoninin dahil olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları

• Kulak enfeksiyonları

• Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

 Chlamydia trachomatis ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoea bakterilerinin neden olduğu komplike olmayan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar.


2.AZELTIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AZELTIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer azitromisine, eritromisin veya herhangi bir makrolid antibiyotiğe ve AZELTİN'in içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız.

AZELTIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Karaciğer probleminiz varsa (ağır karaciğer yetmezliği olanlarda AZELTİN kullanımı tavsiye edilmez)

• Böbrek probleminiz varsa (ağır böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarı gerekebilir)

• Kalp hastalığınız varsa (AZELTİN kalp ritim anormalliği riskini artırabilir)

• Kan potasyum veya magnezyum seviyeleriniz düşükse (hipokalemi, hipomagnezemi)

• Myastenia gravis (kas güçsüzlüğü ve yorgunluğu şeklinde görülen bir çeşit sinir-kas hastalığı) hastalığınız var ise.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız;

• Ergo alkaloidleri,

• Kalp ritm bozukluğunda kullanılan ilaçlar (sınıf IA ve III antiaritmikler),

• Sisaprid,

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AZELTIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AZELTİN yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından gerekli görülmediği sürece hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Azitromisinin anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmediğinden emziren annelerin dikkatli olması gerekir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

AZELTIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içerir. Eğer bazı şekerlere karşı duyarlılığınız varsa ilacı kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antasitler (hazımsızlık için kullanılır): Antasit ilaç kullanıyorsanız AZELTİN'i antasit ilaçtan 1 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

Ergotamin türevleri (migren tedavisinde kullanılır): Ergotamin toksisitesi oluşabilir (dudaklarda kaşıntı, kas krampları ve kan dolaşımındaki zayıflama nedeniyle el ve ayaklarda gangren). Birlikte kullanılması tavsiye edilmez.

Siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır): Eğer birlikte uygulama

gerekirse doktorunuz düzenli olarak kan değerlerinizi ölçecek ve doz ayarı yapacaktır.

Kumarin tipi antikoagülanlar (kan inceltici ilaçlar): Birlikte kullanım kanama riskini artırır.

Bu nedenle birlikte kullanımda kan pıhtılaşması çok sık olarak kontrol edilmelidir.

Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır): Digoksin seviyeleri yükselebilir.

Didanozin ve zidovudin (HIV ilaçları): Didanosin ve zidovudinin kan seviyeleri

yükselebilir.

Rifabutin (antibiyotik): Birlikte kullanım her iki ilacın da kan seviyelerini etkileyebilir ve bazı kan hücrelerinin miktarı azalabilir (nötropeni).

Sisaprid (mide hastalıklarının tedavisinde kullanılır) ve terfenadin (alerji ilacı): Bu ilaçların AZELTİN ile birlikte kullanımı kalp ritim bozukluklarına neden olabilir bu nedenle birlikte kullanımı tavsiye edilmez. Teofilin (astım ilacı): Teofilinin etkisi artabilir.

Triazolam (uyku bozukluklarında kullanılır), midazolam (uyku bozukluklarında ve narkoz için kullanılır), alfentanil (ağrı kesici) veya astemizol (alerji ilacı): AZELTİN ile birlikte kullanımı AZELTİN in etkisini artırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AZELTIN nasıl kullanılır ?

Tabletlerinizi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genel doz aşağıdaki gibidir:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

AZELTİN günlük tek doz olarak verilmelidir. Toplam doz 3 gün veya 5 gün süreyle verilen 1500 mg'dır.

• 3 günlük tedavi: 3 gün süreyle günde 500 mg

• 5 günlük tedavi: 5 gün süreyle, 1. gün 500 mg ve daha sonraki günlerde (2.den 5.güne kadar) günde 250 mg

Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan tek bir doz olarak alınan 1000 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu

AZELTİN sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletleri en az bir bardak suyla (yaklaşık 120 ml) birlikte çiğnemeden ya da ezmeden yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

45 kg'ın üzerindeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. 45 kg'ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formu önerilir.

6 ayın altındaki bebeklerde AZELTİN'in etkinliği ve güvenilirliği henüz gösterilmemiş

olduğundan kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

Yetişkinler ile aynı doz uygulanabilir.

Özel kullanım durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz. Karaciğer bozukluğu:

AZELTİN esas olarak karaciğer yoluyla atılır. Bu nedenle karaciğer yetmezliğiniz varsa doz ayarlaması açısından doktorunuza bildiriniz.

Eğer AZELTİN in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AZELTIN kullanırsanız

AZELTİN den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, bulantı, kusma, ishal, bitkinlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi uygulanır.

AZELTIN'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı her gün almanız önemlidir. İlacınızı almayı unuttuysanız endişe etmeyiniz, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alın. Eğer bir sonraki ilaç zamanınız çok yakınsa, o zamana kadar bekleyin ve tabletlerinizi normal şekilde almaya devam edin.Aynı gün içerisinde birden fazla doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AZELTIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile ilacınızı daima doktorunuzun önerdiği tedavi tamamlanıncaya kadar alınız. Eğer tedaviyi erken keserseniz enfeksiyon yeniden başlayabilir ve bakteriler ilaca karşı direnç geliştirebilir.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Lösemi Kan Kanseri Lösemi Kan Kanseri Lösemi, kan kanseridir ve vücudunun kan oluşturan dokularının hastalanması anlamına gelir. Birçok lösemi türü vardır; bazı lösemi türleri çocuklarda bazıları da yetişkinlerde sık görülür.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Artrit Artrit Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Geri Ödeme KoduA11833
Satış Fiyatı 73.75 TL [ 4 Dec 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 73.75 TL [ 24 Nov 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699578090166
Etkin Madde Azitromisin
ATC Kodu J01FA10
Birim Miktar 250
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 6
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler > Azitromisin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AZELTIN 250 mg 6 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
4 Dec 202373.75 TL
24 Nov 202373.75 TL
17 Nov 202373.75 TL
13 Nov 202373.75 TL
3 Nov 202373.75 TL
27 Oct 202373.75 TL
20 Oct 202373.75 TL
16 Oct 202373.75 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları