Abdi İbrahim İlaç İlaçları › AXIVOL PLUS 60/2.5 mg 20 efervesan tablet › Kullanma Talimatı

AXIVOL PLUS 60/2.5 mg 20 efervesan tablet Kullanma Talimatı

Desloratadin + Psodoefedrin Hidroklorür }

Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 10 August  2020

AXİVOL PLUS 2.5 mg / 60 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 60 mg psödoefedrin ve 2,5 mg desloratadin içerir.

Yardımcı madde(ler):Sitrik asit, sodyum hidrojen karbonat, sodyum karbonat, sodyum sitrat dihidrat, mannitol sd 200, mannitol, sukraloz, portakal aroması, makrogol (peg 8000), magnezyum stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AXIVOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. AXIVOL PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AXIVOL PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AXIVOL PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AXIVOL PLUS nedir ve ne için kullanılır?

AXİVOL PLUS, beyaz renkte yuvarlak efervesan tabletlerdir. AXİVOL PLUS, 20 efervesan tablet içeren, plastik tüp ve silika jel içeren kapak ambalajda ve karton kutu içinde piyasaya sunulmaktadır.

AXİVOL PLUS, alerjik maddelerle karşılaşıldığında veya iltihabi durumlarda etkili antihistamin grubu bir ilaç olan desloratadin ve burun tıkanıklığını gideren psödoefedrin etkin maddelerini içermektedir. AXİVOL PLUS, 12 yaş üstü çocuklarda ve yetişkinlerde aleıjik nezle belirtilerinin (hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) giderilmesinde kullanılır.

AXİVOL PLUS, 12 yaş altı çocuklarda kullanılmamaktadır.


2.AXIVOL PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AXIVOL PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Psödoefedrin, desloratadin, loratadin ya da ilacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz (yardımcı maddeler listesine bakınız),

•    Dar açılı glokom (göz tansiyonu hastalığı) hastalığınız varsa,

•    İdrar yapma güçlüğünüz var ise,

•    Depresyon tedavisi için monoamin oksidaz inhibitör (MAOI) tedavisi alıyorsanız veya MAOI tedavisinin sonlandırılmasmı izleyen 2 haftalık süreçte iseniz,

•    Şiddetli hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncınız) var ise,

•    Şiddetli kalp hastalığınız var ise,

AXİVOL PLUS’ı kullanmayınız.

AXIVOL PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•    Kalp-damar hastalığınız varsa,

•    Diyabetiniz (şeker hastalığı) varsa,

•    Hipertiroidizminiz (kanda tiroid hormonu seviyesinin yüksek olması) varsa,

•    Prostat büyümeniz varsa,

•    Karaciğer veya böbrek fonksiyonlarınızda bozulma varsa,

•    Göz içi basıncınız yüksekse,

AXİVOL PLUS’ı dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AXIVOL PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AXİVOL PLUS aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe AXİVOL PLUS’ı kullanmanız tavsiye edilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AXİVOL PLUS, anne sütüne geçebilir, bu nedenle emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da AXİVOL PLUS tedavisinin kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve AXİVOL PLUS tedavisinin emziren anne açısından faydası doktorunuz tarafından dikkate alınacaktır.

Araç ve makina kullanımı

Araç kullanma becerisinin değerlendirildiği klinik araştırmalarda, desloratadin almakta olan hastalarda herhangi bir bozukluk ortaya çıkmamıştır. Yine de, çok ender de olsa bazı hastalarda uykululuk hali oluşabileceğinden AXİVOL PLUS araç ve makine kullanma becerilerini bozabilir.

AXIVOL PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün 405,6 mg sodyum hidrojen karbonat, 93,75 mg sodyum karbonat ve 0,65 mg sodyum sitrat dihidrat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

İçeriğinde yardımcı madde olarak mannitol bulunmakta olup, bu dozda mannitole bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün yardımcı madde olarak sukraloz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AXİVOL PLUS’ı diğer ilaçlarla birlikte kullandıysanız ya da kullanacaksanız mutlaka doktorunuza danışınız:

Aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız doktorunuza haber veriniz:

-    Monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu; örn. moklobemid) - Bu sınıftan bir ilacı kullanıyorsanız veya ilaç tedavisi son 14 gün içerisinde sonlandınlmış ise AXİVOL PLUS kullanmayınız.

-    Metildopa (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılan bir ilaç)

-    Rezerpin (yüksek kan tedavisinde kullanılan bir ilaç)

-    Dijitaller (kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç; örn. digoksin)

Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarında kullanılan bir ilaç)

Eritromisin (bir antibiyotik)

Azitromisin (bir antibiyotik)

-    Fluoksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Simetidin (mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Antihistaminik ilaçlar (aleıjik durumlarda kullanılan ilaçlar)

-    Diğer dekonjestanlar (burun tıkanıklığında kullanılan ilaçlar)


3.AXIVOL PLUS nasıl kullanılır ?

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse günde 2 kez 1 efervesan tablet önerilmektedir.

Uygulama yolu ve metodu

AXİVOL PLUS ağız yolu ile alınır. Efervesan tabletler 1 bardak suda (150 mİ) eritilerek bekletilmeden içilmelidir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Psödoefedrin, desloratadin ve metabolitlerinin büyük ölçüde böbrekler vasıtasıyla atılmaktadır ve böbrek yetmezliği olan hastalarda yan etki riski daha yüksek olabilmektedir. Yaşlı hastalarda yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarında azalma olabileceğinden doz seçiminde dikkatli olunmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

AXİVOL PLUS böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer AXIVOL PLUS’ın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AXIVOL PLUS kullanırsanız

AXIVOL PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AXIVOL PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA16073
Satış Fiyatı 15.09 TL [ 10 Aug 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 15.09 TL [ 7 Aug 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699514020110
Etkin Madde Desloratadin + Psodoefedrin Hidroklorür
ATC Kodu R01BA52
Birim Miktar 2,5+60
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Solunum Sistemi > Sistemik Nazal Dekonjestanlar > Psödoefedrin Kombinasyon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AXIVOL PLUS 60/2.5 mg 20 efervesan tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 Aug 202015.09 TL
7 Aug 202015.09 TL
30 Jul 202015.09 TL
24 Jul 202015.09 TL
17 Jul 202015.09 TL
13 Jul 202015.09 TL
6 Jul 202015.09 TL
29 Jun 202015.09 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları